SØK I ORDBØKENE

Universitet I Oslo

Les meir om ordbøkene

SPRÅKSPØRSMÅL?

Bla i alle svar

Nyheiter

No image

Har du lyst til å bli vår nye lærling i innholdsproduksjonsfaget?

(11.5.22) Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Da er det nettopp deg Språkrådet ser etter som vår lærling i innholdsproduksjonsfaget de neste to årene.

No image

Er klart språk alltid nok?

(28.4.22) Ordet «døvetolk» er klart for skraphaugen. Grunnen til det kan du høre om i den nyeste episoden av Navs podkast.

No image

Kvenske stedsnavn – språklige kulturminner

(26.4.22) I Nord-Norge har samer, kvener og nordmenn bodd side om side i hundrevis av år. Dette har satt sitt preg på landsdelen, og vi ser det særlig godt på stedsnavnene. Det er vanlig at byer, bygder og naturformasjoner har navn på både norsk, samisk og kvensk.

No image

Barn får for dårlig tilgang til tegnspråk

(20.4.22) Foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap får ulik og delvis motstridende informasjon og veiledning om språkvalg. Det viser en ny kartlegging fra Språkrådet.

No image

Hen tilbake frå høyring. Over 40 innspel om norsk rettskriving

(19.4.22) Framlegg til endringar i rettskrivinga for bokmål og nynorsk har vore ute på høyring, og språkengasjerte nordmenn vil bli høyrde. I høyringsrunden kom det inn over 40 svar.

No image

Språkrådet gratulerer med den internasjonale romdagen!

(8.4.22) Romanes er språket til romene, og det er et av Norges nasjonale minoritetsspråk. ABC romani shib er den første ABC-boka i språket romanes som er gitt ut i Norge.

Treng du språkhjelp?

No image

Leter du etter fagord?

No image

Prøv datatermlista vår eller Språkrådets termwiki. Se også oversikten over termlister og termbaser og forslag til avløserord.

Du spør – vi svarar. Prøv eit perledykk i svarbasen!

No image

Språklov.no

språklov-logoSpråklova har som føremål å styrke norsk språk og fremme likestilling mellom bokmål og nynorsk. Lova skal òg sikre vern og status for kvensk, romani, romanes, samiske språk og norsk teiknspråk.

Klarspråk.no

Klarspråk-logoVil du skrive betre? Eller drive klarspråksarbeid? På nettstaden klarspråk.no finn du skriveråd, døme på forbetra tekstar, svadageneratorar og mykje anna nyttig og moro.

Teiknet denne veka

Syttende mai

No image

Språkrådets kalender

Her finner du arrangementer Språkrådet står bak eller samarbeider om.