Det nordiske språkmøtet i Oslo 2012

(01.06.12) Tv-teksting i Norden var temaet for det nordiske språkmøtet som fant sted i Oslo 30.–31. august 2012.

Termposten er ute med et nytt nummer

(12.12.11) Terminologitjenestens elektroniske nyhetsbrev Termposten er nå ute med årets siste nummer.

Nytt Statsspråk om teiknspråk

(6.12.11) Kva er eigentleg teiknspråk, og kva plass har teiknspråk i norsk språkpolitikk? Lær nokre nyttige teikn for byråkratar, og prøv vår nye svadagenerator, som lèt deg lage fiks ferdige setningar om du står fast i eit viktig dokument.

Bedrifter i Trøndelag heidra for godt namnevett

(1.12.11) Ti verksemder i trøndelagsfylka vert heidra med diplom frå Språkrådet for å ha valt gode og kreative norske namn.

Språkrådet holdt terminologikurs i Tromsø 21. november

(24.11.11) Standard Norge og Språkrådet inviterte mandag 21. november til et heldagskurs i terminologi og terminologiarbeid i Tromsø.

Referat, bilete og filmklipp frå Språkdagen 2011 og utdelinga av Språkprisen 2011

(17.11.11) Vi har no samla referat, bilete og filmklipp frå Språkdagen 2011 og utdelinga av Språkprisen 2011. Gå hit for å sjå og lesa meir.

Språkprisen 2011: Pristale ved styreleiar Ottar Grepstad på Språkdagen

(15.11.11) Etter ein dag med kritiske blikk på språkbruk i politiske styringsdokument, akademia og næringsliv er tida komen for å vise fram noko av den beste sakprosaen som blir skriven på norsk i vår tid.

SNORRE – ny terminologidatabase fritt tilgjengelig på nettet

(31.10.11) 24. oktober 2011 ble Standard Norges nye, allment tilgjengelige termdatabase lansert i Språkrådets lokaler.

Utlysing av masterstipend: bruk av norsk og engelsk i samfunnet

(20.10.11) Hausten 2011 skal Språkrådet dele ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve innanfor områda engelsk og norsk i Noreg og bruk av norsk i samfunnet.

Nytt Språknytt

(3.10.11) Det har komme eit nytt nummer av Språknytt. Bladet byr som vanleg på litt av kvart. Du kan lese om korleis det går for seg når ein musikaltekst skal omsetjast frå engelsk til norsk, om ein ny språkpolitisk statusrapport, om den nye rådgjevarstillinga for teiknspråk som Språkrådet har fått, om reforma av nynorsknorma, og mykje meir.

Språklig mangfold og frihet

(23.9.11) 26. september blir Den europeiske språkdagen markert flere steder i landet. I Bærum kulturhus blir det språkdebatt, forfattermøte, kunstnerisk innslag og foredrag om Facebook i undervisningen. Direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, er med i panelet i språkdebatten.

Tallteknisk Statsspråk

(16.9.11) Lurer du på hvordan tall og datoer skal skrives? Vet du ingenting om språkteknologi? Er du i beit for gode norske dataord eller ord for gretne menn? Statsspråk prøver å gi noen svar.

Språkrådet lanserer nyhetsbrev om terminologi

(5.9.11) Det første nummeret av Termposten, nyhetsbrevet fra Språkrådets terminologitjeneste, er kommet ut. Nyhetsbrevet informerer om hva som skjer på terminologifronten i Norge og andre steder. Det vil dessuten inneholde aktuelt stoff for alle som arbeider med eller interesserer seg for terminologi.

Liste over fagordbøker

(8.8.11) Det er i årenes løp gitt ut en rekke norske fagordbøker, og det er ikke alltid lett å vite hva som finnes. Nå får du hjelp av Språkrådet, som har laget en oversikt over fagordbøker som er gitt ut i Norge.

– Få departementer følger opp språkpolitikken

(1.7.11) – Det er langt igjen før departementene tar det språkpolitiske ansvaret for sine sektorer som de er pålagt, sier Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen. Rapporten Språkstatus 2011 viser at departementene har satt i verk få språkpolitiske tiltak.

Språknytt

(12.7.11) Språknytt er bladet Språkrådet gjev ut for alle språkinteresserte. Det inneheld  artiklar og faste spalter om norsk språk. Artikkelforfattarane er både tilsette i Språkrådet og eksterne skribentar. Språknytt kjem med fire nummer i året.

Ny rapport om tilgjengelighet og elektroniske tjenester

(24.6.11) Elektroniske tjenester fra det offentlige skal være tilgjengelige for alle. Likevel kan ikke alle bruke slike tjenester uten ekstra tilrettelegging. Hvordan kan språkteknologiske løsninger være til hjelp?

Nordisk Statsspråk

(30.5.11) Denne gongen får du bryne deg på ei utgåve på og om andre nordiske språk. Les om skandinavisk språkforståing, utforsk orddanning i islandsk og nyt eit vakkert dikt på færøysk.

Språkrådet støttar ny nynorskrettskriving

(20.5.11) Styret i Språkrådet går samrøystes inn for at framlegget til ny offisiell nynorskrettskriving frå rettskrivingsnemnda blir innført.

Ny direktør på plass

(23.5.11) I dag inntar Arnfinn Muruvik Vonen direktørstolen i Språkrådet. – Språkrådet skal bidra med sin kompetanse til å gjøre den helhetlige norske språkpolitikken til virkelighet, men vi kan ikke gjøre det alene.

Ut med språket!

(15.4.11) Kva er god forskingsformidling, og korleis kan det gjerast betre? Torsdag 14. april gjekk seminaret «Ut med språket» av stabelen. Statsråd Tora Aasland opna seminaret, og ei rekkje glitrande innlegg blei serverte, mellom anna av Fredrik Thue, Anders Johansen, Lynn Nygaard og Dag Hessen.

– Staten ignorerer språkvala til kommunane

(17.3.11) Nesten halvparten av alle nynorskkommunar får sjeldan eller aldri brev frå staten på nynorsk, trass i at dei har krav på det. Det viser ei fersk undersøking som er gjennomført av Språkrådet, Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) og Nynorsk kultursentrum.

Ut med språket!

(09.03.11) Forskningsformidling i norsk offentlighet
(9.3.11) Vi inviterer til seminar om forskningsformidling på norsk: Hva er god formidling, og hvordan kan den gjøres bedre? Seminaret Ut med språket! arrangeres for å inspirere norske universitets- og høgskoleansatte til å skrive på godt norsk for et stort publikum og til å reflektere over forskningens plass i offentligheten.

Arnfinn Muruvik Vonen ny direktør

(28.2.11) Arnfinn Muruvik Vonen (50) er tilsatt som ny direktør i Språkrådet. Den nye språkdirektøren ble presentert av kulturminister Anniken Huitfeldt og styreleder Ottar Grepstad på et møte med de ansatte i Språkrådet.

Statsspråk 1/2011

(24.2.11) Klar, men aldri ferdig er tittelen på den store klarspråkskonferansen i Oslo 10. mars og ei ny bok som prosjektet «Klart språk i staten» har gitt ut med erfaringar frå norsk og internasjonalt klarspråksarbeid. Les meir om prosjektet og boka i siste Statsspråk.

Norsklæreres holdning til eget fag

(14.2.11) Resultatene fra undersøkelsen om norsklærernes holdning til eget fag ble lagt fram på et debattmøte 10. februar. Her kan du lese en oppsummering av kommentarene som kom fram på møtet.

Norsklærere: Ulike holdninger etter utdanningsnivå og erfaring

(31.1.11) Hvilke holdninger norsklærere har til faget sitt, varierer etter hvor høy utdanning og hvor lang arbeidserfaring de har. Men nesten alle trives med faget og elevene. Det går fram av en spørreundersøkelse som legges fram av Språkrådet.

Stadig flere vil ha mer norsk språk i reklame

(26.1.11) På to år har folk flest blitt klart mer negative til engelsk i reklame og markedsføring i Norge. Seks av ti vil nå ha all reklame på norsk. Det viser en undersøkelse TNS Gallup har utført for Språkrådet.

Klarspråkskonferansen «Klar, men aldri ferdig» 10. mars

(17.1.11) Må språket i lover og regler være så vanskelig? Hva måtte til for at president Obama skulle signere USAs nye klarspråkslov? Hvordan lykkes vi med å skrive godt og klart? Kom på klarspråkskonferansen 10. mars og få svarene.

Samla oversyn over vedtak frå rettskrivingsnemnda

(6.1.11) Rettskrivingsnemnda har laga eit samla oversyn over vedtak for ei ny rettskriving for nynorsk.

Rosetog er årets ord

(18.12.11) Språkrådet har kåret rosetog til årets ord i 2011. Ordet oppsto i dagene etter 22. juli, da det ble arrangert rosetog over hele landet.

Klar, ferdig, svada!

(7.12.11) Sliter du med skrivingen? Strekker ikke ordene til? Nå er det hjelp å få! Med Språkrådets svadagenerator kan du lage fiks ferdige setninger som er fullt på høyde med det beste av statlig prosa.

Nytt nummer av Språknytt

(30.11.11) Årets siste nummer av Språknytt har kommet. Her kan du bli bedre kjent med Språkrådets første tegnspråkrådgiver, du kan lese om norskfagets utvikling på 1800-tallet, om vinnerne av Språkprisen 2011, om vanskelige Nav-skjemaer, om hvorfor det på nynorsk heter Vi sest og ikke Vi sjåast, og mye mer.

Ny brosjyre om språk i stillingslysingar

(30.11.11) Språkrådet har no gjeve ut ein brosjyre om godt språk i statlege stillingsannonsar. Her kan statstilsette og andre få hjelp til å unngå dei vanlegaste språkfeila.

Fjell er årets nynorskkommune 2011

(21.11.11) Språkrådet har sittet i juryen som har kåret Fjell kommune til årets nynorskkommune.

Kronikk: Rett språk til rett tid

(15.11.11) «Ingen skriv berre rett. Men alle kan velje rett språk. Det barn kan, bør byråkratar og hamburgarkjeder òg klare», skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten på Språkdagen.

Språkprisen 2011 til Agnes Ravatn (nynorsk) og Morten A. Strøksnes (bokmål)

(15.11.11) Morten A. Strøksnes får i dag Språkprisen 2011 for fremragende bokmål i sakprosa. Agnes Ravatn får Språkprisen 2011 for fremragende nynorsk i sakprosa. – Begge har kreativ språkbruk og overraskende språklige vendinger som skaper ettertanke hos leseren, sier juryen.

Idéseminar om norsk fagspråk med søkjelys på løysingar

(28.10.11) Den 17. oktober skipa Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Språkrådet til idéseminar om norsk fagspråk i universitets- og høgskolesektoren. Det kom fram at oppretting av termbankar vil vere eit viktig verkty for å utvikle norskspråkleg fagterminologi i akademia.

Foreslår økt bevilgning til Språkrådet

(6.10.11) Regjeringen vil bevilge 1,6 millioner kroner mer til Språkrådet i 2012. Det går fram av forslaget til statsbudsjett som ble presentert i dag.

Nå kan elever få Nysgjerrigper-pris i språk

(27.9.11) Dette skoleåret lanserer Språkrådet og Forskningsrådet en språkpris for nysgjerrigperer i skolen. – Barns språkinteresse og språkglede fortjener en egen pris. Den skal gå til det beste prosjektet som handler om språk, uansett fag, sier Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet.

– Ein liten flaggdag for viljen til å bli samde

(22.9.11) – 2012-normalen er den største rettskrivingsreforma for nynorsk på femti år. Inga tidlegare rettskriving for nynorsk har vore så grundig diskutert av så mange og fått så brei tilslutning. Eg sender ein stor takk til alle dei som strekte seg langt for å skape ei rettskriving for nynorsk som femner heile landet og svært ulike grupper av språkbrukarar, seier styreleiar Ottar Grepstad i Språkrådet.

Språkrådet er no på Facebook og Twitter!

(12.9.11) Språkrådet har no fått Facebook-side og Twitter-profil.

Språkrådet møter språkmiljø i Hallingdal

(30.8.11) – Korleis er språksituasjonen i Ål og Hallingdal nett no? Kva endrar seg, og kvifor? Kva ønskjer språkbrukarane i distriktet seg av oss? Slikt ønskjer vi å få vite meir om denne veka, seier Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet. Styret og leiinga i Språkrådet vitjar Hallingdal torsdag og fredag.

Datatermliste

(26.7.11) Irriterer du deg over unødvendig bruk av engelske dataord? Saknar du norske alternativ? No blir resultata frå dei første diskusjonsrundane til Språkrådets datatermgruppe offentleggjorde, og her finn du forslag til norske datatermar.

Oppdaterte temasider om stedsnavn

(19.7.11) Hvordan får nye veier navn? Hvem har plikt til å bruke vedtatte skrivemåter av stedsnavn? Når oppstod skikken med å bruke flere fornavn? Temasidene våre om stedsnavn er oppdatert og utvidet.

«Etsende vesker» eller «etsende væsker»?

(2.8.11) Advarsel: Blandfare! Språkrådet har oppdatert sin liste over ord og uttrykk som ofte blir blandet sammen, misforstått eller feilskrevet.

Nytt Språknytt favner bredt

(3.6.11) Et nytt nummer av bladet Språknytt er kommet. Artiklene i dette nummeret dekker mange ulike emner og gjenspeiler godt bredden av ansvarsområdene Språkrådet har. Du kan lese om hvordan veien ved hytta di får navn, hvordan nordmenn ble til vestlendinger, hva norsk fiskeoppdrett betyr for terminologiarbeid og mye mer.

Språkrikdom

(23.5.11) Jeg vil ha alle med på å styrke og ta vare på det norske språket og resten av den norske språkrikdommen.

Tegnspråkrådgiver til Språkrådet

(19.5.11) Den første rådgiveren i tegnspråk er ansatt i Språkrådet, statens fagorgan i språkspørsmål. Det skjer som en følge av at storting og regjering har gitt norsk tegnspråk høyere offisiell status.

Gift med det norske språket

(9.5.11) Bertrand Besigye er forfatter og språkentusiast. Et folk som ikke elsker sitt eget språk, kommer til å miste språket, og nordmenn elsker ikke språket sitt, mener han. Selv bruker han språket som tyggegummi som han strekker ut, han finner på nye ord og leker med bokstaver.

Kan norsk være i framgang i UH-sektoren?

(11.4.11) På ti år har andelen norsk i pensum på førsteåret i enkelte informatikkstudier økt fra totalt 21 prosent til 45 prosent. Mens informatikkstudentene på fire høgskoler leser 69 prosent norsk dette studieåret, er tallet bare 31 prosent ved fire universiteter. Det viser en undersøkelse som NIFU har gjort på oppdrag fra Språkrådet.

Nytt Språknytt

(18.3.11) I dette nummeret av Språknytt møter vi forfatteren Bertrand Besigye, som forteller om sitt forhold til det norske språket, og hvordan han bruker språket på nye måter. I omtalen av Språkrådets undersøkelse om markedsføring og reklame kan du lese hva bedriftsledere og forbrukere mener om bruk av engelsk i reklamebransjen. Har engelsk faktisk en salgsfremmende effekt?

Invitasjon til arbeidsseminar 11.5.2011 i Riga

(15.3.11) Arbeidsgruppen for språkteknologi i Norden inviterer til  arbeidsseminar (workshop) i tilknytning til de nordiske datalingvistikkdagene i Riga i mai. Temaet er hvordan språkressurser kan gjøres synlige og tilgjengelige.

Skifte av fungerende direktør

(22.2.11) Administrasjonssjef Karl Henrik Steinsholt overtar nå som fungerende direktør i Språkrådet etter Sigfrid Tvitekkja, som skal ut i svangerskapspermisjon. Steinsholt skal være fungerende direktør inntil den nye direktøren, Arnfinn Muruvik Vonen, tiltrer i Språkrådet.

Høyringa om nynorskrettskrivinga nærmar seg

(26.1.11) Rettskrivingsnemnda hadde møte på Lysebu 13. og 14. januar, og gjekk då gjennom innstillinga som skal ut på høyring seinast 1. februar.

Den ellevte konferansen om leksikografi i Norden, Lund i Sverige 24.–27. mai

(21.1.11) Det er Svenska akademiens ordboksredaksjon som denne gang er ansvarlig for arrangementet, i samarbeid med Den nordiske foreningen for leksikografi (NFL) og Språkrådet.

Hvordan lykkes med et klarspråksprosjekt i det offentlige?

(17.1.11) Boka Klar, men aldri ferdig, som Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir ut i dag, beskriver hvordan offentlige virksomheter kan lykkes i arbeidet med å skrive bedre og mer brukervennlig i tekster til publikum. Boka formidler resultater og erfaringer fra de to første årene av arbeidet med prosjektet «Klart språk i staten», som Difi og Språkrådet gjennomfører sammen. 

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015