Aktuelt

Dette er en liste over aktualitetssakene på Språkrådets nettsted.

Velg side

No image

Klarspråksprisen: Her er årets vinnere

(16.5.24) Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten og Tønsberg kommune er årets vinnere av klarspråksprisen. Begge evner å skape tekst og tjeneste som henger sammen. Effekten av klarspråk er dessuten dokumentert i spart tid og sparte kroner.

No image

Universitets- og høgskule­sektoren må setje arbeidet med norsk terminologi i system

(24.4.24) Gjennom fleire tiltak dei siste åra har politikarane meldt klart ifrå at sektoren må setje arbeidet med norskspråkleg terminologi i system. Nå er tida inne for at sektoren utfører oppdraget.

No image

Nettseminar om terminologiarbeid i universitets- og høgskulesektoren

(11.4.24) Tar engelske fagtermar over i faget ditt? Korleis kan universiteta og høgskulane sørgje for at det blir utvikla norsk terminologi innanfor alle fag, og korleis kan ditt fagmiljø bidra?

No image

Lei av kjedeleg referatskriving? Sjå her!

(8.4.24) Ny teknologi kan hjelpe deg med både referatskriving, diktat, undertekstar og intervju. TV 2 Skole og politiet har testa teknologien og har så langt gode erfaringar. 

No image

Årets tegn 2023 er IKKE-BINÆR

(25.3.24) I dag, den 25. mars, er det den nasjonale tegnspråkdagen. Vi gratulerer og feirer med å kåre årets tegn.

No image

Rettskrivningsendringer på høring

(1.3.24) Språkrådet har sendt ut på høring en del forslag til endringer i rettskrivningen for bokmål og nynorsk. Blant endringsforslagene er justeringer av normert kjønn for en del substantiver, nye norvagiserte stavemåter for noen importord og et gjensyn med ordet koss i nynorsk. Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. april.

No image

Tilskottsordning for stadnamn

(26.2.24) Språkrådet lyser ut 1 540 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 1. mai 2024.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.24) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Kunstig intelligens – hemmer eller fremmer det læring?

(15.2.24) ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for litt over et år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel? Vi har snakka med både optimister og skeptikere.

No image

Meir nynorsk med kompetanse, engasjement og vilje

(13.2.24) Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen er to av 150 statsorgan som i desse dagar held på med å rapportere inn bruken av nynorsk og bokmål i ulike kanalar til Språkrådet. Vi har teke ein prat med dei to organa om korleis dei arbeider med nynorsken – særleg i månaden november!

No image

Norden styrker språkfellesskapet

(13.5.24) Norden vil styrke språkene i regionen gjennom en ny deklarasjon om nordisk språkpolitikk, som ble underskrevet av kultur- og utdanningsministrene den 2. mai i Stockholm.

No image

Nasjonal telefontjeneste på nordsamisk

(24.4.24) Hvordan kan vi levere likeverdige tjenester til samiskspråklige og norskspråklige innbyggere? Dette spørsmålet stilte Nav Troms og Finnmark seg. Resultatet ble et prøveprosjekt med en nordsamisk telefontjeneste.

No image

Vil ta vare på det kvenske

(8.4.24) Elise Margrethe Johansen har fått jobb fordi hun snakker kvensk. Ane Huru Thorseng viser oss et samfunn som er i ferd med å forsvinne. Og Nora Marie Ollila Sandmo tror nøkkelen til å gjenopplive kvensk ligger i lærerutdanninga. Det er Språkrådet enig i.

No image

Digitale ordbøker klare for eksamen

(8.4.24) Til eksamen i vår vil elever og studenter kunne bruke Bokmålsordboka og Nynorskordboka på et lukket eksamensnett eller i en versjon som fungerer uten nett. Det er gode nyheter for skolene.

No image

Vil du bli Språkrådets nye lærling i innholdsproduksjon?

(21.3.24) Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Da er det nettopp deg Språkrådet ser etter som vår lærling i innholdsproduksjonsfaget de neste to årene.

No image

Nettseminar om lærebokskriving

(27.2.24) Går du med en lærebokforfatter i magen? Trengs det lærebøker på norsk på et fagområde du har ansvar for?

No image

Ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar (søknadsfristen er ute)

(23.2.24) Vil du hjelpe oss i arbeidet med å følgje opp språklova og språkpolitikken? Har du erfaring med informasjons- og rettleiingsarbeid som har gitt god effekt? Då kan du vere den Språkrådet leitar etter.

No image

Kjær stad har mange namn

(15.2.24) Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn. Utan prosjektet ville mange av namna truleg gått tapt. 

No image

Framtidsutsikter for norsk språk

(14.2.24) Korleis kan me sikra at bruken av KI-teknologi med generative språkmodellar vil støtta opp om den norske språkpolitikken og språka våre? Teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk.

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet (fristen er utløpt)

(16.1.24) I denne stillinga vil du få hovedansvar for å styrke og synliggjøre kvensk, romani og romanes. Vi ser etter deg som er opptatt av språklige rettigheter, og som har kunnskap om aktører, roller, regelverk og prosesser i opplæringssektoren.

Publisert:07.11.2003 | Oppdatert:03.01.2024