Bokmålsprøven

Her finner du svar på en del viktige spørsmål om kompetanseprøvene i bokmål

Spørsmål: Hva er formålet med kompetanseprøvene?

Svar: Språkrådet skal bidra til at statsansatte skriver god norsk, og at statsorganene bruker bokmål og nynorsk i samsvar med språkloven. For å nå disse målene har vi behov for å samarbeide med eksterne språkkonsulenter. Derfor ønsker vi å kvalitetssikre språkkonsulenter som vi kan henvise statsorganene til når de ber om språkfaglige tjenester som Språkrådet ikke har kapasitet til å yte. Slike tjenester kan for eksempel være språkvask av tekster på bokmål og nynorsk og oversettelse fra bokmål til nynorsk.

Spørsmål: Må jeg ha noen spesiell bakgrunn eller utdanning for å ta prøven?

Svar: For å kunne ta prøven må du dokumentere at du har fullført språkvitenskapelige emner (f.eks. grammatikk) på høgskole-/universitetsnivå med et omfang på minst 30 studiepoeng (10 vekttall). Uavhengig av utdanningskravet kan statsautoriserte translatører ta prøvene. Du må ellers ha svært gode kunnskaper i norsk og svært gode evner som språkvasker og korrekturleser. Lista ligger høyt: De som består, skal være språkkonsulenter som Språkrådet kan gå god for og anbefale. I 2016 var det én av ti av bokmålskandidatene og to av ti av nynorskkandidatene som bestod prøven.

Ved å stille et utdanningskrav ønsker vi å sikre at de best kvalifiserte kandidatene får mulighet til å ta prøven.

Spørsmål: Kan jeg melde meg på begge prøvene, både i bokmål og nynorsk?

Svar: Ja, du kan melde deg på begge prøvene. De blir arrangert samme dag, i Oslo, med en times pause mellom prøvene.

Spørsmål: Hva slags form har kompetanseprøven? Kan jeg bruke ordbøker og hjelpemidler?

Svar: Prøven er skriftlig. Ingen hjelpemidler er tillatt, og du kan ikke bruke pc.

Spørsmål: Hva slags oppgaver inneholder prøven?

Svar: Oppgavene er praktisk rettet. Likevel forutsetter de at du har kjennskap til vanlig grammatisk terminologi. Du kan få oppgaver som gjelder rettskriving, tegnsetting og grammatikk, og du vil bli bedt om å korrekturlese og språkvaske enkelteksempler og lengre tekststykker. Språkvask omfatter alt fra retting av ortografiske feil og tegnsettingsfeil til fullstendig omformulering av tunge og kompliserte tekster, selvsagt uten endring av innholdet.

Spørsmål: Hvordan kan jeg forberede meg til prøven?

Svar: Du bør ha lest Finn-Erik Vinjes Skriveregler og ha svært god oversikt over norske rettskrivings- og tegnsettingsregler. Dessuten bør du vite hvordan alle noenlunde vanlige norske ord skrives og bøyes. Det er viktig at du har god ordforståelse og er i stand til å vurdere setningsbygningen i tekster.

Finn-Erik Vinjes Moderne norsk og Språkrådets Godt språk i lærebøker (merk: følger ikke gjeldende rettskrivning) er nyttige kilder. Praktisk erfaring med språkvask, oversettelse og annet språkarbeid er en stor fordel.

Spørsmål: Hvordan blir oppgavene vurdert?

Svar: Prøven er todelt. For å bestå hele prøven må du bestå begge delprøvene. Del 1 er en prøve i formelle skriveregler og ren korrekturlesing. Oppgavene i del 2 går ut på praktisk språkvask og korrekturlesing. Dersom en kandidat får «ikke bestått» på del 1, kommer vi ikke til å vurdere del 2. Vi bedømmer oppgavene etter et poengsystem så langt det går, men i språkvaskoppgavene vil det selvsagt også være snakk om en skjønnsvurdering. Språkvaskoppgavene veier tyngst, og ingen består prøven om ikke disse er gode nok. Vi gir ingen karakter, bare «bestått» eller «ikke bestått».

Spørsmål: Får jeg en attest dersom jeg har bestått prøven?

Svar: Du vil få en attest dersom du har bestått kompetanseprøven. Med denne attesten går Språkrådet god for deg som en høyt kvalifisert språkkonsulent som vi kan anbefale statsorganene å bruke. De som ikke består prøven, blir selvsagt ikke «svartelistet».

Spørsmål: Får jeg noen begrunnelse dersom jeg ikke består?

Svar: De som ikke består prøven, vil få vite hvilken poengsum de fikk, og hva som var høyeste mulige poengsum, men får ingen begrunnelse ut over det.

Spørsmål: Kan jeg klage hvis jeg ikke består?

Svar: Nei, vurderingen er ikke et enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand. Vurderingen «bestått» eller «ikke bestått» kan derfor ikke omgjøres eller påklages.

Spørsmål: Kan jeg ta prøven om igjen hvis jeg ikke består?

Svar: Du kan ta prøven om igjen neste gang vi eventuelt holder kompetanseprøver, men du er ikke automatisk sikret plass i neste runde.

Spørsmål: Hvordan blir resultatene kunngjort?

Svar: Kandidatene som har tatt prøven, får skriftlig beskjed om resultatet. Vi legger ikke ut informasjon om prøveresultatene på Språkrådets nettsider.

Spørsmål: Hvor mange oppdrag kan en språkkonsulent som har bestått kompetanseprøven, regne med å få?

Svar: Om du består kompetanseprøven og får attest fra Språkrådet, er det ingen garanti for at du vil få oppdrag fra det offentlige. Det er statlige institusjoner som bestiller språkkonsulentoppdragene. Språkrådet formidler ikke oppdrag. Statsorganer som ber om det, vil få en liste over språkkonsulenter som har bestått prøvene.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:29.01.2008 | Oppdatert:16.11.2023