Kväänin kielipalkinto – kvensk språkpris

No image

Språkrådet skal i 2023 dele ut Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris. Prisen deles ut på den kvenske språkdagen 26. april og er på 25 000 kroner.

Kieliraajin kielipalkinto – kvensk språkpris er opprettet av Språkrådet for å fremme, utvikle og bevare det kvenske språket. Prisen skal deles ut annethvert år og gis som en pengesum og et diplom. Språkprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har gjort en betydningsfull innsats for å fremme kvensk språk skriftlig, muntlig eller i annen form. Prisen kan deles mellom flere prismottakere eller deles ut posthumt.

Prisen ble første gang delt ut i 2017 og gikk da til Eira Söderholm og Agnes Eriksen. Prisen ble delt ut for andre gang i 2019, til Liisa Koivulehto, og for tredje gang i 2021, til organisasjonen Kvääninuoret – Kvenungdommen.

Nominer innen 31. januar 2023

Du kan sende forslag til kandidater innen 31. januar til post@sprakradet.no. Merk e-posten med «Kvensk språkpris» eller «Kieliraajin kielipalkinto». Forslag og begrunnelse kan skrives på kvensk, finsk eller norsk.


Tunnetko sie kandidaatin Kieliraajin kielipalkinolle?

Vuona 2023 Kieliraati jakkaa ulos Kieliraajin kielipalkinon – kvensk språkpris. Palkinon annethaan kväänin kielipäivänä 26. aprillikuuta ja oon 25.000 kruunuu.

Kielipalkinon avula kieliraati halluu vahvistaat kväänin ja tehä kielen näkkyyväksi. Palkinon jaethaan joka toinen vuosi ja voittaaja saa rahapalkinon ja dipluumin. Kielipalkinon saatethaan anttaat yhele ihmiselle, joukole, organisasuunile tahi institusuunile joka oon tehny suuren työn kväänin kielen etheen eli kehittänny eli säilyttänny sitä. Palkinon saatethaan jakkaat monen kesken ja kans ihmisen kuoleman jälkhiin.

Palkinto jaethiin ulos ensimäistä kerttaa vuona 2017 ja saajat olthiin Agnes Eriksen ja Eira Söderholm. Palkinto jaethiin taas ulos vuona 2019 Liisa Koivulehole ja 2021 Kvääninuorile.

Fristi lähättämhään ehotuksii oon 31. januaarikuuta 2023

Lähätä sinun ehotus epostiadresshiin post@sprakradet.no. Fristi oon 31. januaarikuuta. Merkkitä e-posti: «Kvensk språkpris» tahi «Kieliraajin kielipalkinto». Sie saatat kirjoittaat perustelut kvääniksi, suomeksi eli norjaksi.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.05.2018 | Oppdatert:17.04.2023