Aktuelt ord

Dette er en liste over ordene som har stått i spalten «Aktuelt ord».

No image

Belarus

Utanriksdepartementet har kunngjort at det framover (frå 29. mai 2022) vil nytta namnet Belarus i staden for Kviterussland/Hviterussland. Med dette blir Belarus det offisielle namnet på denne staten på norsk. Korleis bør namnet uttalast, og korleis skal vi skriva innbyggjarnamn, nasjonalitetsadjektiv og språknamn som høyrer til Belarus?

No image

Ordet påske og navn på dager i påsken

I den kristne kirken feires påske til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Bakgrunnen for at ordet påske ble tatt i bruk om den kristne høytiden, er at korsfestelsen skjedde under den jødiske påskefeiringen.

No image

Koronaen

Koronapandemien har prega både samfunnet, nyheitsbildet og språket vårt i år. Språkrådet har kåra korona i bunden form – altså koronaen – til årets ord i 2020.

No image

Svartfredag

Hvis denne dagen skal bli en fast del av den norske førjulsstria, bør den få et norsk navn. Det er nærliggende å kalle dagen «svartfredag» eller «svartefredag» etter mønster av blåmandag, som kanskje kommer når lommeboka er tom. For noen vil det dermed bli en «blakk fredag».

No image

Budsjett

Statsbudsjettet for 2021 blir lagt fram i disse dager og kommer nok til å prege nyhetsbildet framover. Hva er bakgrunnen for ordet budsjett, og hvordan staves ordet i Sverige og Danmark?

No image

Ferie og fritid

Hva er opprinnelsen til disse ordene, og hvordan har betydningen endret seg?

No image

Språkloven

Kulturdepartementets forslag til språklov skal på høring i Stortinget 16. juni. Mange lurer på hvordan man skal omtale lover på riktig måte. Her er en kort veiledning.

No image

Kristi himmelfartsdag

Jesus stod opp frå dei daude påskedagen og steig opp til himmelen på den førtiande dagen etter oppstoda (uttalt /oppståa/), eller oppstandelsen, som det heiter på bokmål. Såleis fell minnedagen om himmelferda på torsdag i den sjette veka etter påske, den såkalla Kristi himmelfartsdag.

No image

Jamstillingsvedtaket

Torsdag 12. mai er det nøyaktig 137 år siden Stortinget gjorde vedtak om å «sidestille det norske Folkesprog» med «det almindelige Skrift- og Bogsprog», eller å jamstille skriftspråkene nynorsk og bokmål, som vi ville sagt i dag. Jamstillingsvedtaket slo fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer som skal være jamstilte skriftspråk i forvaltninga.

No image

Epidemi og pandemi

Epidemi og pandemi er ord vi ser og høyrer oftare enn vi skulle ønskje for tida. Begge orda har gresk opphav og kjem frå medisinsk fagspråk.

No image

Dugnad

I kampen mot koronasmitte har bruken av det gamle norske ordet dugnad fått et oppsving. Etter den 12. mars har uttrykket «nasjonal koronadugnad» festet seg.

No image

Tokarczuk

Den polske forfatteren Olga Tokarczuk ble i 2019 tildelt nobelprisen i litteratur for 2018. Etternavnet hennes byr på litt tungegymnastikk for norske munner.

No image

Koronavirus og covid-19

På norsk skriv vi koronavirus med k og med liten forbokstav.

No image

Nye fylke – kven er du?

Mange har starta året som innbyggjar i eit nytt fylke med eit nytt namn. Kva skal ein kalle seg når det gamle fylket er borte?

No image

Hongkong

Når Hongkong får mykje omtale i media, er det mange som spør om namnet kan skrivast både Hongkong og Hong Kong.

No image

Jernteppe

9. november er det 30 år sidan Berlinmuren fall. Datoen er nemnt som dagen då jernteppet fall, og hendinga markerte slutten på den kalde krigen.

No image

Børse og bøsse

Assosiasjonene til «kriger» og «humanist» er vidt forskjellige, men møtes i en og samme ordform i ett av skriftspråkene våre.

No image

PLAIN og klarspråk

I dag startar den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i Oslo. Men kvifor heiter konferansen PLAIN, og kva er eigentleg klarspråk?

No image

Grønland

Grønland er en del av Norden, men regnes geografisk som en del av Nord-Amerika. Det grønlandske språket er i slekt med språk i Canada og Alaska og har en helt annen struktur og grammatikk enn norsk.

No image

Tsjornobyl

Verdens alvorligste kjernekraftulykke fant sted natt til 26. april 1986 i Tsjornobyl, 90 kilometer nord for den ukrainske hovedstaden Kyiv. Tsjornobyl-ulykken og de alvorlige konsekvensene den fikk for livsmiljøet i nærområdet og lenger unna, har fått fornya oppmerksomhet de siste ukene i forbindelse med en populær tv-serie.

No image

Cyber-/kyber-

Ifølge rettskrivingsnormen kan vi nå velge enten cyber- eller kyber- som forledd i nye sammensetninger.

No image

Huawei

Ingen fisk kan leve i helt klart vann, sier et kinesisk ordtak. Språkrådet gjør et overflatedykk i det uklare språklige farvannet som det kinesiske telekommunikasjonsfirmaet Huawei befinner seg i.

No image

Anke

Har du anket en avgjørelse, kan du sitte lenge på ank før det endelige resultatet blir klart.

No image

Hålke

Vinteren gir oss ofte snødekt grunn å trø på, men vi kan òg oppleve hålke, og det har vore tilfellet for mange no på nyåret.

No image

Eswatini

Det er nyleg avgjort at landet som tidlegare heitte Swaziland, no skal ha det offisielle namnet Kongeriket Eswatini på norsk. Kortnamnet er Eswatini.

No image

Infrastruktur

«Sams språk er ein del av infrastrukturen i eit samfunn», står det i Nynorskordboka. No ber Språkrådet andre departement ta sin del av ansvaret for denne «strukturen». Kva ligg bak dette ordet og dette kravet?

No image

Kronisk

På norsk har adjektivet kronisk den eigenskapen at det først og fremst beskriv noko negativt. Den typiske bruken er at det spesifiserer ein sjukdom eller ein annan tilstand ein helst vil unngå.

No image

Ebola

Raudekrossen melde denne veka om at sjukdommen ebola, som nyleg braut ut aust i Den demokratiske republikken Kongo, trugar med å spreie seg til fleire område og til naboland som Uganda og Rwanda.

No image

Klarspråk

13. oktober er den internasjonale klarspråksdagen. Med klarspråk meiner vi korrekt, klart og brukartilpassa språk.

No image

Varsling og scenenekt

Begrepene «varsler» og «varsling» har vært flittig brukt den siste uka. Å varsle betyr i denne sammenhengen noe mer spesifikt enn vanlig: ‘å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen’.

No image

Jury og lagrette

For tida behandler Borgarting lagmannsrett ankesaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Dette er den siste straffesaken der en lagrette (jury) avgjør skyldspørsmålet. Ordningen ble avskaffet 1. januar 2018.

No image

Barnebølge – eldrebølge

Eldrebølgen er en bløff, hevdet en samfunnsøkonom i Dagsnytt atten forleden dag.

No image

Både heit og varm

Er asfalten brennheit eller glovarm i solsteiken?

No image

Brussel

Det er EU-toppmøte i Brussel torsdag og fredag denne uka. Saker som skal opp på møtet, er brexitforhandlingene, asylreform og reform av eurosonen. Hvorfor skriver vi navnet Brussel slik, når mange uttaler det «bryssel»?

No image

Russiske VM-byer

Fotball-VM for menn er i gang i Russland, og her får du vite hvordan navnene på VM-byene skal skrives på norsk.

No image

Shorts

Når gradene kryp oppover, gjer lengda på buksebeina det same. Det er på tide å finne fram shortsen – eller kanskje heller kortbuksa?

No image

Plast(ikk)

Plast i naturen har blitt et alvorlig miljøproblem. Språklig sett er forskjellen mellom kortformen plast og langformen plastikk det mest iøynefallende. Er det egentlig noen forskjell?

No image

Hump og dump – ein ny vår truar

Ordet dump har truleg samanheng med adjektivet djup og viser til noko som går ned eller inn frå ei overflate, eit søkk. Ein hump er noko som går oppover. Ordet har samanheng med dei lågtyske orda humpel ‘låg jordhaug’ og hump(e) ‘klump, krugg, pukkel’.

No image

Riksmeklaren

Lønsoppgjeret er i gang, og forhandlingane mellom partane har brote saman. Det fører til travle dagar for Riksmeklaren. Namnet skriv vi med stor førebokstav når vi omtalar embetet, men med liten når vi omtalar personen.

No image

Talesyntese og taleattkjenning

Talesyntese og taleattkjenning kan med eit overomgrep kallast taleteknologi. Nå skjer det ei rivande utvikling på dette feltet som vedkjem oss alle.

No image

Sibir-kulde eller sibirkulde?

Det er mars, det er vår, men S-/sibir(-)kulda ligg over store delar av landet vårt. Korleis skriv vi eigentleg slike samansette ord med geografiske namn som førsteledd?

No image

Prins

Denne veka er det britiske hertugparet på offisiell vitjing i Noreg. Dette er eit godt høve til å minne om at vi på norsk bruker liten forbokstav i titlar, òg i kongelege titlar som prins og prinsesse.

No image

Jeløyerklæringa

Den nye regjeringa har lagt fram den politiske plattforma si, som dei har forhandla seg fram til på Jeløya i Østfold. Erklæringa som kjem frå desse forhandlingane, bør vi skrive Jeløyerklæringa.

No image

Trakassering

Trakassering var eit mykje brukt ord i 2017, særleg i samband med den verdsomspennande metoo-kampanjen mot seksuell trakassering. 

No image

Indianer

Store norske leksikon (SNL) har tidligere hatt et oppslag om indianere, der tittelen er endra til den amerikanske urbefolkningen. Endringa er grunngitt med at indianer er upresist og misvisende. Dette har vakt uvanlig stor oppsikt i ulike medier helt siden Dag og Tid skreiv om saka.

No image

Preikestolen

Skrivemåten av stadnamn skal etter stadnamnlova ta «utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen». Difor er nett Preikestolen, med diftong, den tilrådde forma som skal brukast av det offentlege.

No image

In- eller inn-?

Språkrådet informerer om noe innfløkt.

No image

Kurdisk

Kurdarar i Irak har nettopp stemt for eller mot sjølvstende. Vi ser nærare på språka deira.

No image

Rohingya

Rohingya er nemning både for eit folkeslag, ein person frå dette folkeslaget og språket dei snakkar. Vanleg norsk uttale er /rohinja/, med trykk på -hin-.

No image

Sluttere

På 1990-tallet var sluttere de som stumpet røyken. De siste ti årene har ordet endret seg og betegner nå nesten utelukkende skoleslutterne.

No image

Taco

Ordet taco er svært gammalt i spansk med felles røter med eldre romanske og germanske språk. Ordet har vorte nytta i skrift allereie i 1607, om ikkje endå tidlegare.

No image

Solfaktor

Solfaktor er ikke bare et tall som viser hvor godt noe beskytter mot sol. Det er også et annet ord for solkrem.

No image

Europamesterskap

En rekke idretter har europamesterskap, og nettopp derfor skriver vi ordet med liten forbokstav på norsk. Det gjelder også når navnet står i bestemt form; altså heter det «europamesterskapet i fotball i 2017». Forkortelsen skrives som kjent med store bokstaver, altså EM. Husk fotball-EM med liten f og bindestrek.

No image

Stall

Denne uka åpna «Dronning Sonja KunstStall» i Slottsparken i Oslo. Språkrådet gir stalltips om skrivemåten. 

No image

Id

Fastemåneden ramadan er slutt, og i dag, onsdag 10. april, feirer muslimer verden over avslutninga av fasten. Denne høytida heter id al-fitr ‘fastebrytingsfesten’ på klassisk arabisk, ofte forkorta til id.

No image

Vitnemål

Et vitnemål er en attest som viser at man har fullført en utdanning, enten det er grunnskolen, videregående skole eller en akademisk grad ved et universitet eller en høyskole. Men ordet har også andre bruksmåter.

No image

Makron

Den nye presidenten i Frankrike heter Macron. For en med norsk som morsmål leder navnet tankene mot kaka makron, kanskje særlig kjent fra en sammensetning som kokosmakron, men kaka heter macaron på fransk.

No image

Førstemaitog / 1. mai-tog

1. mai feires den internasjonale arbeiderdagen med flagg og faner, og nasjonaldagen vår følger hakk i hæl. Skriver vi datoene med tall, setter vi punktum bak. Husk også mellomrom mellom ordenstallet og månedsnavnet.

No image

Skattemelding

Fra og med i år skal du slippe å «angi deg selv» eller «melde deg sjølv» til skattemyndighetene. Du slipper også «ligning/likning» og en rekke «oppgaver». Men det er ingen grunn til å puste lettet ut.

No image

Populisme

Ordet populisme kjem frå latin populus, som tyder folk. Andre avleiingar frå populus i norsk er populasjon og populær.

No image

Anbud

Et anbud (nynorsk anbod) er et bindende tilbud om å levere en vare eller tjeneste eller utføre et oppdrag på betingelser som er satt av oppdragsgiveren.

No image

Nöörje

6. februar lanserte Posten Norge det første frimerket med det sørsamiske navnet på landet vårt, Nöörje. Jubileumsfrimerket markerer 100-årsdagen for det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Tråante – Trondheim på denne dagen i 1917.

No image

Fakta

Grammatisk sett er fakta flertallsformen av faktum: et faktum – faktumet – flere fakta – alle faktaene. På nynorsk heter det valgfritt: fleire fakta – alle faktaa eller fleire faktum – alle faktuma. I sammensetning brukes fakta.

No image

Valkyrje

Legg merke til at offisiell rettskriving er valkyrje, på både bokmål og nynorsk. I bestemt form entall er det valgfritt å skrive valkyrja eller valkyrjen på bokmål, mens ordet bare kan ha hunkjønnsending på nynorsk. Skrivemåten valkyrie har ingen tradisjon i moderne norsk, men stammer fra dansk.

No image

Kvardagsintegrering

Nyordet kom i bruk for alvor etter at statsminister Erna Solberg nytta det i nyttårstalen 1. januar i år. Bruken av ordet syner eit språkleg behov for eit omgrep som dekkjer mange typar aktivitetar som vanlege folk gjer i kvardagen for å integrere innvandrarar og flyktningar i nabolaget.

No image

Kabinettsspørsmål

Merk at kabinettsspørsmål skal skrivast med binde-s. Det same gjeld for kabinettssekretær og kabinettsmøte, mens samansetningar med kabinett i tydinga ‘møbel’ har valfri binde-s (kabinett(s)skap, kabinett(s)format, kabinett(s)fotografi).

No image

Avgift og gebyr

Avgifter har nok funnest i lang tid, for alt i norrønt finn vi substantivet «afgift/afgipt». «Gebyr» har ei kortare historie i norsk, og ordet kjem frå tysk.

No image

Østfoldbanen

Den streikeråka Østfoldbanen fekk namnet sitt i 1930, etter tidlegare å ha heitt Smaalensbanen. Som andre togstrekningar i Noreg skal namnet skrivast med stor forbokstav og utan bindestrek, til dømes Bergensbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. Årsaka er at namna må reknast for å vere eigennamn; det finst berre ein av sorten.

No image

Trickle-down economics

I den amerikanske valgkampen blir det ofte snakket om trickle-down effect og trickle-down economics. Hva heter dette på norsk?

No image

Finland

Skal vi bruke Helsingfors eller Helsinki? Åbo eller Turku? Mange finske stader har namn på både finsk og svensk, og båe språka er offisielle. Språkrådet tilrår å velje den svenske forma når ein skriv på norsk. Frå fleire hald i Finland og Norden elles – òg finskspråkleg – har det vore eit ønske om at dei skandinaviske språka nyttar svenske namneformer der dei er offisielle.

No image

Veps/kvefs

I gammalnorsk heitte stor kvefs helst geitungr, kanskje på grunn av horna – jamfør svensk geting og kvefsearten geithams. Nemninga kvefs er likevel eldgammal hjå oss, men det rare er at variantane med hv- og kv- synest å vera nyare enn dei med v- (bortsett frå der v-uttale har kome inn frå bokmål i nyare tid).

No image

Skule

No har skuleåret starta for dei fleste, og det er på tide å tenkje litt på rettskriving att. I det minste bør vi kunne stave skulenamnet! Hugs at forbokstaven inne i skulenamn alltid er liten.

No image

Pokémon

Pokémon kommer fra japansk, og på norsk kan det bøyes som et hankjønnsord når det brukes som en generell betegnelse på de ulike figurene i Pokémon-universet.

No image

E-post

Ord som e-post kan bøyes og settes sammen med andre ord: e-bøker, e-læringsprogram, e-postadresse, e-postkonto, jobb-e-post.

No image

Brexit

Slike sammentrekninger kalles for teleskopord blant språkvitere. Teleskopord er sammensetninger som består av begynnelsen av et ord og slutten av et annet. Slike ord er ikke særlig vanlige i norsk, og de er gjerne lånt fra engelsk.

Brexit bør skrives med liten forbokstav på norsk.

No image

Frå Dnipropetrovsk til Dnipro

Når vi skriv eit utanlandsk namn på norsk, bruker vi oftast den forma namnet har på den aktuelle staden (endonymi). Av og til er det likevel hevd for å bruke namn som skriv seg frå ein annan stad eller ei anna tid (eksonymi). For namn i Ukraina er begge prinsippa aktuelle.

No image

Eksamen

Eksamen i dag er nok kortere enn før, men selve ordet er blitt lengre. På 1800-tallet gikk skrivemåten gradvis fra examen til eksamen. På det såkalte Stockholms-møtet i 1869, der man forsøkte å lage felles skriveregler for de skandinaviske språkene, kom man fram til at x burde erstattes med ks i ord som lax, exempel og examen.

No image

Skralle

Ei skralle – òg kjent i forma skrelle – var frå gammalt av ein reiskap av tre som folk snurra på for å lage høg lyd. I dag finn vi ordet skralle òg brukt i ei overført tyding i samband med forhandlingane om den fleirstatlege handelsavtalen Tisa. Her snakkar ein på engelsk om standstill and ratchet, og dette blir på norsk frys og skralle.

No image

Ørret

Ørret er en mer eller mindre trofast venn for mange fiskere, mens regnbueørret er en introdusert art fra Stillehavet, som det drives oppdrett på i Norge. Imidlertid ser vi at regnbueørret som blir solgt i butikker, omtales som ørret, altså en annen art. Det gjelder også i varedeklarasjonen til produktet.

No image

Banksekretesse

Ifølgje Bokmålsordboka tyder sekretesse 'det å halde noko hemmeleg for å verne ein person eller ein organisasjon'. Ordet vert ofte nytta om banknæringa, og ein snakkar difor like gjerne om banksekretesse.

No image

Hen

Det kjønnsnøytrale pronomenet hen kom inn i rettskrivningsnormene ved vedtak 16. juni 2022. Se denne artikkelen for oppdatert informasjon om ordet.

No image

Likar du dei nye ikona?

Facebook har nyleg gitt oss fem nye ikon å velje mellom. Kva blir dei kalla på norsk og andre språk? Og er det greitt å gi noko «likes» på norsk?

No image

Vegetar og vegan

I Bokmålsordboka, Nynorskordboka og Tanums store rettskrivningsordbok er vegetar og vegetarianar likestilte former. Skrivemåtane vegan og veganar er også valfrie, sjølv om den vanlegaste av dei, langforma, manglar i Bokmåls- og Nynorskordboka.

No image

Zikavirus og mikrokefali

Vi skriver stedsnavnet Zikaskogen med stor forbokstav, mens sammensetninger med zika- som er fellesnavn, skrives med liten forbokstav: zikavirus, zikafeber, zikasmitte, zikaepidemi osv. Det skal ikke være bindestrek i disse sammensetningene. Ordet mikrokefali er sammensatt av to gammelgreske ord, mikrós ‘liten’ og kefalḗ ‘hode’.

No image

Sertifikat

I markedssammenheng er et sertifikat nesten det samme som en obligasjon, altså en forpliktelse, i dette tilfellet gjeld/lån.

No image

Heimelaga

Det bør ikkje kunna leggjast beslag på ord som er innarbeidde i allmennspråket. Om «heimelaga» får festa seg med ei tyding som ‘fabrikklaga mat med ein viss kvalitet’, er det problematisk.

No image

Det grøne skiftet

Årets ord er det grøne skiftet. Det er eit fast uttrykk som har prega nyhendebiletet gjennom heile året. Denne veka er det ekstra aktualisert med klimaforhandlingane i Paris. Språket vårt vert rikare gjennom nye ord, nye ordsamansetningar og nye faste uttrykk.

No image

Bindebokstav

Er det rett å skrive flyktningpolitikk eller flyktningepolitikk med binde-e?

No image

Jiddisch eller jiddisk?

I ordbøkene finn vi at det heiter jiddisch eller jiddisk, og begge variantane er omtrent like mykje i bruk. Utanom desse to normerte skrivemåtane, ser vi at nokre òg skriv jiddish, t.d. Jødisk Museum.

No image

Lésvos

Navnet på øya skal staves med v, ikke b. Vi anbefaler å skrive greske navn med aksenttegn som markerer trykk. Men på norsk kan aksenttegnet også sløyfes – man kan altså velge å skrive Lesvos. Uansett ligger trykket på første stavelse når vi uttaler det. Uttalen blir da /lessvås/.

No image

Ekstremvær

Ekstremværet Petra herjer på Sør- og Østlandet i disse dager. Ordet ekstremvær, eller ekstreme værhendelser, ble tatt i bruk for alvor i 1994, da en varslingsplan for ekstreme værhendelser hadde blitt utarbeidet.

No image

Klar som et egg

Sommeren er over, og hverdagen kommer med arbeid og skole. Er du klar? Som et egg? Eller heter det «en egg»?

No image

Pendelord

Det er ikkje uvanleg at ord og uttrykk endrar meining over tid. Men at dei endar opp med å få stikk motsett tyding av den opphavlege, er heller sjeldsynt.

No image

Mers

Forkortingar for sjukdomsnamn blir ofte skrivne med store bokstavar når dei er heilt nye, men etter kvart som dei slår rot i språket, blir dei oppfatta som vanlege ord og skrivne med små bokstavar. Språkrådet tilrår difor skrivemåten mers, på linje med til dømes sars, aids, hiv og kols.

No image

Prinsesse

I norsk skriver vi som regel prinsessetittelen med liten forbokstav, for eksempel prinsesse Ingrid Alexandra. Det eneste unntaket er når tittelen skal skrives fullt ut, med Hennes Kongelige Høyhet først.

No image

Oslo-skolen eller osloskolen?

Hvordan skal vi egentlig skrive ord som er sammensatt av et egennavn og et fellesnavn? Vi har to muligheter: stor forbokstav og bindestrek, som i Oslo-skolen, eller liten forbokstav og uten bindestrek, som i osloskolen.

No image

Sushi

Skrivemåten sushi har sammen med matretten spredd seg til store deler av den vestlige verden. Nå er norsk laks omsider offisielt anbefalt til sushi i Japan, melder Aftenposten.

Mulla

Ein mulla er ein religiøs leiar, ein mann som har studert Koranen og islamsk rettslære. Ordet er utbreidd i Vest-Asia og Iran, og er mykje brukt som heiderstittel.

Satire

Opphavet til ordet er latin, der satira eller satura tydde ‘blandingsrett’ eller ‘fat med alle slags frukter’, før romarane sjølv tok til å nytte det om vers med blanda innhald som veksla mellom alvor og spøk.

Gittercelle

Moser-ekteparet har gjennom mange eksperiment registrert hjerneaktiviteten til rotter i bur. Dei oppdaga nokre nerveceller som var aktive når rotta var på bestemte punkt i buret. Dei aktiverte nervecellene danna eit heksagonalt mønster. Rottene laga altså eit mentalt kart i form av eit gitter.

Sjakk

Sjakk er ikke bare betegnelsen på selve spillet, men også på en stilling der kongen er truet av motspillerens brikker, slik at den må flyttes for å unngå matt. Å holde noe(n) i sjakk brukes i overført betydning (‘holde under kontroll; holde i age’) om både sykdommer, skadedyr og annet som vi gjerne vil hindre i å ta overhånd.

Rente

Ordet rente har vi via norrønt renta fra latin reddere, som betyr ’gi igjen’. Når vi låner penger, gir vi banken en gevinst beregnet ut fra bankens utlånsrente. Når vi derimot sparer penger i en bank, altså låner banken våre penger, får vi avkastning basert på bankens innlånsrente. Den som har tilstrekkelig stor formue, kan sågar leve av rentene, som rentenist.

Sanksjoner

Ordet sanksjon har tatt veien til norsk via fransk eller tysk fra latin, der sanctio hadde samme betydning som i dag: ’vedtekt om straff’ eller ’samtykke’. Sanctio er avledet av verbet sancire ’hellige’, som også mer generelt kunne bety ’bekrefte’, og adjektivet sanctus ’hellig’, som vi kjenner igjen fra sakrale helgener som Sankt Olav og Sankt Sunniva.

Båstenking

Når sommaren er over, er det tid for å få husdyra frå beite og inn i fjøs og stall. Kyr og oksar blir gjerne bundne fast på kvar sin bås, og dei blir fôra der dei står. Kalvane er det vanleg å ha i bingar. Ein bås er nettopp ’plass for fastbunde husdyr i eit fjøs’ (Nynorskordboka). Bås er eit ord som fanst alt i norrønt, og det er òg brukt i svensk, dansk og islandsk (bás).

No image

Borrelås

Den praktiske oppfinninga borrelås kan vi knapt greie oss utan. Ideen til denne tekstillåsen kom frå dei kulerunde blomsterhovuda til ugrasplanta borre. Sjansen er stor for at du kan sjå slike borrar med vakker djuplilla farge i ein vegkant nær deg no i sommar.

Flaum

Ordet flaum er definert slik i Nynorskordboka:

1 vasstand over normalt i vassdrag (eller sjø); stor vassføring; overfløyming
2 ovmengd; straum – «ein flaum av råskap»
3 flog, driv, flukt; – «eit dikt med flaum»

Solidaritet

Solidaritet er definert som ’fast samhald’ i Nynorskordboka. Ordet solidarité vart utvikla i Frankrike. På 1500-talet brukte juristane det som ei nemning for det å ha sams ansvar for gjeld som ein av medlemmene av ei gruppe hadde pådrege seg. Ved overgangen til 1800-talet gjekk solidaritetsomgrepet frå jussen til sosiologien og etter kvart òg til politikken.

Serie, liga, divisjon

Serie heter det fordi lagene spiller en fastsatt rekke (serie) kamper mot hverandre gjennom sesongen. Her samler de poeng, og det viser seg da på slutten av sesongen hvilket lag som har samlet flest og dermed vinner serien, og hvilke lag – to eller tre i det norske systemet – som har færrest poeng og derfor rykker ned ett nivå til neste år. Ordet serie har vi fått gjennom fransk fra latin, der verbet serere betydde ’knytte sammen’.

Reservasjonsrett

Reservasjonsrett betyr ’rett til å reservere seg’ (mot regler, ordninger o.l.). Både reservasjon og rett er naturligvis gamle ord i språket. Reservasjon kommer fra latin og betydde opprinnelig ’bevaring’ (reservere betydde ’bevare, gjemme’).

Sotsji-OL

Når vi skal overføre russiske navn til norsk og gi dem en skrivemåte med latinske bokstaver, kaller vi det transkripsjon. Det er ulike regler eller metoder for transkripsjon i de språka som bruker latinske bokstaver. Det gjør at vi møter Sotsji for eksempel som Sochi på engelsk, Sotji på svensk, Sotschi på tysk, Sotchi på fransk og Sotxi på katalansk.

No image

Sjakk

Er du matt av sjakk? Det er ikke vi, så her får du alt på ett brett.

No image

Fred

Ordet har vi frå norrønt friðr, som tyder både ’kjærleik’ og ’fred’. Det er i slekt med norrønt frjá, som tyder å ’elske’. I moderne norsk ser det ut til at kjærleiken har gått tapt, medan roa og harmonien fullstendig har teke over.

Segway

I Sverige har de tatt i bruk ordet ståhjuling som «samlingsnamn för tvåhjuliga, självbalanserande eldrivna transportmedel» (svensk Wikipedia). Det ordet passer minst like godt på norsk. Så det skulle vel ikke være noen fare med å hive seg på den svenske ståhjulingen? Bare det ikke blir et alternativ til å gå!

Fred

Bokmålsordbokas første definisjon av ordet fred er ’ikke krig; våpenhvile, fredsslutning’. Opprinnelig stod det norrøne friðr for 'vennskapelig forhold', og dette er ført videre i fred. Også i vår tid er ’tilstand av sikkerhet for fiendtlig, væbnet angrep mellem stater, landsdeler, samfundsgrupper, ætter eller lignende’ (Norsk Riksmålsordbok) et hovedinnhold i fred.

No image

Tunnel eller tunell?

Tunnel var lenge den einaste offisielle skrivemåten, men frå 2005 vart tunell innført som jamstilt form ved sida av tunnel i rettskrivinga både for bokmål og nynorsk. Bakgrunnen for denne endringa var eit ønske om å få betre samsvar mellom skrivemåten og uttalen av ordet i norsk.

No image

Griller og griller

I disse dager er engangsgriller, kullgriller og gassgriller i flittig bruk. En grille er derimot et ikke like kjent ord, bortsett fra i uttrykk som «å sette griller (i hodet) på en» og «å få (rare, gale) griller», der grille har betydningen ’innfall, nykke, fiks idé’.

FN-chartertur

Charter eller sjarter har vi gjennom engelsk ’privilegium’ fra latin chartula ’lite dokument’ og gresk khartes ’papir’, jf. papyrus. Det brukes i dag om pakter, traktater og kontrakter og også om reisevirksomhet, særlig om såkalte sydenturer. Verbet chartre eller sjartre brukes om å befrakte skip og om å leie fly, jf. charterfly.

Prinsesse

Prinsesse er den feminine versjonen av prins, som betyr ’den som inntar førsteplassen’. Vi har fått ordet gjennom tysk fra latin princeps, som er avledet av primus ’den første’.

Fuck

Dei aggressive overtonane er nye hjå oss, men sjølve ordet fuck har vi på sett og vis frå før av. Det kan jamvel henda at nordbuar ein gong i tida har eksportert det til dei britiske øyane, vonleg i ein fredeleg periode.

Symre

Opphavet til symre er det norrøne ordet «sumar». Ordbøkene fortel at symra er ei vårplante av fleire slekter i soleiefamilien: blåsymre, kvitsymre/hvitsymre og kusymre. Kanskje er nemningane blåveis, kvitveis/hvitveis og kublom like godt kjende.

Nyord

Mange trur at Språkrådet har fullmakt til å godkjenne eller underkjenne nye ord, men slik er det ikkje. Vi godkjenner ordbøker og ordlister til bruk i skolen, men bestemmer ikkje kva for ord som skal takast inn i språket og seinare få plass i ordbøkene.

No image

Pollen

Det er ikke så mye pollen i lufta i skrivende stund, men pollensesongen startet tidlig i år. Pollenvarsel finner du hos Astma- og allergiforbundet. Vi kan bare by på en liten omtale av de aktuelle ordene.

Abdikasjon

Abdisere kjem av det latinske verbet abdicare av ab ‘frå’ og dicare ‘gjere kjent, tileigne, (inn)vie’. Den som abdiserer, seier frå seg krona, regjeringsmakta e.l.

Kidsa

En kjede med barnehager i Bergen har valgt seg et nytt navn: Kidsa. Ordskiftet er i gang.

All merdens lidelser

Sist uke satte ei barnebok sinnene i kok. I boka lærer den unge villaksen Salomon om alelaksens liv og levnet. Vi skal ikke her ta stilling til lakselus og annen lidelse, vi vil bare få en rent filologisk sak ut av merden.

Nek

Vi har trolig fått ordet nek fra svensk, men svenskene bruker oftere ordet kärve. I dansk heter det neg.

President

Opphavet til ordet finn vi i det latinske praesidens (praesident- i oblike former), som kjem frå verbet praesidere, eigentleg ’sitja framfor’. Eit tilsvarande uttrykk har vi på norsk i ha forsete. Vi kan sjå at norsk sitja og latinsk -sidere/sedere har sams indoeuropeisk opphav.

Stamcelle

Ordet stamcelle er ei samansetjing av lekkane stam- og celle. Celle kjem frå det latinske cella, som tyder lite rom, og vert i biologien nytta om organiske byggjeeiningar. Celle kan også verte brukt i andre tydingar, som m.a. i fengselscelle, brenselcelle og terrorcelle.

Lov

I gammalnorsk finner vi forma lag, men den bruker vi nå bare i sammensetninger, som lagmann. Vi kan kanskje ane sammenhengen med legge; lag var det som er (fast)lagt i vedtekter.

No image

God sopptur!

Om sopparten har et norsk navn, skrives det alltid med liten forbokstav, for eksempel matblekksopp. Latinske artsbetegnelser har stor forbokstav i slektsnavnet, som for eksempel Amanita i Amanita muscaria ‘rød fluesopp’.

Sommar-OL

Vi skriv OL med store bokstavar. Også Sommar-OL skriv vi med stor forbokstav når det står for eit bestemt OL, medan vi bruker liten forbokstav (sommar-OL) ved omtale av dei olympiske sommarleikane generelt.

Fotball-EM

Sporten selv heter altså «fotball» på norsk, «fodbold» på dansk, «fotboll» på svensk, «fótbóltur» eller «fótboltur» på færøysk, «Fussball» på tysk og «voetbal» på nederlandsk.

Loppemarked

Vi må tilbake til 1800-tallets Paris for å finne opprinnelsen til ordet loppemarked. Én teori hevder at en mann på utkikk etter et varp skuet ut over et marked og utbrøt: «Dette er jo det reneste loppemarked!»

Nordlys

Ordet nordlys var kjent alt i norrønt. Det står i det store læreskriftet Kongespeilet fra 1200-tallet, og der er det både beskrivelse av nordlyset og drøfting av ulike forklaringer på dette lysfenomenet.

Merkedager i februar

Det er mange merkedager i februar. Vi skal her konsentrere oss om kyndelsmesse 2. februar og Peder stol 22. februar.

Januar

Den første måneden i året er oppkalt etter den romerske guden Janus, som var gud for inngang og begynnelse. På latin het måneden januarius (mensis), som egentlig betyr ’januar (måned)’.

Persiabukta

Det offisielle norske navnet på havområdet er Persiabukta, på bokmål kan man også bruke Persiabukten eller Den persiske bukt.

Merkedagar i november

Helgemess, mortensmess, marioffer, klemetsmess ... I den grå novembermånaden er det frå gammalt av mange helge- og merkedagar. Her omtalar me nokre.  

Vaffel

Vaffel er opphavelig fra lavtysk og har det samme opphavet som ordet Wabe, som betyr ’vokskake i bikube’. Ordet henger sammen med å veve fordi vokskaka ser ut som mønsteret i en vev.

Haustjamdøger

I år er det haustjamdøger 23. september, andre år kan det vera den 22. Dette er eitt av to døger i året då sola står i ekvator og dag og natt er jamne – like lange – overalt på jorda (det andre er vårjamdøger).

Grilling

Grill er lånt fra engelsk, der det er gammelt både som substantiv og verb, men stammer som så mye annet engelsk ordstoff fra fransk, der gril betyr nettopp steikerist, mens sideformen grille betyr ’gitter, rist’ (mer allment).

Diva

Bokmålsordboka definerer diva som 'feiret sangerinne el. skuespillerinne; (film)stjerne'. Ordet kommer fra italiensk, og det betyr 'gudinne' (men også 'fremragende sangerinne').

Gaddafi til besvær

Språkrådet får i disse dager stadig spørsmål om hva som er offisiell norsk skrivemåte av navnet på Libyas statsoverhode. Svaret er Muammar al-Gaddafi. 

Åt(e)hol

I Nynorskordboka finn vi både åtehol og åthol. Orda tyder det same: ’hol som straum eller overvatn har ete i isen’. Bokmålsforma er åt(e)hull/åt(e)hol.

Alumnus, alumner, alumnusnettverk

Alumnus er opphavlig latin og betydde ’fostersønn’. Det henger sammen med verbet alere, som betydde ’fø’, ’(liv)nære’. Det feminine motstykket var alumna, ’fosterdatter’.

Drift i dyr

Frametter hausten er verb som blesma og brunda aktuelle i og utanfor fjøsa rundt om i landet. Ulikt menneska har dei fleste hodyr berre visse tider på året då dei er paringshuga.

Finst fedme?

No finst i alle fall sjølve ordet i både bokmål og nynorsk.

Framsnakking

Framsnakking er spredd via Facebook, der ordet har fått denne definisjonen: «Å framsnakke er å snakke positivt om mennesker som ikke er til stede. Framsnakking – det motsatte av baksnakking.»

Skurdtreskjar (og tungrock)

Skurd (norrønt skurðr) har samanheng med verbet skjera, og i tillegg til tydinga ’det å skjera’ brukar vi det om ’noko som er skori’, som i treskurd, og ’stad der det er skori’, t.d. skurden på geværsiktet.

No image

Agurktid

Agurktida er den perioden om sommeren da avisene har lite å skrive om. Ordet er kjent i norsk i alle fall siden tidlig på 1900-tallet (i dansk alt på 1800-tallet) og kommer ifølge ordbøkene fra tysk Sauregurkenzeit(en). Opprinnelig var agurktida en dødtid i forretningslivet generelt, ikke bare i mediene, men ordet er nå innsnevret til å gjelde avisene spesielt.

Vuvuzela

Opphavet til ordet vuvuzela er usikkert. I et intervju i Dagens Næringsliv 19. juni forteller statsviter og Sør-Afrika-ekspert Liv Tørres at ordet kommer fra zulu og betyr 'å lage bråk'.

Juni

Juni har navn etter den romerske gudinnen Juno, som var gift med Jupiter og beskyttet bryllupet og ekteskapet.

No image

Ras og skred

Ras kjem frå norrønt rás og betyr 'bråhast, skunding'; skred kjem frå det norrøne skrið, og er i slekt med verbet skrida.

Pris, premie og ved(er)løn

Pris er eit gammalt lånord i norsk, som vi har fått gjennom lågtysk frå gammalfransk pris (nyfransk prix). Fransk er eit romansk språk, og opphavet til ordet finn vi i det latinske pretius, som tyder ’verde, verdi, påskjøning, løn’.

Vaksine

Ordet er såkalt nylatin, det vil si laget i nyere tid på grunnlag av latinsk språkstoff. Utgangspunktet er sykdommen kukopper, som på latin heter «variolae vaccinae», der det første ordet kommer av «varus», som betyr ’byll’, og det andre av «vacca», som betyr ’ku’.

Downs syndrom

Heter det Downs syndrom, Down-syndrom/downsyndrom eller Down syndrom i offisiell rettskriving? Etter norsk orddanningsmønster er begge de to første variantene mulige, jamfør gatenavn som Ivar Aasens gate eller Ivar Aasen-gata. Det er likevel bare Downs syndrom vi finner i medisinske ordbøker og andre oppslagsverk

Kanon

Ordet «kanon» kan tyde fleire ting.

Orddeling og særskriving

Orddeling og særskriving minner om kvarandre, men i språklæra dreier det seg gjerne om to ulike ting.

No image

Hipp, hipp hurra!

Opprinnelsen til «hurra» er usikker, eller rettere sagt: Ordet kan ha flere røtter. Som jubelrop, slik vi bruker det i dag, var det kjent i alle fall i svensk og tysk på 1700-tallet.

Årets ord: Finanskrise

Bruken av ordet «finanskrise» tok helt av høsten 2008.

No image

Kyiv og andre navn i Ukraina

Ukrainsk er det eneste offisielle språket i Ukraina, og Språkrådet anbefaler at man bruker ukrainske stedsnavn når man omtaler byer og steder i landet på norsk.

No image

God jul!

Når vi skriver julekort, ønsker vi hverandre vanligvis både god jul og godt nytt år. I slike hilsener kan en skrive både «godt nytt år» og «godt nyttår». På nynorsk kan en i tillegg skrive «godt nyår», dessuten er «godt år» brukt en del. Navn på høytider skrives med liten forbokstav. Også ordet «god» skal ha liten forbokstav, så sant det ikke står først i setningen.

No image

Advent

Ordet advent kjem av latin adventus Domini (eller Christi), det vil seia ‘Herrens (eller Kristi) komme’. Adventus er prefikset ad- ‘til’ pluss ei avleiing av verbet venire ‘å komma’. Leddet -vent har altså ingenting med venting å gjera! Det er Herrens «tilkome» det handlar om.

No image

Halloween

31. oktober feirer mange halloween. Men hvor kommer egentlig ordet «halloween» fra?

No image

Munnbind og tøymunnbind

Folkehelseinstituttet (FHI) har laga rettleiingar for bruk og handtering av ulike typar munnbind, og regjeringa har kome med ei tilråding knytt til bruken av munnbind på offentleg transport og i enkelte andre situasjonar. Men kva skal ein kalle dei ulike typane av munnbind, og kva er skilnaden mellom munnbind og masker? Her prøver me å rydde i omgrepa og gjev eit oversyn over munnbindtypar og termar ein kan bruke om dei.

No image

Sankthans

Det fulle namnet på sankthans er Sankt Johannes’ dag. Det er nemninga på 24. juni, dagen da døyparen Johannes vart fødd. 

No image

Pinse

Sjølve ordet pinse har vi nok fått frå dansk, der det før ofte vart stava pintse. Til dansk kan det ha kome frå lågtysk, der det har heitt pinxten o.l. Gammalnorsk hadde ein heilt annan variant, nemleg píkisdagr.

No image

Grunnlov, konstitusjon

I Noreg er nasjonaldagen 17. mai ein grunnlovsdag, sidan vi denne dagen feirar Kongeriket Noregs grunnlov (opphavleg Kongeriget Norges Grundlov) frå 1814. 

No image

Kohort

Da barnehagene åpnet i forrige uke, var det bestemt at barna og de voksne skulle deles i faste, mindre grupper for å hindre covid-smitte. Disse gruppene skulle ifølge en veileder fra Utdanningsdirektoratet kalles kohorter. Språkrådet var ikke rådspurt om ordvalget. Vi ville ha tilrådd noe mer allment, som gruppe, lag eller en sammensetning med et av disse ordene.

No image

Respirator

Pasienter som blir alvorlig syke av koronaviruset/covid-19, kan trenge pustehjelp. Derfor er respirator og respiratorbehandling blitt aktuelle ord.

No image

Karantene

Dersom det er mistanke om at du kan vere smitta av det nye koronaviruset, må du sitje i karantene. Ver glad du ikkje må ta ordet bokstavleg: Ordet karantene kjem nemleg frå fransk quarantaine, som tyder ‘periode på 40 dagar’.

No image

Flod

Då uvêret Elsa herja som verst, var det ikkje få vestlendingar som kontakta Språkrådet for å klaga på flytande omgrepsbruk og uforsvarleg rettskriving. Vonleg fekk somme av dei tid til å berga båtane sine mellom tastaturøktene.

No image

Kunstig intelligens – KI

Regjeringa har nylig lagt fram sin nasjonale strategi for kunstig intelligens. Termen kunstig intelligens er en oversettelse av engelsk artificial intelligence.

No image

Kakelinna

Det er få som tviler på at klimaendringene er menneskeskapt. Men kan intensiv baking før jul også føre til økt utetemperatur?

No image

Forordning

Om du ikke har tenkt over det før, har du sikkert fått det gnidd godt inn de siste ukene: Vi er ikke bare styrt av lover og forskrifter, men også av såkalte forordninger som gjelder som norsk rett i kraft av EØS-avtalen.

No image

Same

Språkrådet gratulerer med den samiske nasjonaldagen, og sender hilsener på hvert av de samiske språka i Norge: Lihhku beivviin (nordsamisk), vuorbbe biejvijn (lulesamisk), læhkoe biejjine (sørsamisk)! Til lykke med dagen!

No image

Suspendere

Det er venta at statsminister Boris Johnson vil suspendere Parlamentet i London att denne veka. Ordet suspendere kjem frå latin og tyder både «hengje opp» og «stanse, oppheve». Kva skjer når ein statsminister suspenderer eit parlament?

No image

Valgomat

Har du prøvd en av de mange valgomatene som tilbys på nettet? Det har ikke vi, men vi har sett litt nærmere på dette ordet.

No image

Drukning

Språkrådet har i sommer mottatt en del spørsmål om bruken av ordet drukning. I mediene kan man lese om drukninger og drukningsulykker der utfallet har vært at personer har overlevd. Spørsmålet mange stiller, er om drukning er ensbetydende med dødelig utfall eller ikke.

No image

ePukling – ein folkesport?

Den 26. mars opna statsministeren Noregs fyrste e-sporthus. Det var same dagen som det norske e-fotballandslaget tok imot svenskane på Ullevaal stadion.

No image

Eläkhöön kväänin kieli – leve kvensk!

16. mars markerer vi kvenfolkets dag. Kvenane er ein av dei fem nasjonale minoritetane i landet vårt, og kvensk blei formelt godkjent som eige språk i Noreg i 2005. 

No image

Skuter

Ser du føre deg eit køyretøy på hjul eller med belte når du høyrer ordet skuter? Lurer du på kva opphavet til ordet er?

No image

Påverkar

Influensaen er laus, og det same kan ein seie om influencerane. Det latinsk-engelske influencer blir brukt om folk som øver stor påverknad på andre. Vi rår til å bruke det norske ordet påverkar i staden.

No image

Forsett

Nyttår er som kjent de mange gode forsetters tid. Når vi vil begynne å trene, slutte å røyke eller bli mer miljøvennlige, er fellesnevneren at vi setter oss noe fore (merk: med å-uttale).

No image

Nobelprisen

Navn på priser regnes som fellesnavn. Det gjelder også «nobelpris».

No image

Fregatt

Den 8. november 2018 havarerte fregatten KNM «Helge Ingstad» etter en kollisjon i Hjeltefjorden nord for Bergen.

No image

Sørtoget og Sørlandsbanen

Nylig varslet den britiske togoperatøren Go-Ahead at de fra 15. desember 2019 skal kjøre persontog på Sørlandsbanen under produktnavnet Sørtoget. Go-Ahead skal også opprette et driftsselskap som skal hete Sørtoget. Språkrådet har pekt på at Sørlandsbanen allerede er produktnavn på denne strekningen, og vi mener det ikke er gode grunner til å skifte ut navnet.

No image

Gjellestadskipet

Arkeologer har nylig oppdaget rester etter et stort vikingskip i Halden kommune. Skipet ser ut til å være på størrelse med de kjente vikingskipene Gokstadskipet, Osebergskipet og Tuneskipet. Navnet Gjellestadskipet har allerede blitt tatt i bruk, etter navnet på gården der det ble funnet.

No image

Blikking

Av og til kan eit blikk vere nok til å utløyse ein kraftig reaksjon eller eit slagsmål.

No image

Nato

Førebuingane til ei av dei største Nato-øvingane Noreg har sett, er i sluttfasen. Korleis skriv vi initialord som Nato og samansetningar med dei?

No image

Gullbryllaup

Onsdag 29. august feira kongeparet gullbryllaup. Det var 50 år sidan dei gifte seg i Oslo domkyrkje. Dagen vart markert med gudsteneste same stad. Kva kjem nemninga gullbryllaup av? 

No image

Arendalsuka

Politikernes festuke i Arendal går mot slutten for denne gang. Hvordan skriver vi sammensatte ord med stedsnavn som førsteledd?

No image

VAR

Under den pågåande verdsmeisterskapen i fotball har vi for alvor vorte kjende med forkortinga VAR. Forkortinga står for video assistant referee, direkte omsett til norsk videoassistentdommar. Det finst eigne reglar for korleis VAR-dømming skal utførast, den såkalla VAR-protokollen.

No image

Flyktning

Ordet flyktning tyder ifølgje Nynorskordboka «person som er på flukt; person som har flykta frå heimstaden, landet». Ordet i allmennspråket viser såleis til ein som har rømt frå noko, helst i fare. Dermed bør ein kunne bruke ordet om alle dei som no er på flukt frå Syria og landa rundt.

No image

Grammatikk

Alle kan grammatikk, men mange synest det er vanskeleg å snakke om det.

No image

Personvernforordningen

I disse dager kommer det stadig e-poster og tekstmeldinger fra ulike instanser som ber oss om å bekrefte opplysninger om oss selv, oppdatere vår personlige profil eller gi samtykke til lagring av informasjon. EUs nye forordning om personvern trer i kraft i Europa 25. mai.

No image

Russ

Ordet russ er trolig en forkortet form av latin depositurus, som er futurum partisipp av verbet deponere ‘avlegge’.

No image

Razzia/rassia

Ordet razzia betydde opprinnelig ‘plyndringsferd, straffeekspedisjon’. I våre dager blir en razzia helst utført av politiet eller andre myndigheter med sikte på å finne kriminelle personer, ulovlige varer, dokumenter som er viktige for straffesaker, eller annet. Ordet kan også skrives rassia.

No image

Å unnskylde

Stadig oftere hører man at folk unnskylder handlingene sine i betydningen at de ‘ber om unnskyldning’ for dem. Etter at statsråd Listhaug bad om unnskyldning i Stortinget forrige uke, har Språkrådet fått mange spørsmål og kommentarer om dette.

No image

De paralympiske vinterleker

De paralympiske leker trenger ingen presentasjon her, men selve ordene gjør kanskje det?

No image

Krakk på børsen merkes på pungen

At det man måtte ha på børsen, henger sammen med det man har i pungen, er ganske selvsagt, men den historiske forbindelsen mellom de to ordene er neppe like kjent.

No image

Metoo-kampanjen

Metoo-kampanjen har vært omtalt i mediene med flere ulike skrivemåter. Språkrådet er blitt spurt om hvilken skrivemåte som er den beste.

No image

Høring

Med en høring vil myndighetene sikre at de har et best mulig grunnlag før de tar beslutninger. Høringen kan være muntlig eller skriftlig, men uansett signaliserer den vilje til å lytte.

No image

Julebord

Julebord er i dag nemning på ein vanleg type fest før jul, men har tidlegare først og fremst vore nytta om bordet med julemat. Gløym ikkje at vi må skrive ordet med binde-e.

No image

Diabetes

Det medisinske navnet diabetes (mellitus) har vi fått fra gresk διαβήτης (diabētēs) gjennom latin. Termen kan oversettes med ‘det som passerer’. Forleddet dia- betyr ‘tvers igjennom’.

No image

Helsingfors

Hovedstaden i Finland har to offisielle navn, Helsingfors og Helsinki. Det finske navnet Helsinki brukes av de fleste finlendere, og på engelsk, men av hensyn til det nordiske språkfellesskapet anbefaler Språkrådet å bruke det svenske navnet Helsingfors når vi skriver på norsk.

No image

Katalansk

Det har vært folkeavstemning i Catalonia om uavhengighet fra Spania. Innbyggerne i Catalonia er ikke katalonere, men katalanere, og språket er katalansk.

No image

Sykkel

Ordet sykkel er trolig et forkortet lån av engelsk bicycle, som er laget av det latinske ordet bi ‘to’ og det greske kyklos ‘hjul’. Ordet syklus har den samme språklige opprinnelsen som sykkelhjulet, og fellesnevneren er naturligvis noe som gjentar seg med rundgang.

No image

Valgvake

Det å holde seg våken for å vente på resultatet av valget heter som kjent valgvake (nynorsk valvake). De fleste oppvakte språkbrukere kjenner nok verbet å våke ‘være våken’ og aner sikkert en sammenheng mellom det og substantivet vake

No image

Valgkamp

Det er valgår i år, og kampen er i gang. Valgkamp er den kappestriden som foregår mellom partiene for å få velgerne til å stemme på dem, og denne uka har partiene fått vise seg fram på det årlige arrangementet Arendalsuka.

No image

Missil eller rakett?

Missil er meir presist, men mindre nytta enn rakett.

No image

Olsok

Olav den heilage fall i slaget på Stiklestad 29. juli 1030. Namnet på merkedagen olsok kjem av det norrøne «ólafsvaka» ’Heilag-Olavs vokenatt’.

No image

Ansatt, tilsatt eller tilsett?

1. juli kom den nye statstilsettelova, og statens tjenestemenn heiter no statens ansatte. Språkrådet hjelper deg med å bruke tilsett, tilsatt og ansatt rett.

No image

Syden

Mange nordmenn reiser til Syden i sommarferien. Som andre stadnamn skal ordet skrivast med stor forbokstav, sjølv om den geografiske avgrensinga ikkje er klar.

No image

Ambassade

Vi har lånt ordet frå fransk, og på norsk bruker vi ein variant av det same ordet som blir nytta i dei fleste europeiske språk, jf. embassy (engelsk), embajada (spansk) og ambasciata (italiensk).

No image

Kongo

Kongo er navnet på to ulike land, et språk, et folkeslag og ei elv i Sentral-Afrika. Den europeiske kolonialismen i Afrika er årsaken til at det finnes to land med dette navnet. 

No image

Jordmor

Den internasjonale jordmordagen blir markert 5. mai. Ei jordmor er ein offentleg godkjend fødselshjelpar, og yrkestittelen kan brukast på både kvinner og menn.

No image

Telehiv

Substantivet tele fanst i norrønt, i forma þeli. Etter Norsk Ordbok er dialektforma kjæła registrert både på Øvre Romerike og i Lierne i Nord-Trøndelag. Sisteleddet er inkjekjønnssubstantivet hiv, som i Norsk Ordbok har tydinga ‘(noko som valdar) brå rørsle, sleng, kast’.

No image

Norden

23. mars feirer vi Nordens dag. Norden omfatter Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

No image

Eksoplanet

I førre veke melde NASA at dei har oppdaga eit nytt solsystem, Trappist-1, med sju planetar ca. 40 lysår frå solsystemet vårt. Sidan planetane er utanfor vårt solsystem, blir dei kalla ekstrasolare planetar eller eksoplanetar.

No image

Slalåm

Substantivet slalåm er eit opphavleg norsk ord. Det har fleire tydingar, kan vere både hankjønnsord og hokjønnsord og er sett saman av adjektivet sla ‘skrånande’ og substantivet låm ‘løype’. Legg merke til at ordet skal skrivast med å, ikkje o.

No image

Korrupsjon

Korrupsjon er opphavleg eit latinsk ord, corruptio. Det heng saman med verbet korrumpere, latin corrumpere, som er sett saman av forleddet com- (cor- framfor etterledd på -r) og verbet rumpere ‘bryte’.

No image

Diesel

Oppkallingsnamn (eponym) handlar om at eit eigennamn har gått over til (også) å vere fellesnamn. Fellesnamnet diesel er laga etter namnet til den tyske maskiningeniøren Rudolf Diesel (1858–1913).

No image

DAB-radio

Sidan DAB er ei forkorting, skal det vere bindestrek når vi lagar samansetningar, som DAB-radio, DAB-sendar og DAB-nett. Når forkortingar blir vanlege i allmennspråket, vil vi ofte la dei få skrivemåte med store eller små bokstavar, som TV eller tv.

No image

Forlik

I juridisk sammenheng brukes ordet forlik i spesialisert betydning. Et forlik innebærer at det er oppnådd enighet mellom partene i en rettstvist. I allmennspråklig sammenheng bruker vi ordet i betydningen ‘forsoning, kompromiss, semje’. Noen som har vært uenige, blir enige.

No image

Trump

Namnet Trump er symboltungt. Det har ingen god klang på norsk. Men i utgangspunktet har det det på engelsk. Kan det kasta lys over valresultatet?

No image

Doping

Doping – det å bruke forbodne middel for å få betre resultat i idrett – er noko som stadig er aktuelt. Dopingmiddel kan takast på ulike vis, men at ordet doping historisk heng saman med ord som duppe og dåp, tenkjer vel dei færraste av oss over.

No image

Pseudonym/psevdonym

På norsk er skrivemåtene pseudonym og psevdonym likestilte former. Opphavet til både ordet og fenomenet er gresk: Pseudes (‘falsk’) kommer fra pseúdein som betyr å «forfalske, bedra, skuffe». Onyma er en form av ordet for ‘navn’. Fra latin har vi parallellen i forleddet kvasi-, som på lik linje med pseudo- betegner at noe bare tilsynelatende er det det utgir seg for å være.

No image

Streik

Flygarstreiken vart nyleg avblåsen. Snart går flya som før. Då omgrepet streik vart allment kjent i si tid, var andre fartøy i fokus.

No image

Brant eller brente?

Det svake verbet (brenne – brente) er transitivt, og vi sier at det «tar objekt». Det betyr at det får et objekt etter seg. Det sterke verbet (brenne – brant) er intransitivt, og vi sier at det «ikke tar objekt». Det betyr at det ikke får noe objekt etter seg.

No image

Kongsberg Gruppen?

I norsk har vi ikke tradisjon for særskriving inne i sammensatte navn. Vi anbefaler heller ikke store bokstaver inne i navnet (se for eksempel forrige ukes aktuelle ord skole), i alle fall ikke i ord som er eller skulle vært sammensatt.

No image

Hybel

Selv om norsk skjønnlitteratur og hybelhistorie rommer hybler og hybelvert(inn)er av diskutabel kvalitet og ditto kaliber, er ikke hybelen per definisjon noe usselt kott av ringe herkomst.

No image

Lektyre

Ordet lektyre har vi frå fransk  lecture, og Nynorskordboka forklarer det som lesnad eller lesestoff. Men er all lesnad og alt lesestoff lektyre? 

No image

Islending

Omgrepet islendar har tradisjonelt vore nytta om ein person frå Island. Det same har vi til dømes i nederlendar og finlendar. Attmed desse orda har vi islending, nederlending og finlending. Men nett ordet islendar har òg fått ei anna tyding, nemleg tjukk ullgenser. Er det då slik at ein ikkje lenger kan nytte islendar om personar, berre om genserar?

No image

Uravrøysting

I mai og juni høyrer vi ofte om uravrøystingar (bokmål: uravstemning). I ei uravrøysting kan medlemmene i ein fagorganisasjon seie kva dei meiner om ein avtale som forbundsleiinga har forhandla fram med arbeidsgjevarsida.

No image

Mem

Nyordet knytter an til gresk gresk mimēma ‘noe som kan imiteres’ og er bevisst laget som et motstykke til gen (engelsk gene). Det har også en tilknytning til memory ‘minne’.

No image

Korps og janitsjar

Korps kommer av det latinske ordet corpus, som er tatt opp i norsk via tysk Korps og fransk corps og betyr ’kropp, legeme’ (opprinnelig ’helhet’). Janitsjar kommer av det tyrkiske ordet yeniçeri, som betyr ’ny hær/milits/soldat’.

No image

Trøndelag

Avgjørelsen om at fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag igjen skal samles, tyder på at trønderne føler en sterk fellesidentitet på tvers av fylkesgrensen. Det ser vi også gjennom at fellesbetegnelsen for personer fra Trøndelag, trønder, er mye mer brukt enn de fylkesspesifikke nordtrønder og sørtrønder.

No image

Panama-dokumentene

Sammensetninger med Panama som førsteledd er det mange av i mediene for tiden: Panama-dokumentene, panamadokumentene, Panama-papirene, panamapapirene og selvsagt Panama Papers. Men hva bør vi egentlig kalle denne saken på norsk?

No image

Karensdag

Hankjønnssubstantivet karens (med trykk på siste staving) er ei presens partisipp-form til det latinske verbet carere, som tyder ‘mangle, måtte unnvere’. Norsk Ordbok meiner ordet karensdag har kome inn i norsk frå tysk eller fransk. Det finst i same form og med same tyding i både svensk og dansk.

No image

Villsnø

Snøen som daler ned, kaller vi som regel rett og slett «snø». Når vi har bruk for å skille den fra kunstsnø, har vi tradisjonelt brukt natursnø. Det er mer brukt enn villsnø. Det er dessuten mer nøytralt og i tråd med veletablerte språklige mønstre.

No image

Enstjernes og trestjerners

I sammensetninger med [tallord] + [substantiv med genitivs-s] varierer det om substantivet har flertallsform eller ikke. Hvis tallordet er én, er saken klar – da bruker vi entall: en enstjernes restaurant, et enetasjes hus, en ettfelts kjørebane. Med andre tallord kan vi bruke flertall, som i et todagers kurs, en trestjerners restaurant, et sekstimers møte. Men i en del tilfeller er det vanlig med entallsform: et toetasjes husen treveis forbindelse, en femtoms spiker.

No image

Byregjering

Enkelte norske byer og fylker har en såkalt parlamentarisk modell. I stedet for bystyre og formannskap har de aktuelle byene bystyre og byråd. Mens et formannskap er et utvalg av bystyret, svarer byrådet langt på vei til regjeringen på nasjonalt nivå, der opposisjonen ikke er representert.

No image

Uber utan y

Når Språkrådet gir råd om uttale, er eitt av prinsippa vi legg til grunn, at det bør vere samsvar mellom skriftbilete og uttale. Ut frå dette tilrår vi uttalen /uber/.

No image

Circle K

Den kanadiske kjeden Couche-Tard vil i løpet av 2016 bytte ut «Statoil» med «Circle K» for 330 bensinstasjoner i Norge. Navneskiftet har vakt en del oppsikt, med god grunn.

No image

Kvartett

Kvart har med fire å gjøre og kommer fra det latinske quartus, som betyr ‘fjerde’. En kvartett er en gruppe på fire personer eller parter eller et musikkstykke for fire instrumenter eller sangstemmer, som for eksempel en strykekvartett.

No image

Antiterror

Både antiterror og antiterroraksjon skal skrivast utan bindestrek.

No image

Bart

Det tradisjonelle uttrykket er å «få (seg) bart eller skjegg», å «la det vokse/gro» eller mer formelt: å «anlegge skjegg/bart». Ordet «anlegge» kan fortone seg noe gammelmodig og snirklete, som den gamle snurrebarten. Det kan være en av grunnene til at enkelte nå under engelsk innflytelse «gror bart».

No image

Internett

Før: Internett, no: internett eller Internett

No image

Catalonia, katalanarar og katalansk

Den nordaustlege regionen i Spania heiter på norsk Catalonia, medan vi nyttar k i innbyggjarnamnet katalanar (bokmål katalaner) og i adjektivet katalansk.

No image

Jihad

Skrivemåten jihad, etter engelsk mønster, har slege gjennom i norsk. Mange fagfolk (språkvitarar) ville truleg valt «dsjihad», som hadde vore lydrett på norsk. Ordet blir bøygt som eit vanleg hankjønnsord (ein jihad – jihaden).

No image

Grexit

Ifølge norske ordbøker betyr exit ‘han, hun går ut’. Det kommer fra latin, av exire ‘gå ut’. Exit brukes også som substantiv, ‘utgang’. Grexit brukes som hankjønnsord, som i «en grexit».

No image

Au pair

Ordninga med au pairar i Noreg har kome i søkjelyset att. Aupairordninga gjer det mogleg for utanlandsk ungdom å kome til landet vårt og arbeide i norske vertsfamiliar. Kva slags ord er eigenleg au pair, og korleis bøyer og uttalar vi det?

No image

Insekt

FNs matvareorgan mener at vi bør satse mer på oppdrett av insekter til matlaging. Hva med en liten porsjon ørfe? Eller litt fritert melmums?

No image

Elbil

Ordet elbil har vore brukt i norsk iallfall sidan 1960-åra og minst like lenge i svensk og dansk.

No image

Responsiv design

Selv om responsiv ikke står i ordbøkene, er det fullt lovlig å skrive og bruke ordet.

No image

Oscar-prisen

Som ved andre navn som knyttes til et fellesnavn, toner vi ned egennavnspreget ved å sette inn en bindestrek, Oscar-nominasjoner, Oscar-tildelingen, Oscar-prisen, jf. Grammy-prisen. Skrivemåten oscarprisen, oscartildelingen osv. er også brukelig.

Martiño

Martin Ødegaards nye klubb Real Madrid har mange kjære navn.

IS – Den islamske staten

Skriv IS, ikkje ISIS eller ISIL.

No image

Bevæpning

Væpne og bevæpne kan langt på vei brukes om hverandre på bokmål. Bevæpne kan dessuten brukes om å utstyre seg med annet enn våpen. I overført betydning snakker vi om å være væpnet til tennene, eg. om ridder i fullt kamputstyr: ’være svært godt utstyrt eller forberedt’. Vi bruker adjektivet væpnet: en væpnet konflikt, væpnet revolusjon, væpnede vakter, væpnet nøytralitet ’nøytralitet som bygger på våpenmakt’.

Catalonia

Namnet på regionen vert skrive Cataluña på spansk og Catalunya på katalansk. Ein innbyggjar i Catalonia er ein katalanar, og språket er altså katalansk.

Ubåt

Ubåt er forkortelse for undervannsbåt og skrives uten bindestrek. Ordet skal heller ikke ha stor forbokstav i løpende tekst.

Skottland

Skottene har nettopp sagt nei til løsrivelse fra Storbritannia. Ordbøkene sier ikke noe om det, men de beskriver noen skotske fenomener det kan være verdt å skotte på.

Mekle

«Mekle», som på bokmål også kan skrives «megle», forklares i ordbøkene som en aktivitet der man forsøker å få i stand forlik eller enighet mellom to eller flere parter. Den som bidrar i denne prosessen, kan kalle seg «mekler».

No image

Fotball-VM

Verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika kommer nå i gang. Sporten har sitt utspring i Storbritannia, og mange av fotballordene i både norsk og andre språk er engelske eller overført fra engelsk.

Grunnloven

Hvordan ser de nye språkdraktene til Grunnloven egentlig ut?

Vår

Ordet vår er et gammelt arveord i norsk og de andre nordiske språkene. I dansk har riktignok forår i dag langt på vei overtatt som «normalord» for denne årstiden, men for øvrig finnes vår i både norsk og svensk og i færøysk (vár) og islandsk (vor). Det er mulig, men ikke sikkert at det henger sammen med ordet øst, og at de begge kommer av en rot som betydde ’å lyse’.

Sjølvmelding

Sjølvmeldinga forklarar seg kanskje ikkje sjølv, men dei fleste har vel fått med seg at ho gjeld den årlege likninga av skattepliktige. Det er neppe like mange som har fått med seg at ein på bokmål kan velje mellom selvangivelse og sjølmelding.

Medaljens innside


I Sotsji-OL blir utøvarane lova gull og grøne skogar, for dei 531 gram tunge gullmedaljane inneheld ikkje meir enn seks gram reint gull. Men dei er da gode som gull for det.

Kalosjer eller gamasjer?

Vinteren har vært våt i Sør-Norge. Er det fuktig og sølete, trenger føttene litt ekstra emballasje. Både gamasjer og kalosjer skal beskytte fottøyet. Men hva er forskjellen mellom dem, og hvor kommer ordene fra?

Troll

Troll er det ingen som trur på lenger, men dei har sanneleg sett spor etter seg i ord og uttrykk. Og kva vil det seie at det går troll i ord?

Ståhjuling

Mange ser ut til å tro at Språkrådet har vedtatt noe om hva Segway skal hete på norsk. For det første har Språkrådet ikke vedtatt noe om hva det skal hete. Språkrådet har først og fremst rost svensk oppfinnsomhet og språkbruk. For det andre gjelder det ikke Segway (merkevarenavnet), men segway med liten s, den potensielle betegnelsen på hele kjøretøytypen (fra ulike produsenter).

Politiske dyr

Mennesket er eit politisk dyr (zoon politikon), sa Aristoteles, og med det meinte han at mennesket av natur er eit samfunnsvesen. På norsk har dette uttrykket dei siste tiåra òg fått ei anna tyding, noko slikt som ’ei(n) som lever og andar for politikk’.

Blå-blå eller raud-grøn?

Politikk er ikkje berre kjedeleg og grått, men kan også vere spanande og fargerikt, i alle fall om ein ser på nemningane på ulike regjeringssamarbeid. Dei raud-grøne er ute, og det har vore snakk om m.a. ei blå-blå regjering.

Retorikk

Ordet kommer opprinnelig fra gresk, rhetorike tekhne, og betyr «talerens kunst». Selv om ordet historisk sett har vært navnet på den klassiske læren om talekunst og kunsten å overbevise, blir det i dagligtalen ofte brukt som merkelapp for den som prøver å sno seg unna eller bruke språklige knep for å oppnå fordeler.

Lyn

Lyn er eit naturfenomen vi mest kjenner frå sommarmånadene. Ordet blir ofte brukt i samanlikningar med som på grunn av den utruleg store farten eit lyn har: som eit lyn, som lynet, også som eit olja lyn. No er det ikkje fysisk mogleg å olje eller smørje eit lyn, så olja lyn finst nok berre i fantasien.

Røysterett

Då kvinnene fekk røysterett ved stortingsval, var ordet stemmerett innarbeidd i riksmål, stemmeret i dansk, rösträtt i svensk og røysterett i landsmål. Nokre generasjonar tidlegare var det ikkje sjølvsagt at røyst eller stemme skulle bli det sentrale ordet på dette området.

Bok og bokstav

Ordet bøk har også forma bok i norsk, t.d. i ei samansetning som bokenøtterbøkenøtter. Vårt vanlege ord bok (ei bok – fleire bøker) er eigentleg same ordet som bøk, med den opphavlege tydinga ’tavle av bøketre med runer på’ (Nynorskordboka). I eldre tid skreiv – eller rista – dei runer på tavler eller plater av bøk, og sjølve tavlene fekk namn etter materialet.

Etterlikning

Etterlikning og etterlikning kan være to ulike ting.

Isbrannen ulmer

I Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner er isbrann definert som «skadevirkning på planter (gressplener) om våren ved at solvarme og frost stadig skifter».

Vårjamdøgn

Vårjamdøgn er 20. eller 21. mars. Dette døgnet er dag og natt like lange – jamlange – over heile kloden. Det er då eit halvt år til haustjamdøgn.

Pave

Ordet pave hadde på gammelnorsk formen páfi. Men før det kom inn i gammelnorsk, hadde det på sin vei gjennom språkhistorien vandret fra latin papa og trolig vært innom gammelsaksisk pavos eller middelnedertysk pawes. Opprinnelsen er altså det latinske ordet, med betydningen ’far’, som trolig er det samme som vi kjenner igjen også i norsk pappa.

Surrogatbarn, surrogatibarn eller barn født ved surrogati?

I Bokmålsordboka forklares surrogat med '(dårlig) erstatning, erstatningsvare', og ordet kan ha en litt negativ klang (jf. ord som surrogatkaffe). Men når vi bruker surrogat i forbindelse med surrogatmor, altså en kvinne som føder et barn for en annen, har ordet fått en utvidet betydning som vi nok har lånt fra det engelske surrogate.

Algerier, malier

De siste månedene har mediene rapportert om krigshandlinger i de vestlige delene av Sahara.

Julestri

Skrivemåten julestri og julestria er no rett for begge målformene. Etter 2005 har dessutan julestrien vore jamstilt form med julestria på bokmål.

Vindu

Den norrøne formen var vindauga, dvs. «vind-øye», som egentlig betydde ’hull, åpning til å slippe luft og vind inn gjennom’.

Vinterdagen er her

Har du husket å snu primstaven? Da vil du se merket som forestiller en vott, og som indikerer at det er vinterdagen 14. oktober. Og da vil du kanskje undres over hvor uttrykket «å ha vært ute en vinterdag før» kommer fra?

No image

Onn

Mange stader i landet har det vore skurdonn, altså kornskjering og kornberging. Arbeidet med kornskurden blir i våre dagar gjerne gjort av éin person og ein maskin (ein skurdtreskjar), men ordet for arbeidet er det same som før.

Ansvar

Etter skrivemåten å dømme kan det se ut som at ansvar har samme forstavelse som de mange lånorda med an- fra tysk. Men det er ikke tilfellet, for ansvar er et arveord vi finner igjen i det norrøne andsvar.

Higgspartikkel

Termen er bygd opp av to delar, higgs og partikkel. Partikkel kjem av det latinske particula, eit minskingsord av pars, som tyder del. Førstelekken, higgs, kjem av Peter Higgs, ein britisk vitskapsmann som sette fram det teoretiske grunnlaget for denne partikkelen i 1964.

No image

Veranda eller balkong?

I daglegtale brukar vi gjerne ord utan å avgrense dei med definisjonar, slik at tydingane ofte blir flytande. Det gjeld òg dei fire orda altan, balkong, terrasse og veranda, som vi brukar mykje om kvarandre. For dei fleste er det neppe noko klårt skilje mellom typane.

Og jula varer heilt til påske

Ordet påske blir også brukt i ein del uttrykk som berre indirekte har med påskehøgtida å gjere. Slike talemåtar har uvisst opphav og refererer gjerne til dagleglivet og årets gang på ein litt skjemtande måte.

Vott og vante

Ein vott er som kjent eit handplagg, oftast med eitt rom for tommelen og eitt for dei andre fingrane. Slike vottar blir òg kalla bladvottar, heilvottar, belgvottar og lovottar. Ordet lovott er eigentleg ei kortform av lovevottloven (ein love) er handflata.

No image

Vinter

Vinter er eit arveord. I norrønt var forma vetr, som vi har att i nynorsk vetter og ulike dialektformer og i færøysk og islandsk vetur. Elles er forma vinter, berre med w i andre germanske språk som tysk, engelsk og nederlandsk.

Bokmål

Namnet bokmål har ei ganske lang forhistorie. Etter 1814 vart dansk skriftspråk brukt i Noreg. I starten vart det kalla Modersmaalet og noko seinare det almindelige Bogsprog. Også Bogmaal vart tidleg brukt, men først om skriftspråk, litteraturspråk generelt, altså «språk brukt i bøker».

Rosetog er årets ord

Språkrådet har kåret rosetog til årets ord i 2011. Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet.

No image

Haust og haust

Haust tyder både ’årstid mellom sommar og vinter’ og ’avling’. Verbet hauste tyder både å samle inn avling og å gå mot haust (å haustast). Ein kan lure på om årstida har fått namn etter avlinga eller omvendt.

Pris, premie og ved(er)løn

Pris er eit gammalt lånord i norsk, som vi har fått gjennom lågtysk frå gammalfransk pris (nyfransk prix). Fransk er eit romansk språk, og opphavet til ordet finn vi i det latinske pretius, som tyder ’verde, verdi, påskjøning, løn’.

Tomat

Kva har tomat med gull, paradis og svelling å gjera?

Påskelatter og andre påskerier

Har du hørt om påskebrunt, påskelatter og påskesalt?

Aprilsnarr og maikatt

Mange har det moro med å narre april, altså å narre folk den fyrste dagen i april.

Holmenkollen

Ski-VM 2011 starter 23. februar og varer til 6. mars. I sentrum for begivenhetene står Norges nasjonalanlegg, Holmenkollen. Men hva betyr egentlig egennavnet Holmenkollen?

Årets ord: oskefast/askefast

Vi meiner oskefast fortener å bli ordet for året, sidan det er eit framifrå døme på skaparevne og norsk ordlaging.

Barn

Barn er beslektet med bære. Et barn er båret fram i løpet av svangerskapet. Dette kommer til uttrykk i det moderne engelske og det moderne tyske ordet for å føde, henholdsvis bear (oftest i passiv: be born ’bli, være født’) og gebären.

Spion, spionasje, spionere

Ordet spion er kome inn i språket frå fransk via tysk, men opphavleg er det eit italiensk lånord frå eit germansk språk og er i slekt med både speide og spå.

No image

Studietid

Studier kan på bokmål være flertall av to forskjellige ord, nemlig et studium eller en studie. Det er en vanlig feil å blande dem sammen.

Sykkelhjul

Sykkel stammer fra gresk kyklos, som romerne lånte inn i latin i formen cyclus. Det artige er nå at norsk hjul og gresk kyklos egentlig er samme ord.

Finale

Finale er et ord norsk har fått fra italiensk. Det ble brukt som musikkterm lenge før det ble overført til sport og idrett.

Fotball-VM

Verdensmesterskapet i fotball i Sør-Afrika kommer nå i gang. Sporten har sitt utspring i Storbritannia, og mange av fotballordene i både norsk og andre språk er engelske eller overført fra engelsk.

Årets ord: svineinfluensa

I mediene og blant folk flest er nok svineinfluensa det mest brukte navnet på sykdommen som har det vitenskapelige navnet «influensa A (H1N1)». Sistnevnte er også det navnet helsemyndighetene bruker på sykdommen.

Merkedagar i november

I den grå novembermånaden er det frå gammalt av mange helge- og merkedagar. Her omtalar me nokre.  

Soria Moria

Det er uvisst kvar namnet skriv seg frå, men det er peikt på likskap med finsk suuria muuria, dvs. ’store steinhus’. Moltke Moe sette namnet i samband med Kuria Muria-øyane (lagt ut som ’landet til dei sæle’) utanfor sørkysten av den arabiske halvøya.

Prekevere

Ordet prekevere finn vi i Norsk Ordbok. Norsk Riksmålsordbok har forma prekavere. Det er latin praecavere som ligg til grunn, og det kan bety 'å ta sine forholdsregler, dra omsorg for, ta vare på'.

«Influensa»

Ordet influensa heng saman med italiensk influènza og latin influentia, som begge tyder ’innverknad’. Det latinske ordet er ei avleiing av verbet īnfluō, som direkte omsett tyder ’flyta/strøyma inn’, ikkje ulikt bokmålsordet innflytelse.

Stalinorgel på to hjul?

Hva har et stalinorgel på to hjul i Tour de France å gjøre?

Kulturminne

Eit kulturminne er eit minne frå eldre tid, frå ein eldre kultur. Det kan vere ein gjenstand eller eit spor av noko menneska har skapt, som eit hus, ein båt, eit industrianlegg eller ein gravhaug.

საქართველო და ქართული ენა

Ordene i overskriften er georgiske og er skrevet i et alfabet som bare georgisk og noen ganske få beslektede språk bruker. Landsnavnet Georgia, som vi bruker, har uklart opphav.

Publisert:11.06.2008 | Oppdatert:11.01.2023