Fagmiljø i terminologi og fagspråk

Terminologiarbeid vert utført av ulike typar organisasjonar. I nokre tilfelle er det språknemnder og halvoffentlege organisasjonar, i andre tilfelle bransjeforeiningar og institutt ved universitet. Fleire organisasjonar har også funne saman i terminologiske nettverk.

Her er ei liste over organisasjonar og nettverk som arbeider med terminologi. Oversikta er inndelt geografisk med dei fleirnasjonale nettverka og foreiningane først.

Fleirnasjonale

Norske

Samiskspråklege

Nordiske

Europeiske

Utanfor Europa

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:23.08.2010 | Oppdatert:16.04.2021