Historiske navn: G–N

G | H | I | J | K | L | M | N

G

Gaddafi, Muammar al- libysk statsoverhode
Gaius (Julius) romersk keiser 37–41, = Caligula
Galateia gresk havnymfe
Galatia oldtidslandskap i Lilleasia; galater/galatar
Galenos (100-tallet) gresk-romersk filosof og lege, = Claudius Galenus
Galicja tidligere østerriksk provins, nå landskap i Polen; tysk navn Galizien
Galilea landskap i Jødeland, romersk provins; galileer/galilear, galileisk
(Galileasjøen, se Genesaretsjøen)
Galitsj fyrstedømme og by; i dagens Ukraina
Galitsj-Volynia sammenslutning av de to fyrstedømmene Galitsj og Volynia
Galizien tysk navn på Galicja
Gallia gallernes land i Vest-Europa; galler/gallar, gallisk, gallerkrigen/gallarkrigen
Gallia cisalpina og Gallia transalpina romerske provinser
Gallipoli tilsvarer oldtidens Kallipolis: 1 by i Italia; 2 by i Tyrkia (nå tyrkisk Gelibolu)
Gallipolifelttoget under 1. verdenskrig
Gama, Vasco da (død 1524) portugisisk sjøfarer
Gandhi, Indira (1917–84) indisk politiker
Gandhi, Mahatma (1869–1948) indisk politiker
Gange-Rolv (ca. 900) norsk viking, kanskje = Rollo
Gapon, Georgij (1870–1906) russisk prest
Gardar bispesete på Grønland
Gardarike norrønt navn på riket omkring Novgorod (= Holmgard) i dagens Russland og Kyiv i dagens Ukraina
Gardarsholm tidlig navn på Island
(Gasa, se Gaza)
Gauldølafylke gammelt fylke i Trøndelag
Gaute Ivarsson (død 1510) norsk erkebiskop
Gautland norrønt navn på Götaland
Gaza by i Filisterland, nå del av selvstyrt palestinsk område
(Ge- nordiske navn, se også Gje-)
geheimekonseilet de dansk-norske kongenes råd 1670–1770
geheimeråd rådgiver hos de dansk-norske kongene
geheimestatsrådet de dansk-norske kongenes råd etter 1770
(Gelibolu, se Gallipoli og Kallipolis)
General Bór = Tadeusz Komorowski, polsk general under 2. verdenskrig
Generalstatene/Generalstatane 1 fra 1400-tallet stenderfor- samlingen i de nederlandske provinsene; 2 nasjonalfor- samlingen i Nederland
generalstendene stenderforsamlinger under det franske kongedømmet med representanter for kirken, adelen og tredjestanden
Genesaretsjøen innsjø mellom Palestina og Syria
Genèvekonvensjonene/Genèvekonvensjonane fellesbetegnelse for konvensjoner om beskyttelse av krigsofre
Georg europeiske konger
Georg Kastriota (1405–68) albansk nasjonalhelt, = Skanderbeg
Germania germanernes land i Mellom-Europa; germanere/germanarar, germansk
Germania inferior og Germania superior romerske provinser
Germanicus romersk hærfører og forfatter
Geronimo (1829–1909) apasjehøvding
Gestapo det hemmelige politiet i Nazi-Tyskland
Gettysburg by og slagsted (1863) i USA
Ghana 1 historisk kongerike i Afrika; 2 nåtidig stat
(Ghaza, se Gaza)
Gimle gudenes bolig etter ragnarok
Gimsøy kloster ved Skien
Ginnungagap avgrunn i norrøn mytologi
girondiner/girondinar moderat republikaner under den franske revolusjonen 1789-94
Gissur Hvite / Kvite Teitsson (rundt 1000) islandsk høvding
Gjallarbru(a) bru over Gjoll
Gjallarhorn(et) Heimdalls horn
Gjeble Pedersson (ca. 1490–1557) norsk biskop og kirkereformator
Gjoll grenseelv mot Hel
Gjuke sagnkonge; gjukung ætling av Gjuke
Glavkos gresk havgud
Goa tidligere portugisisk koloni, nå delstat i India
Godfred (død 810) dansk konge
Gokstadskipet vikingskip funnet i Vestfold
Golfkrigen mot Irak i 1991
Gonzaga italiensk fyrsteslekt
Gordion by i Frygia; gordisk
Gordon, Charles George (1833–85) britisk offiser = Gordon pasja
Gorgias (ca. 480–380 f.Kr.) gresk filosof og taler
Gorgo kvinnelig uhyre i gresk mytologi; gorgon, gorgonisk
Gorkij sovjetisk navn på Nizjnij Novgorod
Gorkij, Maksim (1868–1936) russisk forfatter, = Aleksej Pesjkov
Gorm den gamle (død ca. 940) dansk konge
Gortyn oldtidsby på Kreta
Gosen oldtidslandskap i Egypt
gotere/gotarar germansk folkestamme; gotisk
Gotfred av Bouillon (1061–1100) korsfarer
GPU (Gosudarstvennoje Polititsjeskoje Upravlenije), se Tsjeka
Gracchus romersk familie; graccherne/graccharane = Gaius og Tiberius Gracchus
(Great Charter, se Magna Carta)
Greco, El (1541–1614) spansk maler, = Domenico Theotocopoulos
Gregor paver
Gregorius Dagsson (død 1161) norsk stormann og partileder
Grenland nedre Telemark; grener, grenene (bm. og nyno.)
Griffenfeld, Peder (1635–99) dansk rikskansler
Grimaldi italiensk adelsslekt
Grimkjell engelsk biskop hos Olav den hellige
Grimne = Odin
Grotius, Hugo (1583–1645) nederlandsk humanist og lærd
Grunnloven/Grunnlova el. Grunnloven i Norge; en/en el. ei grunnlov
Gudbrand på Hundorp (1000-tallet) norsk høvding, = Dale- Gudbrand, også kalt Gudbrand herse fra Dalene/frå Dalane
Gudmund Arason (1161–1237) islandsk biskop
Guevara, Ernesto (1928–67) argentinsk revolusjonær, = Che Guevara
Guise fransk fyrsteslekt, hertuger av Guise
Gulating(et) lagting i middelalderen
Gulatingslova/Gulatingsloven norsk landskapslov fra middelalderen
Gullkysten tidligere britisk koloni, nå Ghana 2
Gunnar fra/frå Lidarende (900-tallet) islandsk sagahelt
Gunnar Gjukason konge i nordiske heltesagn
Gunnhild mor til kong Sverre
Gunnhild danske dronninger
Gunnlaug Ormstunge (død ca. 1008) islandsk skald
Gupta (300- og 400-tallet) indisk dynasti
(Gustaf svenske konger, se Gustav)
Gustav svenske konger
Gustav Adolf svenske konger
Gustav Trolle (1488–1535) svensk erkebiskop og politiker
Gustav Vasa (1496–1560) svensk konge
Gutenberg, Johann (ca. 1397–1468) oppfinner av boktrykkerkunsten
Guttorm Gjukason kongssønn i nordisk heltesagn
Gyda gift med Harald Hårfagre
Gyldenløve, Ulrik Frederik (1638–1704) stattholder i Norge
Gyldenløvefeiden/Gyldenløvestriden svensk-norske grensetrefninger (1675–79)
gylne bulle/bullen, Den ungarsk frihetsbrev av 1222
gylne horde/horden, Den mongolveldet i Øst-Europa 1200–1400
Gynt, Per sagnfigur fra Gudbrandsdalen (Peer Gynt hos Ibsen)

[Til toppen]

H

Haagdomstolen el. Den internasjonale domstolen i Haag
Habakkuk jødisk profet
Habsburg borg i Sveits; europeisk fyrstehus, habsburgsk
Hadaland nå Hadeland; hader/hadar, hadene/hadane
Hades dødsriket (og dets hersker) i gresk mytologi
Hadrian (76–138) romersk keiser
Hadrian paver
Hafrsfjord slagsted i Rogaland 872
Hagar bibelsk person
Haggai jødisk profet
Haider Ali (1722–82) indisk fyrste og hærfører
Haile Selassie (1892–1975) etiopisk keiser, = Ras Tafari Makonnen
(Hákon, se Håkon)
Halden før Fredrikshald
(Halfdan, se Halvdan)
Halikarnassos oldtidsby i Karia
Hallfred Vandrædaskald (63) (900-tallet) islandsk skald
Hallstatt by i Østerrike
Hallstattkulturen jernalderkultur i Mellom- og Vest-Europa
Hallvard (1000-tallet) norsk helgen
Hallvard Gråtopp (1400-tallet) norsk opprørsleder
Hallvardskirken/Hallvardskyrkja i Bergen og Oslo
Halvdan nordiske sagnkonger
Halvdan Hvitbein/Kvitbein norsk sagnkonge
Halvdan Svarte (800-tallet) norsk småkonge
Halvdanshaugen gravhauger i Norge
Halys elv i Lilleasia, nå Kisil-Irmak
Hamar domkirke/domkyrkje brent under den nordiske sjuårskrigen
Hamilton skotsk adelsslekt
Hammurapi babylonsk konge 1792–49 f.Kr.
Han kinesisk dynasti 206 f.Kr.–220 e.Kr.; se også se(i)nere Han, vestre Han og østre Han
handfesting (nyno.), hånd- el. handfestning (bm.) dokument som de dansk-norske valgkongene måtte skrive under på
Hannibal (247–183 f.Kr.) kartagisk hærfører
Hannibalfeiden grensekrigen mellom Norge og Sverige 1644-45
Hanno 1 (400-tallet f.Kr.) kartagisk oppdager; 2 (200-tallet f.Kr.) kartagisk politiker
Hans (1455–1513) dansk-norsk-svensk konge
Hansa nordtysk handelsforbund i middelalderen; hanseat, hanseatisk, hansaby
Hanuman (hinduisk apegud
Harald Blåtann (900-tallet) dansk konge
Harald Gille (1103–36) norsk konge
Harald Godvinsson (1000-tallet) engelsk konge
Harald Grenske (900-tallet) norsk småkonge
Harald Gråfell (900-tallet) norsk konge
Harald Hardråde (1015–66) norsk konge
Harald Hildetann dansk sagnkonge
Harald Hårfagre (ca. 865–ca. 933) norsk konge, også kalt Harald Luva
Harald Luva = Harald Hårfagre
Haraldshaugen gravhaug i Rogaland
(Harappakulturen, se Induskulturen)
Harar by i Etiopia, gammelt islamsk kultursentrum
Harare hovedstaden i Zimbabwe, før Salisbury i Sør-Rhodesia
Hardeknut danske konger
Hare Krishna-bevegelsen / Hare Krishna-rørsla hinduisk bevegelse grunnlagt 1965
Hargreaves, James britisk vever, fant opp spinnemaskinen Spinne- Jenny(Spinning Jenny) ca. 1765
Harmageddon stedet for den avgjørende sluttstrid (NT)
(Harrar, se Harar)
Harsha (606–648) indisk fyrste
Harun al-Rasjid (766–809) kalif i Bagdad
Harvey, William (1578–1657) engelsk lege
Hasdrubal kartagiske hærførere
Hatti hettittenes land i Lilleasia og Syria; hettittriket, bokmål også hettitterriket
Hattusa oldtidsby i Lilleasia, hovedstad i hettittriket
Hattusili hettittiske konger
Hauge, Hans Nielsen (1771–1824) norsk lekpredikant; haugianer/haugianar, haugianisme, haugiansk
hauld odelsbonde i sagatiden
Havn = København
Hebridene/Hebridane i norrøn tid Suderøyene/Suderøyane
(Hector, se Hektor)
Hedeby vikingby i Danmark, nå i Schleswig-Holstein
Hedvig (1374–99) polsk dronning
Hedvig Eleonora (1636–1715) svensk dronning
Hefaistos ildguden i gresk mytologi
Hegra festning i Nord-Trøndelag
Heidmork heiner/heinar, heinene/heinane
Heidrun geit i norrøn mytologi
Heilag-Olav (nyno.), = Olav den heilage
Heimdall norrøn gud
Heinason, Magnus (1548–89) norsk-færøysk sjøfarer
(Heinessøn, se Heinason)
(Heinrich tyske konger og fyrster, se Henrik)
Heksehammeren/Heksehammaren teologisk skrift fra 1400-tallet
Hektor gresk sagnhelt
Hel 1 dødsriket i norrøn mytologi; 2 herskerinne i Hel
Helena el. Helene gresk gudinne
Helheim moderne litterært navn på dødsriket
Helikon fjell i Hellas
Heliopolis 1 oldtidsby i Egypt; 2 = Baalbek
Helios solguden i gresk mytologi
hellenismen betegnelse på en historisk epoke og dens kulturform
Hellespont(en) forbinder Egeerhavet og Marmarahavet
Hellig Trefoldighets-kirken / Heilag Treeinings-kyrkja i Kristiania og Bragernes
Hellig-Olav/Heilag-Olav el. Olav den hellige/heilage (olavskirke/olavskyrkje, olavskloster, Olavsskrinet (Hellig-Olavs likkiste); olsok
Helluland kyststrekning vest for Grønland, kanskje Baffinøya
helot slave i Sparta
Helvetia latinsk navn på Sveits; helvetier/helvetiar (person av keltisk stamme), helvetisk
Heming norsk sagnfigur
(Henri franske konger, se Henrik)
Henrik europeiske fyrster, konger og keisere
Henrik Fuglefangeren/Fuglefangaren tysk konge og keiser
Henrik Løve hertug av Sachsen og Bayern
Henrik Sjøfareren/Sjøfararen portugisisk fyrste
(Henry engelske konger, se Henrik)
(Hephaistos, se Hefaistos)
Hera himmeldronningen i gresk mytologi
Herakleion by på Kreta, nå Iráklio
Herakles el. Herkules mytologisk heltesk ikkelse
Heraklit (ca. 544–475 f.Kr.) gresk filosof
Hercegovina landskap på Balkan, tidligere hertugdømme, nå del av staten Bosnia-Hercegovina
Herculaneum oldtidsby i Italia
(Hercules, se Herakles)
Herjedalen før 1645, ellers Härjedalen
Herjolvsnes kirkested på Grønland
Herkules el. Herakles mytologisk helteskikkelse
Hermes gresk gud
(Hernando spanske konger, se Ferdinand)
Hero gresk sagnfigur
Herodes halvjødisk fyrsteslekt i Palestina
Herodes Agrippa konge i Palestina
Herodes Antipas fyrste i Galilea og Perea
Herodias kvinne gift med Herodes Antipas
Herodot (400-tallet f.Kr.) gresk historiker
Herostratos (fra/frå Efesos) (tente på Artemis-tempelet i Efesos (356 f.Kr.); herostratisk
herredag type domstolsmøter i Danmark, Norge og Sverige
herse tittel i norrøn tid
Hesiod (ca. 700 f.Kr.) gresk dikter
Hessen tysk fyrstedømme; hesser/hessar, hessisk
Hestia gresk arnegudinne
hetman 1 polsk embetsmannstittel; 2 kosakkleder
hettitt person av oldtidsfolk i Lilleasia; hettittisk, hettittriket, bm. også hettitterriket
Hibernia romersk navn på Irland
Hildebrand den senere pave Gregor 7.
Himmelfredsplassen bokmål også Den himmelske freds plass plass i Beijing
Hipparkos 1 (død 514 f.Kr.) tyrann i Aten; 2 (ca. 190–125 f.Kr.) gresk astronom
Hippokrates (400-tallet f.Kr.) gresk matematiker
Hippokrates (fra/frå Kos) (ca. 460–377 f.Kr.) gresk lege
Hipponaks (fra/frå Efesos) (500-tallet f.Kr.) gresk dikter
hirden organisasjon under Nasjonal Samling
Hiroshima by i Japan, atombombet i 1945
Hispania romersk navn på Pyrenéhalvøya
HjaltlandShetland; hjaltlending, hjaltlandsk
Hjelpesteinen = Eben-Eser, stein reist av profeten Samuel
Hjørungavåg slagsted på Sunnmøre 986
(Hl- norske og islandske navn, se L-)
Ho Chi Minh-byen by i Sør-Vietnam, før Saigon
Hod sønn av Odin
Hofburg slott i Wien
Hofer, Andreas (1767–1810) tyrolsk frihetshelt
Hohenheim, Theophrastus Bombastus von (1493–1541) sveitsisk lege og naturforsker, = Paracelsus
Hohenlinden landsby i Tyskland, slagsted 1800
Hohenstaufen tysk fyrstehus
Hohenzollern tysk fyrstehus
Holar bispesete på Island
Holger Danske dansk sagnhelt
Holland tidligere grevskap, kongerike under Napoleon, nå navn på to provinser i Nederland; hollender/hollendar, hollandsk
Holmgard norrønt navn på Novgorod
Homer gresk dikter; homerisk
Homo/homo: antropologiske betegnelser som Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens skal skrives slik, ikke-antropologiske betegnelser som homo ludens, homo novus, homo religiosus skal skrives slik
Hong Xiuquan (1814–64) kinesisk opprørsleder
Hongkong tidligere britisk koloni, nå del av Kina
Honorius (384–423) vestromersk keiser
hoplitt fotsoldat i det gamle Hellas
Horats el. Quintus Horatius Flaccus (68–5 f.Kr.) romersk dikter
Hordafylke gammelt vestnorsk fylke
Hordaland; horder/hordar, hordene/hordane
Hortense dronning av Holland, mor til Napoleon 3.
Hosea jødisk profet
(Hoseas, se Hosea)
hov hedenske kultsteder i Norge
Hovedforsamlinga el. -en/Hovudforsamlinga i FN
(Hr- norske og islandske navn, se R-)
Hugin en av Odins ravner
Hugo Capet (900-tallet) fransk konge; kapetinger/kapetingar person av Capetslekten
Huitfeldt, Arild (1546–1609) dansk historieskriver
Huitfeldt, Iver (1665–1710) norsk sjøoffiser
Hulagu Khan (1200-tallet) mongolsk fyrste og erobrer
Humayun (1508–56) indisk stormogul
hundreårskrigen krigen 1337–1453 mellom Frankrike og England
hunerne/hunarane krigerfolk fra Sentral-Asia som kom til Europa på 300-tallet
(Hung Hsiu-chüan, se Hon Xiuquan)
Hunyadi, János (1407–56) ungarsk nasjonalhelt
Hus, Jan (ca. 1371–1415) tsjekkisk reformator
Huygens, Christiaan (1629–95) nederlandsk matematiker og astronom
Hven før 1658, senere Ven; øy i Øresund som ble svensk ved Roskildefreden
Hvergjelme/Kvergjelme brønn i Nivlheim
hvite hus, Det / kvite huset, Det presidentpalasset i Washington D.C.
Hvitekrist/Kvitekrist navn på Kristus
Hvitmannaland/Kvitmannaland sagnland vest for Irland
Hyakintos gresk sagnhelt
(Hygea, se Hygiea)
Hygiea gresk gudinne for sunnhet; hygiene, hygienisk
(Hülegü, se Hulagu Khan)
Hyme jotun
Hymen el. Hymenaios bryllupsgud i gresk og romersk mytologi
Hyrkania oldtidslandskap, tilsvarer deler av Nordøst-Iran
hyrkaner/hyrkanar, hyrkansk
Härjedalen etter 1645; ellers Herjedalen
Hætta, Aslak Jakobsen (1824–54) samisk opprørsleder
Hætta, Lars Jakobsen (1834–96) samisk opprører og bibeloversetter
Höchstädt by i Tyskland, slagsted 1703
Høiland, Ole Pedersen (1797–1848) norsk stortyv
høykultur el. høgkultur/høgkultur samfunn på et høyt organisatorisk nivå
Håkon norske konger til og med Håkon 6.
Haakon 7. norsk konge 1905–1957
Håkon den gode el. Håkon Adalsteinsfostre (900-tallet) norsk konge
Håkon (Lade)jarl norske høvdinger
HåkonshallenBergenhus festning
Håkonshella Håkon den godes fødested
Håkonsvern marinebase i Bergen
Hålogaland Nord-Norge fra og med Nordland til og med Midt-Troms; håløyg, håløygsk
Håløygjafylke gammelt nordnorsk fylke
håndfestning el. hand-/handfesting dokument som de dansk-norske valgkongene måtte skrive under på
Hår = Odin
Hårek danske konger
Hårek fra/frå Tjøtta (ca. 965–1036) norsk stormann

[Til toppen]

I

Iaşi rumensk by, = Jassy
(Iason, se Jason)
Iberia Pyrenéhalvøya; iberer/iberar, iberisk
Ibn Battuta (1300-tallet) arabisk oppdagelsesreisende
Ibn Fadlan, Ahmad (900-tallet) arabisk lærd
Ibn Ishak (700-tallet) Muhammeds biograf
Ibn Junis (940–1008) arabisk astronom
Ibn Khaldun (1332–1406) arabisk historiker
Ibn Rasjid arabisk dynasti
Ibn Saud arabisk dynasti
Idavollen gudenes møtested i norrøn mytologi
Idomenevs gresk sagnkonge på Kreta
Idre tidligere norsk bygd, nå i Sverige
Idris arabiske herskere i Nord-Afrika; idrisidene/idrisidane, idrisidisk
(Idris arabisk geograf, se al-Idris)
Idunn norrøn gudinne; idunnseple gav evig ungdom
Ifigeneia datter av Agamemnon
Igor russiske fyrster av svensk ætt
Igorkvadet russisk historisk kildeskrift
Ilevollene/Ilevollane slagsted ved Nidaros 1180
Ilia kongsdatter i romersk mytologi, = Rea Silvia
Iliaden gresk epos tillagt Homer
Ilios = Troja, by i Troas
ilkhanene/ilkhanane mongolsk dynasti i Persia; ilkhansk
Illyria oldtidslandskap på Balkan; illyrer/illyrar, illyrisk
Illyricum romersk provins på Balkanhalvøya
illyriske provinser, De / Dei illyriske provinsane provinser på
Balkan under Napoleon
Indira Gandhi (1917–84) indisk politiker
Indokina nå statene Kambodsja, Laos og Vietnam;
indokineser/indokinesar, indokinesisk
Indra hinduisk gudekonge
Induskulturen førhistorisk høykultur i Indusdalen ca. 2500–1500 f.Kr.
industrielle revolusjon/revolusjonen, den
Inge norske konger
Inge Krokrygg (1135–61) norsk konge
Ingeborg (1176–1237) fransk dronning, datter av Valdemar den store
Ingjerd Ottesdotter Rømer (ca. 1475–1555) norsk adelsdame, også kalt fru Inger til Austrått
Ingermanland landskap mellom Peipus og Ladoga
Ingjald Illråde svensk sagnkonge
Ingjald Starkadsfostre dansk sagnkonge
(Ingolv Arnason, Ingolv Arnesson, se Ingolv Ørnsson)
Ingolv Ørnsson (800-tallet) norsk landnåmsmann
inkariket rike i Sør-Amerika fra 1200- til 1500-tallet
Inkerman slagsted på Krim 1854
innfødsretten type borgerrettigheter
Innocens paver
internasjonale domstolen i Haag, Den el. Haagdomstolen
investitur innsetting i embete
(Ionia, se Jonia)
(Iphigenia, se Ifigeneia)
Iran før Persia
Ireneus teolog på 100-tallet e.Kr.
Isabella europeiske dronninger
Isabella Bruce (ca. 1280–1358) norsk dronning
(Ischariot, se Iskariot)
Isidor (fra/frå Sevilla) (ca. 560–636) spansk erkebiskop
Isjtar mesopotamisk gudinne
Isjtarporten port i Babylon
Iskariot, Judas forrådte Jesus
islam religion oppstått på 600-tallet; islamsk
islandske navn etter 1500 skrives på islandsk
Isleiv Gissursson (1006–80) islandsk biskop
Ismael bibelske personer
Ismail visekonge i Egypt 1863–79
ismannen (Ötzi) el. alpemannen (Ötzi) mumifisert lik fra yngre steinalder funnet 1991 i Ötztaler-Alpene
Israel 1 Jakobs tilnavn; 2 navn på jødefolket; 3 jødisk oldtidsrike; 4 nå stat i Midtøsten; israelitt (oldtiden), israelittisk (oldtiden), israeler/israelar (nå), israelsk (nå)
(Issakar, se Jissakar)
Istanbul by i Tyrkia, tidligere Konstantinopel og før det Bysants
(Istar, se Isjtar)
István ungarske konger
István Báthory (1533–86) fyrste av Transilvania og konge av Polen, = Stefan Batory
Itaka gresk øy
italiker/italikar opprinnelig indoeuropeisk innbygger av Italia; italisk
(Ithaka, se Itaka)
(Iu- romerske navn, se Ju-)
Ivan russiske fyrster og tsarer
Ivan den grusomme/fælslege (1530–84) russisk tsar
Ivan Kalita el. Ivan Pengepungen (død 1340) russisk storfyrste
Izanagi skapergud i japansk mytologi
Izanami skapergudinne i japansk mytologi

[Til toppen]

J

(Jacob patriark, profet, se Jakob)
Jagello polsk-litauisk fyrstehus
Jagiello, se Jagello)
Jahangir (1569–1627) indisk stormogul
Jahve Bibelens Gud
(Jaime fyrster av Aragón, se Jakob)
Jakob bibelske personer
Jakob europeiske fyrster og konger
jakobiner/jakobinar ytterliggående revolusjonær under den franske revolusjonen 1789–94; jakobinerklubben/jakobinarklubben, jakobinsk
jakobitt tilhenger av Jakob 2. av England
Jaltakonferansen i 1945
Jalvi, Pedar (1888–1916) samisk dikter
(James engelske og skotske konger, se Jakob)
Jamt(a)land i norrøn tid, seinere Jemtland og Jämtland
(Jan, polske konger, se Johan)
(János Zápolya, se Zápolya)
Janus romersk gud
Jarlsberg og Larviks amt nå Vestfold fylke
Jaroslav den vise el. Jaroslav Mudryj (død 1054) storfyrste i Kiev
Jason gresk sagnhelt
Jassy (tysk, rumensk Iaşi) tidligere hovedstad i Moldova 2, fredsslutning 1792
Jatgeir Torvason (1200-tallet) islandsk skald
(Jean franske fyrster og konger, se Johan)
Jeanne d'Arc (1412–31) fransk nasjonalhelt, også kalt jomfruen fra Orléans
(Jeanne dronninger av Napoli, se Johanna)
Jefferson, Thomas president i USA 1801–09
(Jehova, se Jahve)
(Jekaterina, se Katarina)
Jekaterinburg by i Russland, sovjetisk navn Sverdlovsk
(Jelisaveta, se Elisabet)
Jemtland etter norrøn tid (da Jamt(a)land) og fram til 1645; senere Jämtland
Jeremia jødisk profet
(Jeremias, se Jeremia)
Jeriko oldtidsby nord for Dødehavet
jernkansleren/jarnkanslaren el. jernkanslaren = Otto von Bismarck
Jeroboam jødiske konger
Jerusalem jødisk by, nå hovedstad i Israel
Jesaja jødisk profet
jesuittordenen religiøs orden
Jesus Kristus (genitiv Jesu Kristi)
Jevdokija russisk storfyrstinne
Jiang Jieshi el. Chiang Kai-shek (1887–1975) kinesisk politiker
Jiang Qing (1914–91) kinesisk politiker, gift med Mao Zedong
Jin kinesisk dynasti 1115–1234; se også se(i)nere, vestre og østre Jin
Joakim kurfyrster av Brandenburg
(João portugisiske konger, se Johan)
(Joas, se Joasj)
Joasj jødiske konger
Job bibelsk person
Joel jødisk profet
(Jogaila, se Jagello)
Johan europeiske fyrster og konger
Johan uten land / Johan utan land el. Johan Landlaus (1167–1216) engelsk konge
(Johann tyske og østerrikske konger og fyrster, se Johan)
Johanna europeiske dronninger
Johannes evangelist, også andre bibelske personer; paver
Johannes døperen/døyparen el. døperen/døyparen Johannes døper og profet
(John engelske konger, se Johan)
(John Lackland, se Johan uten land)
jom kippur-krigen fjerde arabisk-israelske krig 1973
jomfrua, bm. også jomfruen, av el. fra/frå Orléans = Jeanne d'Arc
jomfrudronninga, bm. også jomfrudronningen = Elisabet 1. av England
Jomsborg vikingborg i dagens Polen; jomsviking
Jon Loftsson (1124–97) islandsk høvding
Jon Raude norsk erkebiskop 1268-82
Jón Arason (1484–1550) islandsk biskop
Jona bibelsk person
(Jonas, se Jona)
Jonatan bibelsk person
Jonia gresk oldtidslandskap i Lilleasia; joner/jonar, jonisk
Jordan land og elv i Midtøsten; jordaner/jordanar, jordansk
Jorsal norrønt navn på Jerusalem
jorsalferd ferd til Jerusalem
Jorsalland norrønt navn på Jødeland
Jorvik norrønt navn på York i England
(Josafat, se Josjafat)
Josef bibelske personer
Josef tyske fyrster, tysk-romerske keisere
Josefine fransk keiserinne, Napoleon 1.s hustru
(Joseph tyske fyrster, tysk-romerske keisere, se Josef)
(Josia(s), se Josjia)
Josip Broz (1892–1980) jugoslavisk politiker, = Tito
Josjafat jødisk konge
Josjia jødisk konge
Jostedalsrypa sagnfigur fra Sogn
Josva bibelsk person
Jotunheim jotnenes bolig i norrøn mytologi
Jovian romersk keiser 363–364
(Jovis, se Jupiter)
(Juana spansk dronning, se Johanna)
Juda 1 bibelsk person; 2 oldtidsrike; judaisme (= jødedom)
Judariket = Juda 2
Judas Iskariot forrådte Jesus; judas forræder
Judas Makkabeeren/Makkabearen jødisk hærfører; makkabeer/makkabear medlem av jødisk dynasti;
Makkabeerbøkene/Makkabearbøkene el. m- apokryfer
Judas Taddeus apostel
Judea landskap i Jødeland, romersk provins; judeer/judear, judeisk
Judit jødisk heltinne
Jugoslavia tidligere stat i Europa som bestod av delrepublikkene Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Makedonia, Montenegro, Serbia, Slovenia; jugoslav, jugoslavisk
Juksáhkká gudinne i samisk mytologi
Julia 1 datter av Cæsar; 2 datter av Augustus
Julian den frafalne/fråfalne (331-363) romersk keiser
julikongedømmet/julikongedøm(m)et kongedømmet i Frankrike fra 1830 til 1848
julirevolusjonen i Frankrike 1830
Julius paver
Julius Agrippa = Herodes Agrippa, konger i Palestina
Juno romersk gudinne
Jupiter romersk hovedgud
Jupitertempelet tempel i Roma
Justinian østromerske keisere
Justinus østromerske keisere
Justitia romersk gudinne for rettsvesenet
Juvenal(ca. 67–127) romersk dikter
Juventas romersk ungdomsgudinne
Jämtland etter 1645; ellers først Jamt(a)land og så Jemtland
Jødeland jødenes oldtidsland; jøde, jødisk, jødedom

[Til toppen]

K

(K- romerske navn, se også C-)
Kaba islamsk helligdom i Mekka
Kabrias (300-tallet f.Kr.) gresk hærfører
(Kadhafi, se Gaddafi)
Kaganovitsj, Lazar (1893–1991) sovjetisk politiker
Kaironeia oldtidsby i Hellas
(Kaisareia, se Cæsarea)
Kaldea oldtidsland i Mesopotamia; kaldeer/kaldearkaldeisk
Kaleva kjempe i finsk mytologi; Kalevala Kalevas land, også finsk epos
Kali hinduisk gudinne
Kalidasa (ca. 400 e.Kr.) indisk dikter
Kalinin sovjetisk navn på byen Tver
Kalinin, Mikhail (1875–1946) sovjetisk politiker
Kaliningrad russisk by, før den tyske byen Königsberg
Kalkas spåmann i gresk mytologi
Kalkis oldtidsby og kongerike i Midtøsten
Kalkedon gresk by i Bitynia, nå i Tyrkia
Kallimakos 1 (400 f.Kr.) gresk billedhogger; 2 (ca. 305–240 f.Kr.) gresk dikter og filolog
Kallipolis oldtidsby i Italia (nå Gallipoli) og i dagens Tyrkia (Gallipoli, deretter tyrkisk Gelibolu)
Kallistenes (300-tallet f.Kr.) gresk historiker
Kálmán ungarsk konge 1095–1116
Kalmarkrigen krigen 1611–13 mellom Danmark-Norge og Sverige
Kalmarunionen union mellom Danmark, Norge og Sverige
Kalv Arnesson (ca. 990–1051) norsk stormann
Kalvskinnet slagsted ved Nidaros 1179
Kama hinduisk gud
Kana by i Jødeland
Kankan Musa (død 1337) hersker i det historiske Mali, = Musa
Kanaan oldtidsland i Midtøsten; kanaaneer/kanaanear el. kanaanitt, kanaaneisk el. kanaanittisk
Kaos i gresk mytologi tomrommet som alt stammer fra
kapetinger/kapetingar person av et fransk dynasti
Kapitol høyde i Roma med tempel og borg; kapitolinsk
Kappadokia oldtidslandskap i Lilleasia; kappadok(i)er/kappadok(i)ar, kappadokisk
Kara-Georg (1762–1817) serbisk frihetshelt
(Karakoram, se Karakorum)
Karakorum mongolenes gamle hovedstad, i dagens Mongolia
Karantania historisk fyrstedømme i dagens Kärnten i Østerrike
Karia oldtidslandskap i Lilleasia; kar(i)er/kar(i)ar, karisk
Karibhavet el. Det karibiske hav/havet
Karibia = Vestindia; karibier/karibiar, karibisk
Karl europeiske fyrster, konger og keisere
Karl den store (747–814) frankisk konge og romersk keiser
Karl Johan (1763–1844) svensk-norsk konge
Karl Martell (ca. 690–741) frankisk hersker
karlist 1 tilhenger av det franske kongehus av den eldre linjen Bourbon, dvs. Karl 10. og hans etterkommere; 2 tilhenger av den linjen av det spanske kongehus som stammet fra don Carlos (1788–1855), bror av Ferdinand 7.
Karljohansvern marinebase i Horten
Karlowitz fredsslutning 1699 i nåværende Karlovci, by i Serbia
Karlsten festning i Båhuslen
karoliner/karolinar soldat i Karl 12.s hær
karolinger/karolingar person av Karl den stores frankiske slekt; karolingisk, karolingerriket/karolingarriket
Karon ferjemann over dødens elv i gresk mytologi
Kartago oldtidsby i Nord-Afrika; kartager/kartagar, kartagisk
Karybdis farlig virvelstrøm i gresk mytologi
Kasimir polske konger
Katarina europeiske keiserinner, dronninger og fyrstinner
Katarina Jagellonica (1526–83) svensk dronning
Katynskogen sted der polske offiserer ble henrettet under 2. verdenskrig
Kaukasus fjellområdet mellom Svartehavet og Kaspihavet
kaupang norrøn kjøpstad; kauplending
Kazan by i Russland
(Kazimierz, se Kasimir)
Kefevs greske sagnskikkelser
Kefren egyptisk farao, pyramidebygger
Kemal (pasja), Mustafa (1881–1938) tyrkisk hersker, = Kemal Atatürk
Keops egyptisk farao, pyramidebygger; Keopspyramiden
(Kepheus, se Kefevs)
Kerberos gresk sagnuhyre
KGB (Komitet Gosudarstvennoj Besopastnosti), se Tsjeka
(Kh- , se også K-)
(Khafre, se Kefren)
Khaibarpasset fjellpass mellom Afghanistan og Pakistan
(Khaldea, se Kaldea)
(Khalkis, se Kalkis)
(Khattusas, se Hattusa)
(Khattushilis, se Hattusili)
(Khefren, se Kefren)
(Kheops, se Keops)
Khomeini, ayatolla (1900–89) iransk religiøs leder
Khrusjtsjov, Nikita (1894–1971) sovjetisk politiker
(Khubilai-khan, se Kublai Khan)
(Khufu, se Keops)
(Khushal-khan, se Kusjal Khan)
(Khyberpasset, se Khaibarpasset)
Kielfreden resultatet av Kieltraktaten
Kieltraktaten avtale mellom Danmark og Sverige i 1814
(Kiev, se Kyiv)
(Kiev-Russland, se Kyivriket)
(Kijev, se Kyiv)
Kilikia oldtidslandskap i Lilleasia; kilikisk
Kimaira gresk sagnuhyre; kimære, kimærisk
kinesiske mur/muren, Den = Den store mur/muren
Kirkjubø bispesete på Færøyene
Kirkjuvåg bispesete på Orknøyene
Klaipeda by i Litauen, tysk navn Memel
Klara av el. fra/frå Assisi katolsk helgen; = Klara den hellige/heilage
Kleantes (fra/frå Assos) (ca. 331–232 f.Kr.) gresk filosof
Klearkos (400-tallet f.Kr.) gresk hærfører i persisk tjeneste
(Kleio, se Klio)
Kleistenes (500-tallet f.Kr.) gresk statsmann
Klemenskirken/Klemenskyrkja i Bergen, Nidaros og Oslo
Kleopatra (69–30 f.Kr.) egyptisk dronning
Klio gresk gudinne og muse
Klodvig franske konger
Kloto gresk skjebnegudinne
Klytaimestra gresk sagnkvinne
Knesset nasjonalforsamlingen i dagens Israel
Knidos oldtidsby i Lilleasia
Knossos oldtidsby på Kreta
(Knud danske konger, se Knut)
Knut danske og svenske konger
Knut den mektige (ca. 995–1035) dansk-engelsk-norsk konge, også kalt Knut den store
Knutstårnet på Akershus festning
Kolossæ by i Frygia; kolosser/kolossar
Kommisjonen i EU
Komorowski, Tadeusz = General Bór, polsk general under 2. verdenskrig
Komsakulturen steinalderkultur i Finnmark og på Kola
(Konfucius, se Konfutse)
Konfutse el. Confucius (551–479 f.Kr.) kinesisk filosof; konfutsianisme, konfutsiansk
Konføderasjonen i borgerkrigen i USA; konføderasjonshæren
kongen av Roma sønn av Napoleon 1. og Maria Louise, = Napoleon 2.
Kongen som institusjon, statsorgan (= Kongen i statsråd); kongen (som privatperson)
Konghelle by i Båhuslen, nær dagens Kungälv
Kongo historisk kongerike i Afrika
Kongress-Polen opprettet 1818, personalunion med Russland
Kongsten festning i Østfold
Konrad tyske konger og keisere
Konstantin europeiske fyrster, konger og keisere
Konstantin den store (ca. 275–337) romersk keiser
Konstantinopel Konstantin den store gjorde Bysants til Romerrikets hovedstad under navnet K., fram til 1930 var K. navn på dagens Istanbul
Konstantinsbuen/Konstantinsbogen triumfbue i Roma
konvensjonen på Moss el. Mossekonvensjonen avtale 1814 mellom Karl Johan og den norske regjeringen
konventikkelplakaten forordning av 1741 om religiøse forsamlinger
(kopang, se kaupang)
Koptos oldtidsby i Egypt; kopter/koptar medlem av den koptiske kirke, koptisk
Koranen islams hellige bok
Koreakrigen
Korint by i Hellas; korinter/korintar, korintisk
Kormak (900-tallet) islandsk skald
Korskirken/Krosskyrkja i Bergen, Nidaros og Oslo
(Kosova, se Kosovo)
Kosovo stat i Europa; kosover/kosovar, kosovisk
Kosovosletta, bokmål også Kosovosletten, slagsted 1389
Kovalevskaja, Sonja (eg. Sofija) (1850–91) russisk matematiker og forfatter
Krain landskap i Slovenia, hørte til den romerske provinsen Pannonia
Krakau tysk navn på Kraków i Polen
Kraków by i Polen, tysk navn Krakau
(Krapotkin, se Kropotkin)
Kreml borg i russisk byer, særlig Moskva
Kreta gresk øy; kreter/kretar, kretisk
Kreusa gresk sagnkvinne
krigskommunismen den økonomiske politikken under borgerkrigen 1918-21 i Russland
Krim, Abd al- (1882–1963) marokkansk uavhengighetsleder
Krimkrigen 1853–56
Kringen slagsted i Gudbrandsdalen 1612
Krishna hinduisk gud
Krishnamurti, Jiddu (1895–1986) indisk forkynner
(Krisjna, se Krishna)
(Krisjnamurti, se Krishnamurti)
Kristian danske og dansk-norske konger
Kristian Fredrik (1786–1848) norsk konge i 1814
Kristiania fra 1624 til 1924, ellers Oslo
Kristians amt nå Oppland fylke
(Kristiansborg, se Christiansborg)
Kristiansten festning i Trondheim
Kristina svenske dronninger
Kristkirken/Kristkyrkja i Bergen og Nidaros
Kristoffer danske konger
Kristoffer av Bayern (1418–48) dansk-norsk-svensk konge
Kristoffer Columbus (1451–1506) sjøfarer; førkolumbisk el. prekolumbisk
Kristus (genitiv Kristi)
Kroatia tidligere kongedømme, tidligere delrepublikk i Jugoslavia, nå egen stat; kroat, kroatisk
(Krogen, se Kronborg)
(Kroisos, se Krøsus)
Kronborg festning og slott i Danmark, også kalt Krogen
Kronstadt flåtebase ved St. Petersburg
Kropotkin, Pjotr (1842–1921) russisk anarkist og naturforsker
Kruja albansk by, residens for Skanderbeg
Krummedike dansk adelsslekt
(Krustsjov, se Khrusjtsjov)
Krydderøyene/Krydderøyane tidligere navn på Molukkene
Kryseis gresk sagnkvinne
Krysippos (200-tallet f.Kr.) gresk filosof
Krøsus (500-tallet f.Kr.) lydisk konge; krøsus rik mann
Kublai Khan (1200-tallet) mongolsk fyrste og erobrer
Kufa ruinby i Irak
Kur-Pfalz tysk kurfyrstedømme
Kur-Sachsen tysk kurfyrstedømme
Kurland historisk landskap i Latvia, kurlending el. kurlender/
kurlendar, kurlandsk
Kusj (oldtidsland, tilsvarer deler av Egypt, Etiopia og Sudan
Kusjal Khan (1631–91) afghansk kriger og dikter
Kutuzov, Mikhail (1745–1813) russisk feltmarskalk
Kvergjelme (nyno.) brønn i Nivlheim
Kvirinalhøgda, bm. også -høyden høyde i Roma
kvite huset, Det (nyno.) presidentplasset i Washington D.C,
Kvitekrist (nyno.) navn på Kristus
Kvitmannaland (nyno.) sagnland vest for Irland
Kyiv historisk fyrstedømme, nå hovedstaden i Ukraina
Kyivriket historisk rike (= Kyiv-Rus)
Kyme (gresk) el. Cumæ (latin) gresk koloni sør for dagens Napoli
Kypris gresk kjærlighetsgudinne, = Afrodite
Kypros øy i Middelhavet; kypriot, kypriotisk
Kyrenaika landskap i Libya
Kyrene 1 gresk oldtidsby i Kyrenaika; 2 gresk gudinne; kyreneiker/kyreneikar filosof av Kyreneskolen, kyreneisk
Kyreneskolen, nyno. også -skulen, filosofisk skole
Kyrillos (800-tallet) slavisk apostel, bror av Metodios
Kyros persiske konger
Kärnten tidligere hertugdømme, nå forbundsland i Østerrike
Københavnfreden el. freden i København
Königgrätz tsjekkisk Hradec Králové; slagsted 1866
Königsberg før tysk by, nå Kaliningrad i Russland

[Til toppen]

L

L'Anse aux Meadows sted på Newfoundland med funn som tyder på norrøn bosetning
La Plata-statene/-statane Argentina, Uruguay og Paraguay
La Tène-kulturen jernalderkultur, etterfulgte Hallstatt- kulturen
(Ladislaus, se László)
Ladoga innsjø i Russland
(Laelius, se Lælius)
Lagasj by i Sumer
Lagtinget 1 del av Stortinget; 2 Færøyenes nasjonalforsamling
(Lajos, se Ludvig)
(Lajta, se Leitha)
Lakedaimon 1 = Lakonia; 2 = Sparta
Lakesis gresk skjebnegudinne
Lakonia landskap i Hellas under herredømme av Sparta; lakonier/lakoniar, lakonisk
Lakshmi hinduisk gudinne
Lancaster eng. jarle- og hertugtittel
(Lao-tse, se Laozi)
Laokoon gresk sagnfigur
Laozi 500-tallet f.Kr.) kinesisk filosof
Lasarus bibelske personer
László ungarske konger
Latium landskap i Italia, nå Lazio; latiner/latinar, latinsk
(Laurion, se Lavrion)
Laurvigen grevskap grevskap i Vestfold
Lavranskirken/Lavranskyrkja i Bergen og Tunsberg
Lavrion gresk by
Lawrence, Thomas Edward (1888–1935) britisk offiser, eventyrer og forfatter, = Lawrence av Arabia
(Lazarus, se Lasarus)
Leeuwenhoek, Anton van (1632–1723) nederlandsk naturforsker
Leitha (ungarsk Lajta) grenseelv mellom Østerrike og Ungarn i det
tidligere Østerrike-Ungarn
Leiv Eiriksson (død før 1025) islandsk oppdager
(Lemberg, se Lviv)
lendmann i sagatiden mann som hadde fått jord av kongen
Leningrad sovjetisk navn på St. Petersburg
Leo paver, bysantinske keisere
Leo Africanus (1500-tallet) arabisk oppdager
Leonardo da Vinci (1452–1519) italiensk maler og vitenskapsmann
Leonidas (død 480 f.Kr.) konge i Sparta
Leopold europeiske fyrster, konger og keisere
Lepidus, Marcus Æmilius (ca. 89–12 f.Kr.) romersk statsmann
Lesbos gresk øy (nå Lésvos); lesb(i)er/lesb(i)ar, lesbisk
Lete glemselens elv i gresk mytologi
Lettland, svensk og tysk navn på Latvia
(Leukippos, se Levkippos)
(Leukotea, se Levkotea)
(Leuktra, se Levktra)
Leuthen (tysk) el. Lutynia (polsk) slagsted 1757 i nåværende Polen
Levi bibelske personer; levitt, levittisk
Leviatan bibelsk uhyre
Levkippos (400-tallet f.Kr.) gresk filosof
Levkotea gresk gudinne
Levktra slagsted i Hellas 371 f.Kr.
lex Flaminia romersk lov
Liang kinesisk dynasti 502–557; se også se(i)nere Liang
Liao kinesisk dynasti 907–1125
Libya 1 land i Nord-Afrika; 2 gresk navn på Afrika; libyer/libyar, libysk
Lidskjalv Odins høysete
Lille-Polen/Vesle-Polen eldre navn på den sørøstre delen av Polen
Lilleasia/Litleasia el. Vesleasia
Lillerussland/Veslerussland eldre navn på Ukraina
Lin Biao (1907–71) kinesisk politiker
(Lin Piao, se Lin Biao)
Lister og Mandals amt nå Vest-Agder fylke
Litle dansk adelsslekt, kom til Norge på 1500-tallet
(Liu Shao-chi, se Liu Shaoqi)
Liu Shaoqi (1898–1969) kinesisk politiker
Liu Song kinesisk dynasti 420–479
Livius romerske skribenter
Livland historisk landskap i Estland og Latvia; livlending el. livlender/livlendar el. liver/livar; livisk
Locarnotraktaten av 1925
Locke, John (1632–1704) engelsk filosof
Lofthus, Kristian (1750–97) norsk bondeleder
Loke gudevesen i norrøn mytologi
Lombardia landskap i Italia
Lorraine landskap i Øst-Frankrike, tysk navn Lothringen
Lot bibelsk person
Lothar europeiske konger og keisere
Lothringen 1 tysk navn på Lorraine i Frankrike; 2 europeisk fyrstehus
(Louis franske konger, se Ludvig)
Louise europeiske fyrstinner og dronninger
Lovisa Ulrika (1720–82) svensk dronning
lovsigemann/lovseiemann ombudsmann på Island
Lucanus, Marcus Annæus (39–65 e.Kr.) romersk dikter
(Lucitania romersk provins, se Lusitania)
Lucius paver
(Lucretius se Lukrets)
Lucullus, Lucius Licinius (ca. 117–56 f.Kr.) romersk hærfører og politiker; lukullisk
Ludvig 14. av Frankrike, = solkongen
Ludvig europeiske fyrster, konger og keisere
Lug(u)dunum romersk navn på det nåværende Lyon
Lukas evangelist
Lukianos (ca. 120–180 e.Kr.) gresk forfatter og taler
Lukrets (ca. 96–55 f.Kr.) romersk dikter
Luna romersk månegudinne
Lundun(aborg) norrønt navn på London
Lusitania romersk provins, tilsvarer omtrent dagens Portugal
Luther, Martin (1483–1546) tysk kirkereformator; lutheraner/lutheranar, lutheransk, lutherdom, luthersk
Lutynia (polsk) el. Leuthen (tysk) slagsted 1757 i nåværende Polen
Luxemburg tysk fyrsteslekt
Luxemburg, Rosa (1870–1919) polsk-tysk politiker
Lviv by i Ukraina, russisk navn Lvov, tysk navn Lemberg, polsk navn Lwów
(Lvov, se Lviv)
(Lwów, se Lviv)
Lydia oldtidslandskap i Lilleasia; lydier/lydiar, lydisk, lydierriket/lydiarriket
Lykia (oldtidslandskap i Lilleasia; lyk(i)er/lyk(i)ar, lykisk
Lykurg gresk lovgiver
Lynkevs to greske sagnhelter
Lyrskog hede slagsted 1043 ved Slesvig
Lysander el. Lysandros (ca. 455–395 f.Kr.) gresk hærfører
Lyse kloster kloster i Os ved Bergen
Lützen by i Tyskland, slagsted 1632
Lælius, Gaius (100-tallet f.Kr.) romersk forfatter og konsul
Løvenskiold dansk-norsk slekt
Løveporten port i ruinene etter Mykene

[Til toppen]

M

Maastrichttraktaten el. Maastricht-traktaten EU-traktat
Macao tidligere portugisisk provins i Kina
Macbeth skotsk konge 1040–57
Machiavelli, Niccolo (1469–1527) italiensk politiker
Machu Picchu indiansk ruinby i Peru
madame Chiang Kai-shek (1897–) kinesisk politiker, = Song Meiling
(Maecenas, se Mæcenas)
(Magalhães, se Magellan)
Magellan, Fernando de (1480–1521) portugisisk sjøfarer (
Maghrib 1 arabisk navn på Marokko; 2 arabisk navn på Nord-Afrika, dvs. Marokko, Algerie, Tunis og eventuelt Libya
magister Absalon = Absalon Pedersson Beyer
Magna Charta engelsk frihetsbrev av 1215
Magna Græcia de greske koloniene i Italia
Magna mater romersk navn på frygisk fruktbarhetsgudinne
Magnus danske, norske og svenske konger
Magnus Berrføtt (1073–1103) norsk konge
Magnus Ladulås (1240–90) svensk konge
Magnus Lagabøte (1238–80) norsk konge
Magnuskatedralen i Kirkwall på Orknøyene
Mahabharata hinduisk heltedikt
Mahatma Gandhi (1869–1948) indisk politiker
(Mahmud tyrkiske sultaner, se Mahmut)
Mahmut tyrkiske sultaner
(Maiandros, se Meander)
Makedonia landskap på Balkan, historisk kongerike; tidligere delrepublikk i Jugoslavia, (nå egen stat som Nord-Makedonia); makedon(i)er/makedon(i)ar, makedonsk
makkabeer/makkabear person av jødisk preste- og herskerslekt,
makkabeisk, Makkabeerbøkene/Makkabearbøkene el. m-
(Makkabeus, se Judas Makkabeeren)
Malaki bibelsk profet
(Malakias, se Malaki)
Malakka tidligere navn på den malayiske halvøya og på byen Melaka i det nåværende Malaysia
Malawi nå stat i Afrika, tidligere britisk protektorat og så Nyasaland som britisk koloni
Malbork by i Polen, før den tyske byen Marienburg
Malcolm skotske konger
Malthus, Thomas (1766–1834) engelsk sosialøkonom
mamelukk livvaktsoldat hos egyptiske sultaner; mamelukkisk
Man øy i Irskesjøen; mansk som gjelder Man, manx navn på språk
Manasse bibelske personer
(Manchuria se Mandsjuria)
Mandsju-dynastiet kinesisk dynasti 1644–1912 av mandsjurisk opprinnelse, = Qing
Mandsjuria del av Kina; mandsjurier/mandsjuriar, mandsjurisk
Manfred (1232–66) konge av Sicilia
Manhattan øy solgt av indianerne til nederlenderne i 1626, nå del av byen New York
Mani (216–277) iransk religionsstifter; manikeisme gnostisk religiøs retning, manikeer/manikear tilhenger av manikeismen, manikeisk
mann(e)dauden annet navn på svartedauden
Mansa Musa (død 1337) hersker i det historiske Mali, = Musa
(Mansur, se al-Mansor)
Manuel portugisiske konger, bysantinske keisere
(Mao Tse-tung, se Mao Zedong)
Mao Zedong (1893–1976) kinesisk politiker; maoisme, maoist, maoistisk
Marat, Jean-Paul (1744–93) fransk revolusjonær
Maraton oldtidsby i Hellas, nå Marathónas
(Marcia Aqua, se Aqua Marcia)
Marco Polo(1254–1324) venetiansk oppdagelsesreisende
Marcus Aurelius el. Mark Aurel (121–180 e.Kr.) romersk keiser
Marcussøylen/Marcussøyla søyle i Roma
(Margaret, Margareta, se Margrete)
Margrete europeiske fyrstinner og dronninger
Margrete Valdemarsdotter (1353–1412) dansk-norsk-svensk dronning, også kalt Margrete den store
(Margrethe, se Margrete)
(Marguerite, se Margrete)
Maria Jesu mor
Maria europeiske fyrstinner og dronninger
Maria den blodige (1516–58) engelsk dronning, = Maria Tudor
Maria Fjodorovna (1847–1928) russisk keiserinne, = Dagmar
Maria Stuart (1542–87) skotsk dronning
Maria Teresia (1717–80) tysk-romersk keiserinne
Maria Tudor (1516–58) engelsk dronning, = Maria den blodige
Mariakirken/Mariakyrkja i Bergen, Nidaros, Oslo, Sarpsborg og Tunsberg
(Marie franske dronninger, se Maria)
Marie-Antoinette (1755–93) fransk dronning
Marienburg tysk by, nå Malbork i Polen
Marius, Gaius (ca. 157–86 f.Kr.) romersk hærfører og politiker
Mark Aurel el. Marcus Aurelius (121–180 e.Kr.) romersk keiser
Markland norrønt navn på kyststrekning vest for Grønland, kanskje Labrador
Markus evangelist
Marmarahavet innhav mellom Europa og Lilleasia
Mars romersk krigsgud; martialsk
Marsmarka, bm. også -marken plass, senere bydel, i Roma
(Martell, se Karl Martell)
(Mary engelske og skotske dronninger, se Maria)
Masada fjell ved Dødehavet
(Masaddiq, se Mossadek)
(Masepa, se Mazepa)
Massalia (gresk) el. Massilia (latin) nå Marseille
(Masudi, se al-Masudi)
masuriske sjøer, De / Dei masuriske sjøane innsjøer i Polen
(Matheus evangelist, se Matteus)
(Mathias apostel, se Mattias)
(Mathilde, se Matilde)
Matilde tyske dronninger
Matilde av Toscana el. Matilde av Canossa (1046–1115) markgrevinne Matteus evangelist
Mattias apostel som etterfulgte Judas Iskariot
Mattias (1557–1619) tysk-romersk keiser, konge av Ungarn og av Böhmen
Mattias Corvinus (1443–90) konge av Ungarn
Mauritania 1 oldtidsland tilsvarende dagens Marokko og Vest- Algerie; 2 nåtidig stat i Afrika
Mausoleion gravmonument i Halikarnassos over Mausolos
Mausolos (død 353 f.Kr.) hersker i Karia
Maximilian tyske fyrster og keisere; keiser av Mexico
maya person av indianerstamme; mayakulturen, mayariket førkolumbisk rike i Mellom-Amerika
Mazepa, Ivan (1644–1709) kosakkhøvding
Meander elv i Lilleasia; meander elvebuktninger, geometrisk ornament
Medea gresk sagnkvinne
(Medeia, se Medea)
Media oldtidsland, tilsvarer Nordvest-Iran; meder/medar, medisk, mederriket/medarriket
Medici italiensk fyrsteslekt; mediceerne/medicearane
Medina islamsk hellig by i Saudi-Arabia
Medusa kvinnelig uhyre i gresk mytologi
Mefistofeles tysk sagnfigur
Megara 1 by i Hellas, 2 gresk sagnkvinne; megariker/ megarikar filosof av Megaraskolen, megarisk
Megaraskolen, nyno. også -skulen, filosofisk skole
Mehmet tyrkiske sultaner
Mekka islamsk hellig by i Saudi-Arabia
Melanchthon, Philipp (1497–1560) tysk humanist og kirkereformator
(Melek, se Molok)
Mellom-Amerika 1 landområde; 2 føderal republikk i 1820- og 30-åra
Memel 1 tidligere tysk by, nå Klaipeda i Litauen; 2 tysk navn på elva Nemunas
Memelområdet del av Øst-Preussen; nå del av Litauen
Memfis oldtidsby i Egypt
(Memphis, se Memfis)
Menaikmos (300-tallet f.Kr.) gresk matematiker
Menander el. Menandros (300-tallet f.Kr.) gresk dikter
Mencius el. Mengzi (372–289 f.Kr.) kinesisk filosof
Menelaos gresk sagnfigur
Menelik 2. etiopisk keiser 1889–1913
(Meng-tse, se Mencius el. Mengzi)
Mengzi el. Mencius (372–289 f.Kr.) kinesisk filosof
Menneskesønnen/Menneskesonen Jesu betegnelse på seg selv
mensjevik motstander av Lenin under striden i RSDAP
Menstadslaget sammenstøt 1931 på Menstad (nå i Skien) mellom demonstrerende arbeidere på den ene siden og politi og militær på den andre
(Mercur(ius), se Merkur)
Merkur romersk handelsgud; merkurstav symbol for handelen
Meroe oldtidsby i Nubia; meroittisk
merovinger/merovingar person av frankisk ætt, merovingisk
Mesopotamia oldtidslandområde, tilsvarer Irak og deler av Syria; mesopotamisk
mester Absalon = Absalon Pedersson Beyer
mestis avkom av hvit og indianer
Metodios (800-tallet) slavisk apostel, bror til Kyrillos
Meyerhold, Vsevolod (1874–1942) russisk teaterinstruktør
Michelangelo (1475–1564) italiensk maler og billedhogger
Mid(t)austen (nyno.)
Midas frygiske konger
Midgard menneskenes rike i norrøn mytologi
Midgardsormen uhyre i norrøn mytologi
Midtens rike / Mid(t)riket betegnelse på Kina
Midtvesten/Mid(t)vesten stater i USA
Midtøsten/Mid(t)austen
Mika to bibelske profeter
mikado historisk betegnelse på keiseren i Japan
Mikael erkeengel
Mikael rumensk konge, bysantinske keisere
Mikaelskirken/Mikaelskyrkja i Bergen og Tunsberg
Mikhail Romanov (1596–1645) russisk tsar
Miklagard norrønt navn på Konstantinopel
Milet by i Jonia
Mill, John Stuart (1806–73) britisk filosof og sosialøkonom
Miltiades (ca. 550–489 f.Kr.) gresk hærfører
Milvius = Pons Milvius, bru ved Roma
Mime jotun
Minamoto japansk adelsslekt
Mindaugas (død 1263) litauisk konge
Minerva romersk gudinne
Ming kinesisk dynasti 1368–1644
Minos sagnkonge på Kreta; minoer/minoar, minoisk
Minotauros menneskeokse i gresk mytologi
(Miriam, se Mirjam)
Mirjam kvinnelig profet
(Mithra, se Mitra)
(Mit(h)radates, se Mitridates)
Mitra iransk gudeskikkelse
(Mitras, se Mitra)
Mitridates 1 konger i Pontos; 2 iranske storkonger; mitridatisk
Mjolne Tors hammer
(Mjølner, se Mjolne)
Moab land øst for Dødehavet; moabitt, moabittisk
(Moctezuma, se Montezuma)
(Moesia, se Møsia)
Mogontiacum romersk navn på dagens Mainz
mogul el. stormogul tittel på indiske herskere 1526–1858
Moldau tysk) el. Vltava (tsjekkisk) elv i Tsjekkia
Moldau tysk for Moldavia og Moldova
(Moldava, se Moldova 2)
Moldavia republikk i Sovjetunionen, nå Moldova 1
(Moldavia, se Moldova 2)
Moldova 1 stat i Europa; 2 landskap og historisk rike i Romania; moldover/moldovar, moldovsk
Molok bibelsk skikkelse; molok blodtørstig avgud
mongoler/mongolar folkegruppe i Sentral-Asia
Montenegro (serbisk Crna gora 'Svartfjell') historisk fyrstedømme og kongerike, nå delrepublikk i Jugoslavia; montenegriner/montenegrinar, montenegrinsk
Montesquieu fransk adelsslekt
Montesquieu, Charles de Secondat (1689–1755) fransk filosof og litterat
Montezuma aztekiske hærførere
Morava (tsjekkisk) el. Mähren (tysk) se Mähren 2
Morfevs gresk søvngud; i Morfei armer 'i søvn'
(Morpheus, se Morfevs)
Moses bibelsk person; Mosebøkene el. m-, Moseloven/Moselova el. Moseloven
(Mossadegh, se Mossadek)
Mossadek, Muhammed (1880–1967) iransk politiker
Mossekonvensjonen el. konvensjonen på Moss (avtale 1814 mellom Karl Johan og den norske regjeringen
(Motecuhzoma, se Montezuma)
(Moteuczoma, se Montezuma)
Mucius romersk slekt med tilnavnet Scævola
Muhammed religionsstifter på 600-tallet
(Muhammed tyrkiske sultaner, se Mehmet)
Munin en av Odins ravner
Munkeliv kloster i Bergen
Munkholmen øy ved Trondheim, tidligere kalt Nidarholm
Murmankysten på Kolahalvøya
Musa (død 1337) hersker i det historiske Mali, = Mansa Musa og Kankan Musa
Museion (kultsteder for musene, bl.a. i Alexandria
Muspelheim den hete heimen sør for Ginnungagap
Mustafa tyrkiske sultaner
Mustafa Kemal pasja tyrkisk hersker, = Atatürk, Kemal
Mutsuhito (1852–1912) japansk keiser
MVD (Ministerstvo vnutrennikh del), se Tsjeka
My Lai åsted for massakre under Vietnamkrigen
Mykene oldtidsby i Hellas; mykensk, Mykenekulturen, Mykeneriket
Myron (400-tallet f.Kr.) gresk billedhogger
Mysia oldtidslandskap i Lilleasia; myser/mysar, mysisk
Mæcenas (ca. 70–8 f.Kr.) romersk kunstnervenn; mesen
Mähren (tysk) 1 historisk rike; 2 landskap i Tsjekkia = Morava
Møsia romersk provins, omtrent lik dagens Bulgaria + Serbia

[Til toppen]

N

Naddodd (800-tallet) norsk viking som kom tidlig til Island
(Naevius, se Nævius)
Nagasaki by i Japan, atombombet i 1945
Naglfar skip i norrøn mytologi
Nahum bibelsk profet
Napoleon (1.) (1769–1821) fransk keiser
Napoleon 2. (1811–32) = kongen av Roma
Napoleon 3. (1808–73) fransk keiser
(Narcissus, se Narkissos)
Narkissos yngling i gresk mytologi
Nasaret jødisk by; nasareer/nasarear
Nasjonal Samling parti i Norge 1933–45
Nasser, Gamal Abd al- (1918–70) egyptisk politiker
Natan bibelsk profet
Natanael bibelsk person
Naumdølafylke gammelt fylke i Trøndelag
navigasjonsakten/navigasjonsakta engelsk sjøfartslov fra 1651
(Nazareth, se Nasaret)
Neandertal sted i Tyskland; neandertaler/neandertalar
Nebukadnesar babylonske konger
Nedenes amt nå Aust-Agder fylke
Nederlandene/Nederlanda provinser som rev seg løs fra habsburgriket
Nederlandsk Guyana nederlandsk koloni i Sør-Amerika, nå Surinam
Nefertiti (1364–46 f.Kr.) egyptisk dronning
(Nehemias, se Nehemja)
Nehemja bibelsk person
Nehru, Jawaharlal (1889–1964) indisk politiker
Nemesis gresk gudinne
nemndarmann medlem av nemnd i norrøn tid
Nemunas elv i Litauen, tysk navn Memel
NEP ny økonomisk politikk, etterfulgte krigskommunismen
Neptun havets gud i romersk mytologi
Nerevs gresk havguddom; nereide datter av Nerevs
Nero romersk keiser 54–68
Nerva romersk keiser 96–98
Nestor gresk sagnkonge; nestor eldstemann; nestorianisme oldkristen retning, nestorianer/nestorianar, nestoriansk
Nestorkrøniken/Nestorkrønika russisk historisk kildeskrift
Neustria del av frankerriket
Neva elv i Russland
Nevo eldre russisk navn for Ladoga
Newcomen, Thomas (1663–1729) engelsk ingeniør
Newfoundland (øy i Canada
Ngo Dinh Diem (1901–63) vietnamesisk politiker
Nguyen vietnamesisk dynasti 1500-1900
Nibelungenlied tysk heltedikt; nibelungenstrofe
(Nicodemus, se Nikodemus)
(Nicomedia, se Nikomedia)
(Nicæa, se Nikea)
Nidarholm øy ved Trondheim, senere kalt Munkholmen
Nidaros nå Trondheim
Nidarosdomen i Trondheim
(Niels dansk konge, se Nils)
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1844–1900) tysk filosof
(Nikaia, se Nikea)
Nike gresk seiersgudinne
Nikea by i Bitynia, nå i Tyrkia
Nikodemus skriftlærd jøde, NT
Nikolaj russiske tsarer
Nikolas Arnesson (ca. 1150–1225) biskop i Oslo
Nikolaus paver
Nikomedes konger i Bitynia
Nikomedia by i Bitynia, nå i Tyrkia
Nils dansk konge 1104–34
Nilsson, Jens (1539–1600) norsk geistlig
Ninive by i Assyria
Nippon = Japan
Nivlheim den kalde heimen nord for Ginnungagap; nivlung = gjukung
Nizjnij Novgorod by i Russland, sovjetisk navn Gorkij
Njord norrøn gud
(Njård, se Njord)
NKVD (Narodnyj Komissariat Vnutrennikh Del), se Tsjeka
Noah bibelsk person
(Nofertete, se Nefertiti)
Nólsoyar-Páll (1766–1809?) færøysk dikter og nasjonalhelt
(Nolsøe, Poul, se Nólsoyar-Páll)
Nonneseter kloster i Bergen og Oslo
Nord-Rhodesia tidligere britisk koloni, nå staten Zambia
Nordisk råd nordisk samarbeidsorgan
Nordmørafylke gammelt vestnorsk fylke
nordre Qi kinesisk dynasti 550–577
nordre Song kinesisk dynasti 960–1127
nordre Wei kinesisk dynasti 386–534
nordre Zhou kinesisk dynasti 557–581
Nordre Bergenhus amt nå Sogn og Fjordane fylke
Nordre Trondhjems amt nå Nord-Trøndelag fylke
Nordsjøkonvensjonen konvensjon mellom nordsjøstater om fiskeoppsyn
Nordstatene/Nordstatane i borgerkrigen i USA; nordstatstroppene/nordstatstroppane
Noricum romersk provins, i dagens Østerrike og Slovenia
Norske Selskab litterær klubb stiftet 1772 i København
Northumberland angelsaksisk kongerike, senere jarledømme
notabelmøtet stormannsmøte i 1814
Novgorod russisk by, norrønt navn Holmgard
NS forkorting for Nasjonal Samling
Nubia landområde i Nordøst-Afrika; nubier/nubiar, nubisk
Numidia oldtidsland i Nord-Afrika; numider/numidar, numidisk
Nürnbergprosessen rettssak i Nürnberg etter 2. verdenskrig
Ny-Amsterdam hovedstad i kolonien Ny-Nederland, nå byen New York
Ny-Nederland nederlandsk koloni i Amerika
Nyasaland tidligere britisk koloni, nå staten Malawi
Nyks nattens gudinne i gresk mytologi
nære østen/austen, Det = Midtøsten
Nævius, Gnæus (ca. 270–201 f.Kr.) romersk dikter
Nöteborg, se Oresjek

[Til toppen]

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.05.2004 | Oppdatert:30.01.2024