Nyttig informasjon

Det skjer mykje på terminologifronten i Noreg, både i og utanfor Språkrådet. Her finn du informasjon om noko av det.

Du finn mellom anna ei oversikt over prosjekt Språkrådet deltek i, kurs og undervisning som finst på området, og forskjellige ressursar som kan vere til nytte i arbeid med terminologi.

Tips oss gjerne viss du veit om noko anna vi bør lenkje til, til dømes terminologiprosjekt, terminologimiljø, undersøkingar eller anna arbeid som fleire bør få vite om.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.02.2015 | Oppdatert:14.01.2021