Terminologiarbeid for tegnspråk

Ny tegntermgruppe utarbeider forslag til nye termer på norsk tegnspråk.

Det har vært et ønske fra flere miljøer at Språkrådet tar initiativ til og koordinerer en tegntermgruppe som kan utvikle forslag til nye termer, der det ikke finnes, og drive språkrøkt i tråd med norsk offentlig språkpolitikk. Dette har Språkrådet nå gjort.

Tegntermgruppa lager forslag til termer på norsk tegnspråk. Dette har vi gjort på følgende måte: Vi har jobbet med grunnleggende teori om hvordan terminologi utvikles, og hvordan tegndanning skjer i norsk tegnspråk. Dette er grunnlaget for forslagene som legges fram her. I gruppa drøfter vi også hvordan våre bakgrunner kan påvirke gruppas arbeid.

Det er opp til tegnspråkmiljøet å se om de foreslåtte tegna kan brukes eller ikke. Gruppa er spent på hvordan forslagene blir mottatt. Gi gjerne tilbakemelding over Skype på sonjamyhreholten65 eller smh@sprakradet.no.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.12.2014 | Oppdatert:14.01.2021