Rettskrivningsvedtak etter 2012

Gjelder bokmål og nynorsk | Gjelder bare nynorsk | Gjelder bare bokmål

Vedtak som gjelder både bokmål og nynorsk:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
apogé/apogeum, jubilé/jubileum, mausolé/mausoleum, musé/museum, perigé/perigeum, propylé/propyleum
formene på går ut apogeum, jubileum, mausoleum, museum, perigeum, propyleum 2023 punkt 1
e(i)t kondom, stadion
endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t kondom, stadion 2023 styreprotokoll
e(i)n maraton endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t maraton 2023 styreprotokoll
kaskett (bokmål)
kaskjett (nynorsk)
endringer i skrivemåte kasjett eller kaskett 2023 styreprotokoll
  hen inn som kjønnsnøytralt pronomen hen 2022 styreprotokoll
diskré ‘taktfull, forsiktig’ diskret inn som valgfri skrivemåte diskré eller diskret ‘taktfull, forsiktig’ 2022 styreprotokoll
millennium- endring fra nullfuge til fuge-s millenniums- 2022 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kremt endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t kremt 2022 styreprotokoll
catering eller keitering keitering går ut catering 2022 styreprotokoll
sjenever genever kommer inn genever eller sjenever 2022 styreprotokoll
breikdans
endring av skrivemåte breakdans 2021 styreprotokoll
pantry/penteri formen penteri går ut pantry 2021 styreprotokoll
prosjektør/projektor formen prosjektør går ut, mens prosjektor kommer inn projektor/prosjektor 2021 styreprotokoll
saucisse/såsiss formen saucisse går ut, mens såsiss endres til sosiss sosiss 2021 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kolesterol, komp, kompass endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t kolesterol, komp, kompass 2021 styreprotokoll
e(i)n case endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t case 2021 styreprotokoll
e(i)t tapet endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t tapet 2021 styreprotokoll
pashtuner/pathaner (bokmål), pashtunar/pathanar (nynorsk) formen på pathan- går ut, endring av skrivemåte pasjtuner (bokmål), pasjtunar (nynorsk) 2021 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knis endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t kandidatur, klaviatur, klimaks, knis 2021 styreprotokoll
e(i)t tips ‘drikkepenger’ endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n tips 2021 styreprotokoll
citer eller siter citer går ut siter 2021 styreprotokoll
bulleteng bulletin kommer inn som valgfri form bulleteng eller bulletin 2021 styreprotokoll
snaksy snacksy kommer inn som valgfri form snacksy eller snaksy 2021 styreprotokoll
panjabi pandsjabi kommer inn som valgfri form pandsjabi eller panjabi 2021 styreprotokoll
berbisk ny, endra form berbersk 2021 styreprotokoll
jakutisk eller sakha jakutisk går ut sakha 2021 styreprotokoll
tigré ny skrivemåte uten aksent tigre 2021 styreprotokoll
wolof ny skrivemåte volof 2021 styreprotokoll
navn på en rekke språk normert ved vedtak, visse justeringer av tidligere normering   2021

detaljer

styreprotokoll

e(i)n eller e(i)t gen, kaliber
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t gen, kaliber 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t hulk, ikon endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t hulk, ikon 2020 styreprotokoll
e(i)n holocaust endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t holocaust 2020 styreprotokoll
e(i)t skabb ‘hudsykdom, midd’ endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n skabb 2020 styreprotokoll
hi-fi (bokmål også Hi-Fi) endring i skrivemåte hifi 2020 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte wifi 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t glimt, glis ‘det å glise, flir’
endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t glimt, glis 2020 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t adagio endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n adagio 2020 styreprotokoll
hun ‘ytterste bord som skjæres av en tømmerstokk’ hon inn som valgfri skrivemåte hun eller hon 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t aspekt, comeback endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn e(i)t aspekt, comeback 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voks endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n mugg ‘rusk’, sagmugg, tang ‘alger’, voks 2019 styreprotokoll
kybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetisk stadfesting av gjeldende normering kybernetikk, kybernetikar/-er, kybernetisk 2019 styreprotokoll
uklar normering kyber- eller cyber- i nyere sammensetninger kyberrom/cyberrom, kybersex/cybersex osv. 2019 styreprotokoll
e(i)t sorbitol endring fra intetkjønn til hankjønn e(i)n sorbitol 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyng endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n CV/cv, dyffel, fenol, fysiognomi, grus, kanvas, krangel, lyng 2019 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t faksimile, fløyel, grut, transparent ‘lysark; plakat’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n faksimile, fløyel, grut, transparent 2018 styreprotokoll
gentleman – gentlemen nye valgfrie skrivemåter og tilføying av bestemt form entall og flertall gentleman/gentlemann – gentlemannen – gentlemen/gentlemenn – gentlemennene 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t stryknin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n stryknin 2018 styreprotokoll
e(i)t amfetamin endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t amfetamin 2018 styreprotokoll
unormert valgfritt han- eller intetkjønn e(i)n eller e(i)t metamfetamin 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t gelatin, rapp ‘øyeblikk’, terpentin, turmalin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n gelatin, rapp, terpentin, turmalin 2018 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t kvekk, miks, rus, sprøyt, trass endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n kvekk, miks, rus, sprøyt, trass 2017 styreprotokoll
e(i)n eller e(i)t ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikk endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn e(i)n ans, drøss, glepp/glipp, glid, kik/kikk 2017

styreprotokoll

unormert fastsatte skrivemåter kvilt, kvilte, kvilting eller quilt, quilte, quilting 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatt skrivemåte gusje- 2017

nettsak,
styreprotokoll

unormert fastsatte skrivemåter for grunnstoff med atomnummer 103–118 lawrencium, rutherfordium, dubnium, seaborgium, bohrium, hassium, meitnerium, darmstadtium, røntgenium, copernicium, nihonium, flerovium, moscovium, livermorium, tenness og oganesson 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatte skrivemåter postdoktor og postdok 2017

nettsak,
styreprotokoll

uklar normering fastsatt skrivemåte makak 2017

nettsak,
styreprotokoll

gasell endring i skrivemåte gaselle 2017

nettsak,
styreprotokoll

mormon valgfrihet mellom former med og uten -er/-ar mormon eller mormoner/mormonar 2017

nettsak,
styreprotokoll

rakefisk, rakesild valgfrihet mellom forleddene rak- og rake- rakfisk eller rakefisk, raksild eller rakesild 2016

styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte saharawi, saharawisk 2016

styreprotokoll

en/ein kompliment valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for kompliment en/ein kompliment eller et/eit kompliment 2015

nettsak,
styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte podkast eller poddkast 2015

nettsak,
styreprotokoll

Internett valgfri stor eller liten forbokstav Internett eller internett 2015

nettsak,
styreprotokoll

quiz valgfri fornorsket skrivemåte kviss eller quiz 2015

nettsak,
styreprotokoll

unormert norsk skrivemåte nikab 2015

nettsak,
styreprotokoll

en/ein design valgfrihet mellom hankjønn og intetkjønn for design en/ein design eller et/eit design 2014

nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll

totusenogfjorten årstall på 2000-tallet kan også skrives på formen tjue- totusenogfjorten eller tjuefjorten 2014

nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll

17.05.2017, 17.5.2017 åpning for å skrive datoer år-måned-dag, men bare i teknisk bruk 17.05.2017, 17.5.2017; i teknisk bruk også 2017-05-17 2014

nettsak,
språkhjelp,
styreprotokoll

kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00 firesifrete klokkeslett skal også kunne skrives med kolon kl. 9, kl. 0900, kl. 09.00, kl. 09:00 2014

nettsak,
svarbasen,
styreprotokoll

Til toppen

Vedtak som bare gjelder nynorsk:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
ein fart endring fra hankjønn til valgfritt han- eller hunkjønn ein eller ei fart 2023  
unormert
fastsatt skrivemåte og bøyning ein hub(b) – hubben – hubbar – hubbane
ein spot(t) – spotten – spottar – spottane
2023  
livmorer – livmorene endring i flertall livmorer/livmødrer –
livmorene/livmødrene
2023  
vågmødrer – vågmødrene endring i flertall vågmorer/vågmødrer – vågmorene/vågmødrene 2023  
unormert fastsatt flertallsbøyning hermegjæser/hermegåser – hermegjæsene/hermegåsene 2023  
eit kjevle endring fra intetkjønn til valgfritt hun- eller intetkjønn ei eller eit kjevle 2022  
austanfor, utanfor, austa(n)fjelsk, uta(n)landsk, austanom, utanåt sammensetninger med retningsadverb: valgfrihet mellom -a- og -an- når etterleddet begynner på konsonant; obligatorisk -an- når etterleddet begynner på vokal austa(n)for, uta(n)for, austa(n)fjelsk, uta(n)landsk, austanom, utanåt 2022  
derne derre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativ derne/derre 2021 styreprotokoll
herne herre kommer inn som valgfri form i funksjonen som determinativ herne/herre 2021 styreprotokoll
eit klikk ‘smell, knepp; bomskudd; feil’ endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit klikk 2021 styreprotokoll
ein gissel, hikst endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit gissel, hikst 2020 styreprotokoll
ein eller eit allegretto, allegro endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein allegretto, allegro 2020 styreprotokoll
unormert valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit decrescendo 2020 styreprotokoll
unormert intetkjønn eit fortissimo 2020 styreprotokoll
ein prestissimo endring fra hankjønn til intetkjønn eit prestissimo 2020 styreprotokoll
ein eller eit ess ‘spillkort’, fyr ‘fyrtårn’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn eit ess, fyr 2019 styreprotokoll
ein tights – tightsen – tightsar – tightsane tights inn som valgfri form i ubestemt form flertall ein tights – tightsen – tights(ar) – tightsane 2019 styreprotokoll
ein longs – longsen – longs – longsane longsar inn som valgfri form i ubestemt form flertall ein longs – longsen – longs(ar) – longsane 2019 styreprotokoll
ein blunk endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit blunk 2019 styreprotokoll
ein eller eit vald ‘makt’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein vald ‘makt’ 2019 styreprotokoll
laupe løpe er tillatt skrivemåte laupe/løpe 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte brownie – brownien – browniar – browniane 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cookie – cookien – cookiar – cookiane 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cupcake – cupcaken – cupcakar – cupcakane 2019 styreprotokoll
eit bensol endring fra intetkjønn til hankjønn ein bensol 2019 styreprotokoll
eit curriculum vitae endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein/eit curriculum vitae 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte å chatta/chatte – chattar 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte chat/chatt – chatten – chattar – chattane 2018 styreprotokoll
ein valium endring fra hankjønn til valgfritt han- eller intetkjønn ein eller eit valium 2018 styreprotokoll
ein eller eit filt endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein filt 2018 styreprotokoll
ein eller eit akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein akonitin, aspirin, kolin, meskalin, palmin, palmitin 2018 styreprotokoll
ein eller eit acetylkolin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn eit acetylkolin 2018 styreprotokoll
ein eller eit vask ‘det å vaske; noe som blir vaska på én gang’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein vask 2018 styreprotokoll
eit glyserin, nitroglyserin endring fra intetkjønn til hankjønn ein glyserin, nitroglyserin 2018 styreprotokoll
herifrå formen herfrå normert igjen herfrå eller herifrå 2017 styreprotokoll
ein eller eit skratt, snus 'teft' endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein skratt, snus 2017 nettsak,
styreprotokoll
ein eller eit bak ‘rygg, bakende’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn ein bak 2017 nettsak,
styreprotokoll
smalehovud skrivemåten smalahove tillates om matretten smalahove eller smalehovud (om matretten) 2016 styreprotokoll
massai endring i skrivemåte masai 2016 styreprotokoll
anglikan eller anglikanar osv. langform som eneform i personbetegnelser av religiøs eller historisk art anglikanar osv. 2016 styreprotokoll
tyngd, sidd valgfrihet mellom former med og uten -e tyngd eller tyngde, sidd eller sidde 2015 nettsak,
styreprotokoll

Til toppen

Vedtak som bare gjelder bokmål:
Før: Endring: Nå: Vedtatt: Mer info:
eksempel – eksemp(e)let, kapittel – kapit(te)let, søppel – søp(pe)let osv. intetkjønnsord på trykklett -el skal bare ha fullform uten sammentrekking i bestemt form entall eksempel – eksempelet, kapittel – kapittelet, søppel – søppelet osv. 2023 punkt 2
termometer – termomet(e)ret, heksaeder – heksaed(e)ret, anker – ank(e)ret, glitter – glit(te)ret, teater – teat(e)ret osv. intetkjønnsord på trykklett -er skal bare ha fullform uten sammentrekking i bestemt form entall termometer – termometeret, heksaeder – heksaederet, anker – ankeret, glitter – glitteret, teater – teateret osv. 2023 punkt 2
alter i bestemt form flertall: altera/altra/altrene nytt mønster i bestemt form flertall altera/alterne/altrene 2023 punkt 3a
anker i bestemt form flertall: ankera/ankra/ankrene nytt mønster i bestemt form flertall ankera/ankerne/ankrene 2023 punkt 3b
cover ‘(plate)omslag’ i ubestemt form flertall: cover nytt mønster i ubestemt form flertall cover/covere 2023 punkt 3c
edder som intetkjønnsord i flertall: edder – eddera nytt mønster i flertall edder/eddere – eddera/edderne 2023 punkt 3d
eiter i flertall: eiter/eitrer – eitra/eitrene nytt mønster i flertall eiter/eitre – eitera/eitrene 2023 punkt 3e
klander som intetkjønnsord i flertall: klander/klandere – klandera/klanderne nytt mønster i flertall klander/klandre – klandera/klandrene 2023 punkt 3f
kvidder i flertall: kvidder/kvidre – kvidra/kvidrene nytt mønster i flertall kvidder/kviddere – kviddera/kvidderne 2023 punkt 3g
læger ‘liggeplass; hvileplass’ i flertall: læger – lægra/lægrene nytt mønster i flertall læger/lægre – lægera/lægrene 2023 punkt 3h
pister i flertall: pister/pistrer – pistra/pistrene nytt mønster i flertall pister/pistre – pistera/pistrene 2023 punkt 3i
plunder i flertall: plunder/plundrer – plundra/plundrene nytt mønster i flertall plunder/plundre – plundera/plundrene 2023 punkt 3j
quarter ‘britisk vektenhet’ i flertall: quarter/quartere – quartera/quarterne nytt mønster i flertall quarter/quartre – quartera/quartrene 2023 punkt 3k
water ‘vannklosett’ i flertall: water/watere – watera/waterne nytt mønster i flertall water/watre – watera/watrene 2023 punkt 3l
termometer – termometra/termometrene, heksaeder – heksaedra/heksaedrene, beger – begra/begrene, mønster – mønstra/mønstrene, nummer – numra/numrene osv. intetkjønnsord på trykklett -er skal bare ha fullform uten sammentrekking når endelsen er -a i bestemt form flertall termometer – termometera/termometrene, heksaeder – heksaedera/heksaedrene, beger – begera/begrene, mønster – mønstera/mønstrene, nummer – nummera/numrene osv. 2023 punkt 3m
abdomen – abdomen/abdomener/abdomina – abdomena/abdomenene/abdominaene, omen – omen/omener/omina – omena/omenene/ominaene nytt mønster i flertall abdomen – abdomen/abdomener – abdomena/abdomenene, omen – omen/omener – omena/omenene 2023 punkt 4
aktivum – aktivumer/aktiva – aktivuma/aktivumene/aktivaene nytt mønster i flertall aktivum – aktivum/aktivumer – aktivuma/aktivumene; flertallsformer i regnskapsbetydningen: aktiva – aktivaene 2023 punkt 5a
depositum – depositumer/deposita – deposituma/depositumene/depositaene nytt mønster i flertall depositum – depositum/depositumer – deposituma/depositumene 2023 punkt 5a
dictum – dictumer/dicta – dictumene/dictaene nytt mønster i flertall dictum – dictum/dictumer – dictuma/dictumene 2023 punkt 5a
diktum – diktumer/dikta – diktumene/diktaene nytt mønster i flertall diktum – diktum/diktumer – diktuma/diktumene 2023 punkt 5a
falsum – falsumer/falsa – falsuma/falsumene/falsaene nytt mønster i flertall falsum – falsum/falsumer – falsuma/falsumene 2023 punkt 5a
fluidum – fluidumer/fluida – fluiduma/fluidumene/fluidaene nytt mønster i flertall fluidum – fluidum/fluidumer – fluiduma/fluidumene 2023 punkt 5a
futurum – futurumer/futura – futuruma/futurumene/futuraene nytt mønster i flertall futurum – futurum/futurumer – futuruma/futurumene 2023 punkt 5a
memorandum – memorandumer/memoranda – memoranduma/memorandumene/memorandaene nytt mønster i flertall memorandum – memorandum/memorandumer – memoranduma/memorandumene 2023 punkt 5a
metrum – metrumer/metra – metruma/metrumene/metraene nytt mønster i flertall metrum – metrum/metrumer – metruma/metrumene 2023 punkt 5a
multiplum – multiplumer/multipla – multipluma/multiplumene/multiplaene nytt mønster i flertall multiplum – multiplum/multiplumer – multipluma/multiplumene 2023 punkt 5a
optimum – optimumer/optima – optimuma/optimumene/optimaene nytt mønster i flertall optimum – optimum/optimumer – optimuma/optimumene 2023 punkt 5a
passivum – passivumer/passiva/passiver – passivuma/passivumene/passivaene/passivene nytt mønster i flertall passivum – passivum/passivumer – passivuma/passivumene; flertallsformer i regnskapsbetydningen: passiva – passivaene 2023 punkt 5a
peritektikum – peritektikumer/peritektika – peritektikuma/peritektikumene/peritektikaene nytt mønster i flertall peritektikum – peritektikum/peritektikumer – peritektikuma/peritektikumene 2023 punkt 5a
plenum – plena – plenaene nytt mønster i flertall plenum – plenum/plenumer – plenuma/plenumene 2023 punkt 5a
postskriptum – postskriptumer/postskripta – postskriptuma/postskriptumene/postskriptaene nytt mønster i flertall postskriptum – postskriptum/postskriptumer – postskriptuma/postskriptumene 2023 punkt 5a
preteritum – preteritumer/preterita – preterituma/preteritumene/preteritaene nytt mønster i flertall preteritum – preteritum/preteritumer – preterituma/preteritumene 2023 punkt 5a
referendum – referendumer/referenda – referenduma/referendumene/referendaene nytt mønster i flertall referendum – referendum/referendumer – referenduma/referendumene 2023 punkt 5a
responsum – responsumer/responsa – responsuma/responsumene/responsaene nytt mønster i flertall responsum – responsum/responsumer – responsuma/responsumene 2023 punkt 5a
ultimatum – ultimatumer/ultimata – ultimatuma/ultimatumene/ultimataene nytt mønster i flertall ultimatum – ultimatum/ultimatumer – ultimatuma/ultimatumene 2023 punkt 5a
forum – forumer/fora – foruma/forumene/foraene nytt mønster i flertall forum – forum/forumer/fora – foruma/forumene/foraene 2023 punkt 5b
maksimum – maksimumer/maksima – maksimuma/maksimumene/maksimaene nytt mønster i flertall maksimum – maksimum/maksimumer/maksima – maksimuma/maksimumene/maksimaene 2023 punkt 5b
minimum – minimumer/minima – minimuma/minimumene/minimaene nytt mønster i flertall minimum – minimum/minimumer/minima – minimuma/minimumene/minimaene 2023 punkt 5b
pensum – pensumer/pensa – pensuma/pensumene/pensaene nytt mønster i flertall pensum – pensum/pensumer/pensa – pensuma/pensumene/pensaene 2023 punkt 5b
serum – serumer/sera – seruma/serumene/seraene nytt mønster i flertall serum – serum/serumer/sera – seruma/serumene/seraene 2023 punkt 5b
visum – visumer/visa – visuma/visumene/visaene nytt mønster i flertall visum – visum/visumer/visa – visuma/visumene/visaene 2023 punkt 5b
votum – vota – votaene nytt mønster i flertall votum – votum/votumer/vota – votuma/votumene/votaene 2023 punkt 5b
arkanum – arkanumet – arkaner/arkana – arkanene/arkanaene nytt mønster i flertall arkanum – arkanumet – arkaner – arkana/arkanene 2023 punkt 5c
femininum – feminin(um)et – femininer/feminina – feminina/femininene/femininaene nytt mønster i entall og flertall femininum – femininumet – femininer – feminina/femininene 2023 punkt 5c
imperfektum – imperfektumet – imperfekter/imperfekta – imperfekta/imperfektene/imperfektaene nytt mønster i flertall imperfektum – imperfektumet – imperfekter – imperfekta/imperfektene 2023 punkt 5c
interregnum – interregn(um)et – interregner/interregna – interregna/interregnene/interregnaene nytt mønster i entall og flertall interregnum – interregnumet – interregner – interregna/interregnene 2023 punkt 5c
maskulinum – maskulin(um)et – maskuliner/maskulina – maskulina/maskuliner – maskulinaene nytt mønster i entall og flertall maskulinum – maskulinumet – maskuliner – maskulina/maskulinene 2023 punkt 5c
nøytrum – nøytr(um)et – nøytrer/nøytra – nøytra/nøytrene/nøytraene nytt mønster i entall og flertall nøytrum – nøytrumet – nøytrer – nøytra/nøytrene 2023 punkt 5c
perfektum – perfektumet – perfekter/perfekta – perfekta/perfektene/perfektaene nytt mønster i flertall perfektum – perfektumet – perfekter – perfekta/perfektene 2023 punkt 5c
pluskvamperfektum – pluskvamperfektumet – pluskvamperfekter/pluskvamperfekta – pluskvamperfekta/pluskvamperfektene/pluskvamperfektaene nytt mønster i flertall pluskvamperfektum – pluskvamperfektumet – pluskvamperfekter – pluskvamperfekta/pluskvamperfektene 2023 punkt 5c
supinum – supinumet – supiner/supina – supina/supinene/supinaene nytt mønster i flertall supinum – supinumet – supiner – supina/supinene 2023 punkt 5c
spektrum – spektrumet/spektret – spektre/spektra – spektra/spektrene/spektraene nytt mønster i entall og flertall spektrum – spektrumet – spektrum/spektre – spektruma/spektrumene/spektrene 2023 punkt 5d
sentrum – sentrumet/sentret – sentre/sentra – sentra/sentrene/sentraene nytt mønster i entall og flertall sentrum – sentrumet – sentrum/sentre/sentra – sentruma/sentrumene/ sentrene/sentraene 2023 punkt 5e
monstrum – monstrumet/monstret – monstre – monstra/monstrene nytt mønster i entall og flertall monstrum – monstrumet – monstrum/monstre – monstruma/monstrumene/ monstrene 2023 punkt 5f
oment/omentum, verb/verbum formene på ‑um går ut oment, verb 2023 punkt 5g
auksjonarius – auksjonariusen – auksjonarier – auksjonariene valgfritt bortfall av -us i alle bøyde former auksjonarius – auksjonariusen/auksjonarien – auksjonariuser/auksjonarier – auksjonariusene/auksjonariene 2023 punkt 6a
justitiarius – justitiarien – justitiarier – justitiariene valgfritt bortfall av -us i alle bøyde former justitiarius – justitiariusen/justitiarien – justitiariuser/justitiarier – justitiariusene/justitiariene 2023 punkt 6a
nuntius – nuntiusen/nuntien – nuntier – nuntiene valgfritt bortfall av -us i alle bøyde former nuntius – nuntiusen/nuntien – nuntiuser/nuntier – nuntiusene/nuntiene 2023 punkt 6a
radius – radiusen/radien – radier – radiene valgfritt bortfall av -us i alle bøyde former radius – radiusen/radien – radiuser/radier – radiusene/radiene 2023 punkt 6a
genius – geniusen – genier – geniene ikke bortfall av -us i bøyde former genius – geniusen – geniuser – geniusene 2023 punkt 6b
adverb/adverbium, stipend/stipendium formene på ‑ium går ut adverb, stipend 2023 punkt 7a
tedeum – tedeum ny valgfri form i ubestemt form flertall tedeum – tedeum/tedeumer 2023 punkt 7b
en eller et nebb endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn (men fortsatt valgfrihet i sammensatte artsnavn) et nebb (men en eller et storkenebb ‘plante’) 2023  
en eller et nipp, raut, rykk endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et nipp, raut, rykk 2023  
en fart endring fra hankjønn til valgfritt han- eller hunkjønn en eller ei fart 2023  
unormert
fastsatt skrivemåte og bøyning en hub(b) – hubben – hubber – hubbene
en spot(t) – spotten – spotter – spottene
2023  
livmorer – livmorene endring i flertall livmorer/livmødre/livmødrer – livmorene/livmødrene 2023  
skrumorer – skrumorene endring i flertall skrumorer/skrumødre/skrumødrer – skrumorene/skrumødrene 2023  
vågmorer – vågmorene endring i flertall vågmorer/vågmødre/vågmødrer – vågmorene/vågmødrene 2023  
unormert fastsatt flertallsbøyning hermegjess/hermegjæser/hermegåser – hermegjessene/hermegjæsene/hermegåsene 2023  
midnatter – midnattene endring i flertall midnetter – midnettene 2023  
hespetre – hespetrea/hespetreene endring i flertall hespetre/hespetrær – hespetrea/hespetrærne/hespetreene 2023  
løvetann/løvetanner – løvetannene (plante) endring i flertall løvetenner – løvetennene 2023  
tvetann/tvetanner/tvitann/tvitanner – tvetannene/tvitannene endring i flertall tvetenner/tvitenner –
tvetennene/tvitennene
2023  
gåsefot – gåsefotene (plante) endring i flertall gåseføtter – gåseføttene 2023  
marihand/marihånd/
marihander/marihånder –
marihandene/marihåndene
endring i flertall marihender – marihendene 2023  
slirekne/slirekneer –
slireknea/slirekneene
endring i flertall slirekne/slireknær –
slireknea/slireknærne
2023  
blærerot – blærerotene endring i flertall blærerøtter – blærerøttene 2023  
burot – burotene endring i flertall burøtter – burøttene 2023  
rosenrot – rosenrotene
endring i flertall rosenrøtter – rosenrøttene 2023  
sisselrot – sisselrotene endring i flertall sisselrøtter – sisselrøttene 2023  
søterot – søterotene endring i flertall søterøtter – søterøttene 2023  
tannrot – tannrotene (plante) endring i flertall tannrøtter – tannrøttene 2023  
tepperot – tepperotene
endring i flertall tepperøtter – tepperøttene 2023  
vadderot – vadderotene endring i flertall vadderøtter – vadderøttene 2023  
vendelrot – vendelrotene endring i flertall vendelrøtter – vendelrøttene 2023  
fnyse – fnøs/fnyste endring i preteritum fnyse – fnøs/fnøys/fnyste 2023  
gyte – gjøt/gytte endring i preteritum gyte – gjøt/gøyt/gytte 2023  
klype – kløp/klypte endring i preteritum klype – kløp/kløyp 2023  
knyte – knøt/knytte
endring i preteritum knyte – knøt/knøyt (sterk bøyning uansett betydning) 2023  
skryte – skrøt/skrytte endring i preteritum skryte – skrøt/skrøyt 2023  
snyte – snøt/snytte endring i preteritum snyte – snøt/snøyt 2023  
tyte – tøt/tøyt/tytte endring i preteritum tyte – tøt/tøyt 2023  
gyse – gjøs/gyste endring i preteritum gyse – gyste 2023  
hvelv/kvelv
formen på kv- ut hvelv 2023  
hvelve/kvelve formen på kv- ut hvelve 2023  
hvelving/kvelving formen på kv- ut hvelving 2023  
hves/kves formen på kv- ut hves 2023  
hvese/kvese
formen på kv- ut hvese 2023  
hvil/kvil formen på kv- ut hvil 2023  
hvile/kvile (substantiv og verb) formen på kv- ut hvile 2023  
lagasild/lagesild/lågåsild formen lagasild ut lagesild/lågåsild 2023  
sjapp/sjappe formen sjapp ut sjappe 2023  
opphoping formen opphopning inn opphoping/opphopning 2023  
et kjevle endring fra intetkjønn til valgfritt han-, hun- eller intetkjønn en, ei eller et kjevle 2022  
en eller et kryp, kyss endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et kryp, kyss 2022  
hol/hull
formen hol går ut, mens høl kommer inn hull/høl 2021 styreprotokoll
hole/hulle (verb) formen hole går ut, mens høle kommer inn hulle/høle 2021 styreprotokoll
kol/kull formen kol går ut, mens køl kommer inn kull/køl 2021 styreprotokoll
kole/kulle (verb) formen kole går ut, mens køle kommer inn kulle/køle 2021 styreprotokoll
har dritet / har dritt formen har dritet går ut har dritt 2021 styreprotokoll

driten – dritet – dritne /
dritt – dritt – dritte 
(perfektum partisipp)

formene før skråstreken går ut dritt – dritt – dritte 2021 styreprotokoll
en eller et klirr, klynk, knepp, knirk, knyst endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et klirr, klynk, knepp, knirk, knyst 2021 styreprotokoll
tipp eller tips ‘opplysning, råd; drikkepenger’ tipp går ut av normen tips 2021 styreprotokoll
snegl eller snile snegle (hankjønn) kommer inn i normen som valgfri form snegl eller snegle eller snile 2021 styreprotokoll
et fleip ‘spøk, ironi’ endring fra bare intetkjønn til bare hankjønn en fleip 2020 styreprotokoll
en eller et host endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et host 2020 styreprotokoll
en eller et gissel, hikst endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et gissel, hikst 2020 styreprotokoll
en eller et andante, andantino, larghetto, largo, presto endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en andante, andantino, larghetto, largo, presto 2020 styreprotokoll
et pizzicato endring fra intetkjønn til valgfritt han- eller intetkjønn en eller et pizzicato 2020 styreprotokoll
en eller et beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskap endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en beredskap, narreskap, trollskap, tulleskap, tusseskap 2020 styreprotokoll
en eller et adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskap endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et adelskap, broderskap, sjømannskap, slektskap 2020 styreprotokoll
en eller et ekorn endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et ekorn 2019 styreprotokoll
en tights – tightsen – tightser – tightsene tights inn som valgfri form i ubestemt form flertall en tights – tightsen – tights(er) – tightsene 2019 styreprotokoll
en longs – longsen – longs – longsene longser inn som valgfri form i ubestemt form flertall en longs – longsen – longs(er) – longsene 2019 styreprotokoll
en eller et blunk, bor ‘redskap’, dunk ‘bank; støt’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et blunk, bor, dunk 2019 styreprotokoll
en eller et marmor endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en marmor 2019 styreprotokoll
dritt, dritt- nye valgfrie skrivemåter drit/dritt, drit-/dritt- 2019 styreprotokoll
en eller et mugg ‘muggsopp’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en mugg ‘muggsopp’ 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte brownie – brownien – brownier – browniene 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cookie – cookien – cookier – cookiene 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte cupcake – cupcaken – cupcaker – cupcakene 2019 styreprotokoll
kanvas eller kanevas kanevas går ut av normen kanvas 2019 styreprotokoll
unormert normert med hankjønn en bensol 2019 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte å chatte – chatter 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt skrivemåte chat/chatt – chatten – chatter – chattene 2018 styreprotokoll
en eller et møll, nomenklatur, vinyl endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en møll, nomenklatur, vinyl 2018 styreprotokoll
et akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitin endring fra intetkjønn til hankjønn en akonitin, atropin, kaolin, meskalin, palmin, palmitin 2018 styreprotokoll
unormert normert med hankjønn en aspirin 2018 styreprotokoll
en eller et hendiadyoin, karmin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en hendiadyoin, karmin 2018 styreprotokoll
unormert fastsatt grammatisk kjønn et acetylkolin 2018 styreprotokoll
en eller et bombasin, ultramarin endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en bombasin, ultramarin 2018 styreprotokoll
en eller et stim endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en stim 2017 nettsak,
styreprotokoll
en eller et bak ‘oppvarming’ endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare intetkjønn et bak 2017 nettsak,
styreprotokoll
en eller et hang endring fra valgfritt han- eller intetkjønn til bare hankjønn en hang 2017 nettsak,
styreprotokoll
dølehest, dølefe, døleku valgfrihet mellom forleddene døle- og døla- dølahest eller dølehest, dølafe eller dølefe, dølaku eller døleku 2016 styreprotokoll
blyges, enes, ferdes, finnes, flokkes, forfares, fødes, gjenfødes, gjørs, gremmes, handtakes/håndtakes, handtas/håndtas, høres, kalles, kives, leies, lenges, lykkes, mislykkes, nebbes, nevetakes, nevetas, nøyes, omgås, oppleves, ryktes, samles, skyldes, snakkes, spørres, stygges, tekkes, times, treffes, tykkes, undres, vederfares justering i bøyningen av en del verb på -s   2015 detaljer,
språkhjelp,
styreprotokoll

Til toppen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:02.11.2016 | Oppdatert:29.01.2024