Velkommen til sommarnummeret av Termposten!

Sommaren står for døra, og i dette nummeret av Termposten finn du litt sommarlektyre om terminologi og fagspråk.

Nordterm-konferansen 2023 vart nettopp avslutta. I år vart han arrangert i Stockholm i eit samarbeid mellom Nordterm og nettverket for språknemndene i Norden. Det har òg skjedd mykje i universitets- og høgskulesektoren; mellom anna er det lagt fram ein handlingsplan for norsk fagspråk og forslag til ny universitets- og høgskulelov.  

I denne utgåva av Termposten finn du eit intervju med Ivo Spira, nytilsett i Standard Norge med ansvar for komiteen for språk og terminologi. Du kan òg lese om den svenske termlista for berekraft (Hållbarhetstermlistan) og mykje anna.

God sommar!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.06.2023 | Oppdatert:28.06.2023