- Bestilling

Publikasjonane er gratis. Dei brosjyrane som finst i begge målformer, har det same innhaldet.

Nyheitsbrev

No image

I nyheitsbrevet får du språktips og aktuelle saker om norsk språkpolitikk, språka i samfunnet og den nye språklova.


Merk at papirutgåvene av Språknytt og Statsspråk òg finst i elektronisk utgåve (tinging av abonnement gjeld papirutgåvene):

Abonnement

Vil du endre adresse for abonnementet ditt? Send en e-post til bestilling@sprakradet.no der du skriver hvilket abonnement det gjelder, og oppgir både gammel og ny adresse.

Brosjyrar/brosjyrer

Anna/annet


Melding:
Navn/namn*:
Firmanavn/firmanamn (la stå tomt ved privatadresser):
E-post*:
Adresse*:
Postnummer*:
Poststed/poststad*:
Land:
Jeg gir Språkrådet lov til å kontakte meg i forbindelse med arrangementer og spørreundersøkelser / Eg gir Språkrådet lov til å kontakte meg i samband med arrangement og spørjeundersøkingar*:

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.09.2009 | Oppdatert:14.06.2022