Klarspråk – hvordan?

Hvordan kan språket i offentlig sektor bli klarere? Her finner du informasjon om Språkrådets tjenester og hjelp til selvhjelp.

Verktøy og publikasjoner som kan være til hjelp i språkarbeidet

Vurdering av viktige tekster

Hvis vi har kapasitet, kan vi vurdere språket i tekster fra statsorganer. Vi prioriterer særskilt viktige tekster, dvs. slike som er sentrale i statsforvaltningen og som er beregnet på et større publikum.

Kvalitetssikring av lovtekster

Språkrådet bistår med språklig kvalitetssikring av viktige lovtekster som angår mange. 

Kontakt med språkkonsulenter

Når statsorganene ber om tjenester som vi ikke har kapasitet til å yte (f.eks. språkvask av tekster på bokmål og nynorsk og oversettelse fra bokmål til nynorsk), kan vi sende en liste med navn på private språkkonsulenter. Disse konsulentene har bestått Språkrådets kompetanseprøve. Vi presiserer at Språkrådet ikke kan eller vil pålegge statsorganer å bruke bare språkkonsulenter som har bestått kompetanseprøven vår. Det finnes mange flinke språkkonsulenter som ikke har tatt disse prøvene, og statsorganene står fritt til å benytte de konsulentene de selv ønsker.

Råd om språkforbedringsprosjekter

Språkrådet har samarbeidet med Digitaliseringsdirektoratet (Digdir, tidligere Difi) om klarspråk i det offentlige. Sammen har vi gitt statsorganer veiledning om hvordan de kan gjennomføre språkforbedringsprosjekter. Før du går i gang med et språkforbedringsprosjekt, bør du se hva du kan finne av hjelp og inspirasjon på vårt felles nettsted www.klarspråk.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:18.03.2015 | Oppdatert:02.03.2023