Termposten 1/2020

Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

2020 har så langt vært et spesielt år. I likhet med de fleste andre har Språkrådets medarbeidere jobbet hjemmefra store deler av våren, men vi har ikke ligget på latsida! Vi har blant annet ferdigstilt et e-læringskurs i terminologi- og begrepsarbeid. Kurset heter Begrip begrepene!, og du kan lese mer om det under «Nytt siden sist». I tillegg jobber vi med et lynlæringskurs for universitets- og høgskolesektoren, med begrepsarbeid i forbindelse med digitalisering, termgrupper i universitets- og høgskolesektoren og mye annet.

Et utkast til ny språklov med tilhørende språkmelding ble presentert av kultur- og likestillingsminister Abid Raja den 12. mai. I et høringssvar tidligere i år spilte Språkrådet inn at vi ønsket en egen paragraf om terminologi og fagspråk. Dette innspillet førte dessverre ikke fram. Til gjengjeld er terminologi og fagspråk viet mye plass i språkmeldinga. Dette kan du lese mer om under «Nytt siden sist».

Ellers i denne utgaven kan du blant annet lese om termer som er knyttet til koronasituasjonen, om nye forvaltningsstandarder og om ny universitets- og høgskolelov.

God lesing og god sommer!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.06.2020 | Oppdatert:20.01.2021