Klagenemnda for stedsnavnsaker

Når et vedtak om skrivemåten av stedsnavn blir påklaget, og vedtaksorganet opprettholder vedtaket, blir saken sendt til klagenemnda for stedsnavnsaker.

Klagenemnda for stedsnavnsaker består vanligvis av fem medlemmer: en fast leder som er jurist, to språkkyndige medlemmer (bokmål og nynorsk) og to andre faste medlemmer uten språkfaglig tilknytning. Medlemmene i klagenemnda oppnevnes av Kulturdepartementet. Når det er samiske eller kvenske navn som skal behandles, skal det i stedet for de norskkyndige medlemmene være et medlem som er språkkyndig i henholdsvis samisk eller kvensk, og nemnda består da av fire medlemmer.

Klagenemnda behandler saker der vedtak om skrivemåten er påklaget og klager ikke har fått medhold fra vedtaksorganet. Vedtakene som klagenemnda gjør, er endelige.

Klagenemnda har møter etter behov.

Adresse

Klagenemnda for stedsnavnsaker
Språkrådet, Postboks 1573 Vika, 0118 Oslo
E-post: post@sprakradet.no

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:22.03.2024