Fagordbøker

Her finn du ei oversikt over ordbøker som inneheld norsk fagterminologi. Det er både gamle og nye titlar i lista, og medan dei fleste bøkene er til sals, er det nokre som berre er tilgjengeleg på biblioteket eller på www.bokhylla.no.

Lista er delt inn etter emne, og innanfor kvart emne er bøkene alfabetiserte på tittel.

Dette er ikkje ei uttømmande liste, og vi tek gjerne imot tips om ordbøker som bør vere med. Send ein e-post til term@sprakradet.no dersom du har forslag til ordbøker du tykkjer bør med på lista.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.07.2011 | Oppdatert:14.01.2021