Barn

FN har bestemt at 20. november er verdens barnedag. Hva kommer ordet barn av, og hvilke andre ord er i slekt med det?

FN har bestemt at 20. november er verdens barnedag. Vedtaket ble gjort i 1954, i samband med erklæringen om barns rettigheter. I 1989 vedtok FN også barnekonvensjonen. I Norge markeres verdens barnedag første mandag i oktober.

Ordet barn er gammelt i språket. Det er et arveord som også brukes på dansk, svensk og islandsk. Og går vi tusen år tilbake i tiden, het det faktisk barn også på gammelhøytysk og bearn på gammelengelsk. Ordet bairn finnes fortsatt i nordengelske dialekter.

Barn er beslektet med bære. Et barn er båret fram i løpet av svangerskapet. Dette kommer til uttrykk i det moderne engelske og det moderne tyske ordet for å føde, henholdsvis bear (oftest i passiv: be born ’bli, være født’) og gebären.

Også på norsk kan båren bety ’født’, jf. den faste frasen født og båren. Vi finner dessuten båren som etterledd i høybåren og høyvelbåren ’av høy adelig byrd’. Ordet byrd er av samme rot som barn og båren. I medisinsk fagspråk er etterbyrd betegnelse på morkaka med hinner og navlestreng som kommer ut etter at et barn er født.

Ordet barn finnes i ulike former i dialektene fra gammelt: ban, bån, badn osv. Det har likevel  ikke vært vanlig i talemålet overalt i Norge. For mange faller det mer naturlig å si unge, mens barn lyder mer boklig eller mer poetisk.

Det er også verdt å merke seg at barn ikke har vært brukt om dyre- og fugleunger, men bare om menneskers avkom.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.11.2010 | Oppdatert:11.01.2023