Terminologiske tidsskrift

På denne sida finn du ei oversikt over tidsskrift om terminologi og fagspråk. Vi har samla norske, nordiske og internasjonale tidsskrift. Dei aller fleste er fritt tilgjengelege på nettet.

Norske

Andre nordiske

Internasjonale

 • Debate terminológico
  Debate terminológico
  er eit tidsskrift om terminologi som blir gjeve ut av Det iberoamerikanske terminologinettverket (RITerm). Artiklane er på spansk og portugisisk. Tidsskriftet kjem ut uregelmessig.
 • Ibérica
  Ibérica kjem ut to gonger i året og inneheld fagfellevurderte, akademiske artiklar om fagspråk. Dei fleste artiklane er på engelsk, men nokre på spansk. Det er Den europeiske fagspråkforeininga (AELFE) som står bak tidsskriftet.
 • Terminàlia
  Terminàlia er eit tidsskrift som kjem ut to gongar i året frå den katalanske terminologiforeininga Societat Catalana de Terminologia. Artiklane er på katalansk, spansk og engelsk.

Tidsskrift mot betaling

 • eDITion
  eDition
  er eit tidsskrift frå Deutscher Terminologie – Tag e.V. (DTT) og inneheld tyskspråklege artiklar om terminologisk teori og praksis. Tidsskriftet kjem ut to gonger om året.
 • Terminology
  Terminology er
  eit akademisk tidsskrift med fagfellevurderte artiklar om terminologi i vid forstand. Tidsskriftet kjem ut to gonger i året frå John Benjamins Publication Company. 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.06.2012 | Oppdatert:14.01.2021