SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Ledig stilling i Språkrådet

(10.8.22) Språkrådet har ledig en fast rådgiver-/seniorrådgiverstilling for deg som vil arbeide med språkteknologi.

No image

Nordisk lunsjmøte med debatt om språkteknologi

(4.7.22) Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2022 og gjennom det også formannskapet for Nettverket for språknemndene i Norden. I den forbindelse retter vi søkelyset mot utfordringer som gjelder språkteknologi i skolen, og hvordan utvikling og bruk av språkteknologi kan bidra til å støtte opp under de nordiske landenes språkpolitikk.

No image

Nettseminar: Hvordan blir norsk fagspråk og terminologi fulgt opp i UH-sektoren?

(27.6.22) Hva gjør utdanningsinstitusjonene for å sikre at de språkpolitiske retningslinjene blir gjort kjent og tatt i bruk? Hvor lang er veien fra teori til praksis – og til godt arbeid med norsk fagspråk?

No image

Velkommen til sommerutgaven av Termposten!

(24.6.22) Dette nummeret av Termposten kommer med en vri. Den nyansatte fagstaben som jobber med Termportalen ved Universitetet i Bergen, er nemlig gjesteredaktører! 

No image

Fire huskeregler for å unngå misforståelser

(22.6.22) Hva kan vi gjøre for å sikre best mulig at vi blir forstått riktig? Hvordan kan vi sørge for at vi formidler det som menes? Episode 14 av podkasten «På godt NAVsk» handler om hvordan vi kan bruke forskning til å unngå misforståelser og feiltolkninger i den digitale dialogen.

No image

Korleis forvaltar staten sin eigen språkpolitikk?

(13.6.22) I 2021 vedtok Stortinget ei ambisiøs språklov for norsk og dei andre språka Noreg har eit særleg ansvar for. Eit hovudføremål med lova er å styrkja ytringsfridom, rettstryggleik og toleranse i samfunnet vårt. Det skal skje gjennom systematisk arbeid for at norsk språk – nynorsk og bokmål – skal vera i bruk på alle samfunnsområde. Men kva gjer staten?

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Blyant

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.