Visste du at? Om standarder for terminologiarbeid

Det finnes flere standarder for arbeid med terminologi, både internasjonale standarder, nasjonale standarder og forvaltningsstandarder.

TermlosenEn standard er et dokument som beskriver og regulerer viktige sider ved et produkt, en tjeneste eller en arbeidsprosess. Standarder for terminologiarbeid inneholder fremgangsmåter og prosesser for begrepsanalyse og terminologiarbeid.

En av de grunnleggende standardene for terminologiarbeid er NS-ISO 704 Terminologiarbeid – Prinsipp og metodar. Dette er en internasjonal standard som også er fastsatt som norsk standard. Det er standardiseringsorganisasjonen Standard Norge som fastsetter norske standarder. NS-ISO 704 Terminologiarbeid – Prinsipp og metodar er nå under revisjon.

NS-ISO 704 Terminologiarbeid – Prinsipp og metodar er også en av standardene som er grunnlaget for heftet Termlosen. Kort innføring i begrepsanalyse og terminologiarbeid, som kan lastes ned fra Språkrådets nettsider. Språkrådets e-læringskurs Begrip begrepene! bygger også på prinsippene og metodene i denne standarden.

I tillegg til internasjonale og norske standarder fastsatt av Standard Norge finnes det forvaltningsstandarder. Disse standardene forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet og ligger i Referansekatalogen for IT-standarder. Her er det flere standarder for terminologi- og begrepsarbeid:

Det finnes også en internasjonal standard for begrepsharmonisering, ISO 860 Terminology work – Harmonization of concepts and terms, men den norske forvaltningsstandarden er mer omfattende ved at den inkluderer begrepsdifferensiering i tillegg til begrepsharmonisering.

De internasjonale (ISO) og nasjonale (NS) standardene kan kjøpes fra Standard Norge, mens forvaltningsstandardene ligger hos Digitaliseringsdirektoratet.

Terminologi- og begrepsarbeid inngår i mange ulike typer arbeid, for eksempel oversettelse, skriving av fagtekster og informasjonsforvaltning. Standarder på området er viktige for å sikre at det brukes enhetlige, gode og omforente aklrbeidsmetoder i dette arbeidet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:16.12.2021 | Oppdatert:16.12.2021