Julenummeret av Termposten er ute

(19.12.13) Samisk termwiki, Rikstermbanken og vesikkel er blant emnene du kan lese om i julenummeret av Termposten. Kanskje har du også innspill til forskjellen mellom skulptur og statue?

Bedrifter i Østfold hedret for godt navnevett

(17.12.13) Åtte virksomheter i Østfold blir hedret med diplom fra Språkrådet for å ha valgt gode og kreative norske navn.

Nytt nummer av Språknytt

(13.12.13) I årets siste nummer kan du mellom anna lese om Bragepris-vinnar Yann de Caprona, om språklege eventyr i regi av Asbjørnsen og Moe, om blomstrande personnamn og om kva reven eigentleg seier.

Klarspråk i staten nyttar

(29.11.2013) Klarspråksarbeidet i staten har gitt gode resultat i form av betre og klarare tekstar til innbyggjarane. Men det trengst framleis meir arbeid, viser ein evalueringsrapport om effektane av prosjektet «Klart språk i staten».

Språkprisen 2013 til Gyrid Gunnes (bokmål) og Edvard Hoem (nynorsk)

(12.11.13) Gyrid Gunnes får i dag Språkprisen 2013 for framifrå bokmål, Edvard Hoem får Språkprisen 2013 for framifrå nynorsk. Juryen rosar vinnarane for presist, klart og stilsikkert språk. Vinnarane handlar òg i strid med konvensjonell språkleg praksis, skriv juryen.

«Neger» er ut, og kvinner har den mest hensynsfulle ordbruken

(12.11.13) De fleste språkbrukere velger bort ordet «neger» til fordel for ord som «mørk» eller «afrikaner». Det er blant resultatene i en ny undersøkelse om såkalte sensitive ord. Undersøkelsen blir presentert på konferansen Språkdagen 2013 – Troll i ord? i dag.

Språkrådet lyser ut stipend i kvensk språk

(29.10.13) Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend på 20 000 kroner til en mastergradsstudent eller flere prosjekt som dokumenterer kvensk språk. Vi er særlig interessert i å få inn oppgaver som dokumenterer ordforråd. Vi oppfordrer spesielt mastergradstudenter med en relevant problemstilling til å søke.

Språkdagen 2013 – «Troll i ord?»

(15.10.13) Kva gjer vi med orda, og kva gjer dei med oss? Korleis kan ein ordleggje seg på norsk for å unngå å støyte andre? Korleis kjem nye ord inn i språket? Kvifor går ord ut av språket? Kva skjer når vi brukar fleire språk? Bli med på Språkdagen 2013, som handlar om ord og ordtilfang.

Språk er samfunnsansvar

(11.10.13) God språkkompetanse har aldri vært viktigere enn nå. Det skriver Tove Strand, viseadministrerende direktør ved Oslo universitetssykehus, og Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i VG.

Ut med språket! Seminar om forskningsformidling

(8.10.13) Hvordan nå ut med de gode tekstene og drive god formidling på norsk? For tredje år på rad inviterer vi til seminar om forskningsformidling.

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 2. november 2013

(2.10.13) I 2006, 2008 og 2010 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. Laurdag 2. november 2013 skal vi halde nye prøver.

Velkommen til debatt om språk i næringslivet

(16.9.13) Hvor avgjørende er valg av språk for å lykkes i næringslivet? Er engelsk en sikker vinner? Er bokmål det opplagte valget fremfor nynorsk? Er språkvalg bevisste eller ubevisste?

På tide med en samlet norsk ordbokpolitikk

(11.9.13) Det er viktig at ordbokkompetansen som er bygd opp gjennom Norsk Ordbok 2014, blir tatt vare på og utvikles videre til beste for språkbrukerne når dette prosjektet tar slutt neste år.

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(9.9.13) Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend til en masterstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Stipendet er på 20 000 kroner.

Nytt nummer av Termposten

(29.8.13) I dette nummeret kan du mellom anna lese om den nye Termportalen, Språkrådets termwiki og kva som skjedde på Nordterm i juni. Du får også informasjon om terminologiseminar i Zagreb og andre kommande arrangement.

Bli kjend med stadnamn frå Oslo S til Slottet

(20.8.13) I samband med arrangementet Oslo kulturnatt inviterer Språkrådet til gatevandring langs Karl Johan, fredag 13. september.

Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden

(12.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) er Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo tirsdag 13.–fredag 16. august.

Ny rapport om språk og argumentasjon i partiprogram

(26.6.13) Hvilken plass har språkpolitiske spørsmål i norske valgprogram? Hvordan argumenterer partiene i programmene sine i valgåret 2013? Dette har professor Jostein Gripsrud kartlagt i en ny rapport. 

Språkrådet i Tromsø: søkelys på språklig mangfold i nord

(11.6.13) Hvordan kommer det språklige mangfoldet til uttrykk i Tromsø? På hvilke måter blir kvensk og andre minoritetsspråk synliggjort i byen? Hva er de viktigste utfordringene for samisk språkpolitikk? Dette er noe av det som skal diskuteres i sammenheng med at Språkrådet holder styremøte i Tromsø 13.–14. juni.

Termwikien til Språkrådets terminologitjeneste er nå åpen for alle

(10.6.13) Terminologitjenesten har videreutviklet termwikien, som nå igjen er åpen for alle. Den er en termdatabase for registrering og visning av fagtermer fra ulike fagområder og bygger på lignende programvare som i blant annet Wikipedia.

Språknytt om Ivar Aasen

(3.6.13) I siste nummer av Språknytt handlar det meste om 200-årsjubilanten Ivar Aasen. Du kan også lese eit intervju med språkrøktar Per Egil Hegge.

Nordisk språkmøte 2013

(16.5.13) Årets nordiske språkmøte går føre seg i Akureyri på Island 28.–29. august og har språkteknologi og språkrøkt som tema.

Språkrådet sender bekymringsmelding til kunnskapsministeren

(8.5.13) – Utdanningsdirektoratets forslag til ny læreplan i norskfaget bryter til dels med norsk språkpolitikk. Redusert sidemålsopplæring vil svekke nynorskkompetansen i samfunnet og gjøre det tyngre å være nynorskbruker, advarer Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet.

Få med deg ukens tegn

(3.5.13) I samarbeid med Statped legger Språkrådet ut «Ukens tegn» fra norsk tegnspråk, både på forsiden og på sidene om tegnspråk.

Vinnerne av Nasjonalbibliotekets språkkonkurranse er kåret!

(30.4.13) Juryen, ledet av direktør i Språkrådet Arnfinn Muruvik Vonen, har blant annet vurdert filmer, kollasjer, lysbildepresentasjoner og essays.

Språkval i høgare utdanning og forsking

(9.4.13) Tysdag 16. april held Språkrådet språkkafé på Litteraturhuset i Bergen, der eit panel skal diskutera språkpolitikk i høgare utdanning og særleg omgrepet «parallellspråklegheit med preferanse for norsk».

Ny rapport om godt språk i læremidler

(19.3.13) På oppdrag fra Språkrådet har Høgskolen i Vestfold utarbeidet en rapport om godt språk i læremidler. Slik ønsker vi å gi utviklere av læremidler et verktøy til å sikre godt språk og gode tekster. Rapporten er publisert i serien «Språkrådets skrifter».

Ja til språklig mangfold i Språkåret 2013!

(8.3.13) Du burde irritere deg mindre, og glede deg mer, over hvordan naboen din snakker og skriver, oppfordrer direktør i Språkrådet, Arnfinn Muruvik Vonen, i en kronikk i Adresseavisen i dag.

Læreplanforslag bryt med norsk språkpolitikk

(6.3.13) Utkastet til endra læreplan i norsk vil svekkje situasjonen for nynorsk ved å gje dei fleste elevane lågare nynorskkompetanse enn det dei får i dag. Det strir mot det Stortinget har sagt om at nynorsk skal styrkjast, skriv Språkrådet i ei høyringsfråsegn til Utdanningsdirektoratet.

Knut Nærum får Språkgledeprisen 2013

(2.3.13) Forfatter og satiriker Knut Nærum får i dag Språkgledeprisen for å ha spredd språkglede i den norske offentligheten gjennom flere år, i flere medier og innenfor flere sjangre. Prisen er på 15 000 kroner og blir delt ut for første gang i Språkåret 2013. Overrekkelsen skjer under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

Nordterm 2013 i Stockholm

(25.2.13) Nordterm 2013 blir arrangert i Stockholm 17.-20. juni . Fristen for å melde på foredrag til konferansen er fredag 1. mars.

Bli med Språkrådet på kafé

(15.2.13) Språkrådet markerer Den internasjonale morsmålsdagen 21. februar med språkkafé på Litteraturhuset i Oslo.

Språkrådet viser veg til riktige adressenamn

(7.2.13) Treng gate- og vegnamn å slutte på -gata eller -vegen? Kvifor bør ein skrive Dalsvegen i staden for Dalenvegen? Det er noko av det stadnamntenesta i Språkrådet gjev svar på i ein ny brosjyre.

Nordisk miniordbok på nett

(1.2.13) I dag åpner en gratis, nordisk nettordbok for barn og unge. Nordisk miniordbok på nett er laget for å støtte opp om nabospråksforståelsen og -undervisninga i Danmark, Norge og Sverige.

Hvordan skape gode tekster og godt språk i læremidler?

(21.1.13) En gruppe sentrale læremiddelforskere har på oppdrag fra Språkrådet utarbeidet en rapport som viser hva som kjennetegner gode tekster og godt språk i læremidler. Språkrådet holder seminar til inspirasjon for lærebokforfattere og forlagsredaktører, der innholdet i rapporten blir presentert.

Språkåret 2013 er i gang!

(4.1.13) Språkåret skal setje fokus på alle språk i Noreg: målformene nynorsk og bokmål, samisk og minoritetsspråka kvensk, romani og romanes, i tillegg til teiknspråk, som har fått status som offisielt språk i Noreg. Samtidig har vi òg mange dialektar og ei rekkje nye innvandrarspråk.

Nytt Statsspråk: Har du kontroll?

(18.12.13) Kva for hjelpemiddel kan du bruke for å unngå språklege feil og feller når du skriv? Desemberutgåva av Statsspråk viser veg. Og visste du at ord som søknad og opptak kom inn i bokmål frå nynorsk?

Årets ord: sakte-tv

(16.12.13) 2013 er året da ordet sakte-tv grep om seg. Ordet er kreativt og viser til et fenomen som mange fjernsynsseere i de siste årene har latt seg begeistre av.

Engelsk eller norsk på universiteter og høgskoler?

(6.12.13) Den 26. november holdt Språkrådet i samarbeid med Norges handelshøgskole et seminar i Bergen om språkpolitikken i universitets- og høgskolesektoren.

Nynorskkurs for statstilsette

(29.11.13) Våren 2014 held Språkrådet nynorskkurs for statstilsette. Kurset er ope for deltakarar med ulike forkunnskapar og gir høve til målretta arbeid med nynorsk over tid.

Språkprisen 2013: Hjarteleg til lykke, Gyrid Gunnes og Edvard Hoem!

(12.11.13) «Ein som ikkje har noko å skriva, har alltid kvass blyant, – har du lagt merke til det?» skreiv Olav H. Hauge i dagboka 1. mai 1959. Dette biletet kom han tilbake til fleire gonger. Er det noko Språkrådet skal lovprise i Språkåret 2013, er det dei som bruker dei to norske språka så godt at dei stadig kvesser blyanten, slår på pc-en, skriv noko viktig.

Kronikk: Når orda røper verdiane våre

(12.11.13) «Ein bør tenkje seg om når ein brukar ord som seier kva andre menneske er», skriv Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i denne kronikken i Aftenposten på Språkdagen.

Seminar om terminologi og fagspråk i universitets- og høgskolesektoren

(28.10.13) Bli med på seminaret «Fra idé til handling i språkpolitikken: Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høgskolene?» i Bergen tirsdag den 26. november. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges handelshøgskole og Språkrådet.

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(14.10.13) Hausten 2013 skal Språkrådet dele ut eit stipend til ein mastergradsstudent som skriv oppgåve om bruk av engelsk og norsk i samfunnet. Stipendet er på 20 000 kroner. Alle studentar som arbeider med relevante problemstillingar, kan søkje.

Språkrådet ønsker navnetips i Østfold

(9.10.13) Språkrådet skal i desember dele ut diplom til bedrifter i Østfold med gode navn. Vi utfordrer nå språkbevisste østfoldinger til å tipse oss om bedrifter som fortjener et diplom for godt navnevett.

Nyopprettede lederstillinger i Språkrådet

(2.10.13) Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Språkrådet er statens fagorgan i språkspørsmål og følger opp den norske språkpolitikken på oppdrag fra Kulturdepartementet. Vi omorganiserer nå sekretariatet for bedre å kunne utføre oppgavene våre og møte nye oppgaver i årene som kommer.

Eit nytt nummer av Språknytt er her!

(27.9.13) I haustnummeret kan du mellom anna lese om særnorske ord som Syden og lakenskrekk, om norsk scenespråk, om det å tolke og bli tolka og om mykologi og ortopedi.

Konferanse om språk i arbeidslivet

(16.9.13) Bli med på dagskonferansen ”Sykehuset, samfunnet og språket” på Oslo universitetssykehus (OUS) den 11. oktober. Arrangementet er et samarbeid mellom sykehuset og Språkrådet, og det overordnede temaet er språk i arbeidslivet.

Kom på språkkafé om teiknspråk på Litteraturhuset i Oslo

(9.9.13) Korleis kan vi legge til rette for at norsk teiknspråk blir meir synleg og får høgare status? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan alle bidra? Språkrådet og Foreningen norsk tegnspråk (FONTS) inviterer til språkkafé fredag 20. september.

Presentasjoner er tilgjengelige fra Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden

(23.8.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) var Språkrådet vert for den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo tirsdag 13.‒fredag 16. august.

Velkomen til konferanse om norskfaget

(15.8.13) «Norskfaget i endring?» er overskrifta for konferansen Språkrådet, Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa og Utdanningsforbundet arrangerer i Oslo 23. og 24. september. Lærarar og andre interesserte er velkomne til å melde seg på.

Presentasjonene fra Nordterm 2013 er nå tilgjengelige

(4.7.13) Det svenske terminologiorganet Terminologicentrum TNC var i juni vertskap for de toårlige Nordtermdagene. Arrangementet går på rundgang mellom de nordiske landene og fant i år sted i Stockholm.

Ny læreplan i tråd med språkpolitikken

(21.6.13) Kunnskapsdepartementet har no lagt fram revidert læreplan i norsk som skal gjelde frå skuleåret 2013–2014.

Språkrådet inviterer til språkkafé om minoritetsspråk i Tromsø

(10.6.13) Korleis kan vi leggje til rette for og tryggje minoritetsspråk i byen på ein konstruktiv og synleg måte? Kva for utfordringar møter vi, og korleis kan befolkninga og Tromsø kommune bidra?

Språkpris til Løten-elever

(5.6.13) 5. klasse ved Hedemarken friskole i Løten i Hedmark har vunnet Nysgjerrigpers språkpris i barnas forskningskonkurranse Årets Nysgjerrigper. Elevene har studert særegenheter i egen dialekt.

Tiltak for å styrkje statusen til norsk teiknspråk

(8.5.13) Norges Døveforbund, Språkrådet og Kunnskapsdepartementet har etablert eit samarbeid om fire tiltak som skal bidra til å gje norsk teiknspråk høgare status i grunnopplæringa.

Dramatisk svekking av nynorsk

(6.5.13) Forslaget til ny læreplan i norsk svekker opplæringen i nynorsk, i strid med norsk språkpolitikk. Det skriver Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, i dette innlegget i Dagsavisen.

Frukostseminar om nynorsk i staten

(30.4.13) Språkrådet inviterer til seminar tysdag 28. mai 2013. Seminaret er for deg som arbeider med å få ei jamnare fordeling mellom målformene på arbeidsplassen din.

Har du kandidatar til Språkprisen 2013?

(16.4.13) Kjenner du til leseverdige tekstar eller skrifter som fleire burde få høyra om? I så fall kan du føreslå dei for Språkrådet, som kvar haust deler ut to prisar for framifrå bruk av norsk i sakprosa, ein pris for kvar målform.

Årets første nummer av Termposten er her!

(4.4.13) Det nye tidsskriftet Terminologen, translatøreksamen ved NHH og Oversatte dager er blant emna du kan lese meir om i denne utgåva. Du får også informasjon om Nordterm, som i år blir arrangert i Stockholm.

Nordisk symposium om språket i dei nye media

(15.3.13) Symposiet, som går føre seg i København 11.–12. april 2013, tar mellom anna opp kva for konsekvensar språket i sosiale medium har for språk og språkutvikling generelt. Nettverket for språknemndene i Norden (som Språkrådet er med i) finansierer symposiet.

Klarspråksprisen 2012 til Statens vegvesen

(7.3.2013) Vinneren av Klarspråksprisen 2012 er Statens vegvesen. Vegvesenet er en viktig samfunnsaktør med mange brukergrupper. Etaten har arbeidet systematisk med klarspråk gjennom flere år og har vist imponerende gjennomføringsevne.

«Terminologen» ‒ ny skriftserie for terminologi og fagspråk

(5.3.13) Språkrådets fagråd for terminologi og fagspråk har oppretta den nye skriftserien. No føreligg første utgåve.

Den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo 13.‒16. august

(26.2.13) I samarbeid med Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo og Nordisk forening for leksikografi (NFL) inviterer Språkrådet til den tolvte konferansen om leksikografi i Norden i Oslo i tidsrommet 13.–16. august 2013.

Språkrådet på «Oversatte dager»

(21.2.13) «Oversatte dager» går av stabelen frå 28. februar til 2. mars på Litteraturhuset i Oslo. Språkrådet inviterer til arrangement om termar, fagspråk, omsett litteratur og avsluttar det heile med utdeling av Språkgledeprisen.

Nynorskkurs for statstilsette 4. og 5. mars

(8.2.13) Direktoratet for forvaltning og IKT skipar 4. og 5. mars til eit todagarskurs i nynorsk for statstilsette, «Nynorsk i arbeidet», med kurshaldarar frå Språkrådet.

Dei nordiske datalingvistikkdagane, 22.-24. mai 2013

(5.2.13) Korleis kan vi halde språkteknologiske produkt oppdaterte når språket endrar seg raskt? Dette spørsmålet (og andre) blir tatt opp i ein språkverkstad. Vil du bidra?

Velkommen til Klarspråkskonferansen 2013

(22.1.13) Difi og Språkrådet ønsker velkommen til en ny klarspråkskonferanse, der statsråd Rigmor Aasrud deler ut Statens klarspråkspris for 2012.

Analyse av språkmeldinga som handlingsplan

(15.1.13) Professor Anders Johansen har analysert språkmeldinga «Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk». Forfattaren legg vekt på forholdet mellom språkpolitikken og universitetspolitikken. Analysen er publisert i serien «Språkrådets skrifter».

Publisert:13.02.2015 | Oppdatert:27.03.2015