Statsspråk 2/2021

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Hans Christian HolteSpråk er lov
Både Nav-direktøren, studenten og Språkrådet tror at den nye språkloven vil gjøre staten enda bedre.
Dette er føremålet med språklova (pdf)
Språklova har ein føremålsparagraf som inneheld dei overordna måla med lova og gjev ei ramme for korleis dei andre paragrafane skal tolkast. Her er dei viktigaste formuleringane i føremålsparagrafen.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.10.2021 | Oppdatert:14.10.2021