Språkopplæring

Språklige rettigheter og plikter er nedfelt i lover, forskrifter og annet regelverk.

Dette gir deg rettssikkerhet, samtidig som det gir deg rett til å bruke ditt eget språk. Visste du for eksempel at elever i norsk skole sjøl kan velge hva de vil ha som hovedmål fra og med 8. årstrinn?

På disse sidene kan du lese mer om hvordan språklige rettigheter og plikter er regulert i ulike lovverk.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.01.2015 | Oppdatert:14.01.2021