Språkpolitikk i nabolanda

Også i dei andre nordiske landa har det kome framlegg til ny språkpolitikk.

Eit gjennomgangstema er: Korleis hindra at morsmålet vert erstatta av engelsk eller andre framandspråk innanfor viktige samfunnsområde, såkalla domenetap?

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:03.06.2008 | Oppdatert:14.01.2021