No image

Ledig stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar

(23.2.24) Vil du hjelpe oss i arbeidet med å følgje opp språklova og språkpolitikken? Har du erfaring med informasjons- og rettleiingsarbeid som har gitt god effekt? Då kan du vere den Språkrådet leitar etter.

No image

Kjær stad har mange namn

(15.2.24) Eit innsamlingsprosjekt i Frøya kommune har hittil resultert i over fire tusen registreringar av stadnamn. Utan prosjektet ville mange av namna truleg gått tapt. 

No image

Framtidsutsikter for norsk språk

(14.2.24) Korleis kan me sikra at bruken av KI-teknologi med generative språkmodellar vil støtta opp om den norske språkpolitikken og språka våre? Teknologien må ikkje bli eit trugsmål mot språkmangfaldet og mot eigarskapen vår til norsk som fellesspråk.

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver på minoritetsspråkfeltet (fristen er utløpt)

(16.1.24) I denne stillinga vil du få hovedansvar for å styrke og synliggjøre kvensk, romani og romanes. Vi ser etter deg som er opptatt av språklige rettigheter, og som har kunnskap om aktører, roller, regelverk og prosesser i opplæringssektoren.

No image

Nominer kandidater til Tegnspråkprisen 2024!

(8.1.24) Språkrådets tegnspråkpris er opprettet for å fremme, utvikle og bevare det norske tegnspråket. Prisen er på 25 000 kroner og skal deles ut 23. september 2024.

No image

Gratulerer med morsmålsdagen!

(21.2.24) Den internasjonale dagen for morsmål vart innført av UNESCO i 1999 og markert for fyrste gong i 2000. Målet med dagen er å fremje det språklege og kulturelle mangfaldet i verda.

No image

Kunstig intelligens – hemmer eller fremmer det læring?

(15.2.24) ChatGPT slo ned som ei bombe i norsk skole for litt over et år siden. Betyr generativ kunstig intelligens slutten på skrivetreninga slik vi kjenner den, eller kan prateroboter være et pedagogisk hjelpemiddel? Vi har snakka med både optimister og skeptikere.

No image

Meir nynorsk med kompetanse, engasjement og vilje

(13.2.24) Digitaliseringsdirektoratet og Statens vegvesen er to av 150 statsorgan som i desse dagar held på med å rapportere inn bruken av nynorsk og bokmål i ulike kanalar til Språkrådet. Vi har teke ein prat med dei to organa om korleis dei arbeider med nynorsken – særleg i månaden november!

No image

Språk som døråpner og portvokter – nettseminar

(16.1.24) Onsdag 24. januar inviterer vi til seminar om norskopplæring og integrering. På hvilken måte er norskkunnskaper en forutsetning for å delta i samfunnet?

No image

Årets teikn 2023

(3.1.24) Språkrådet skal kåre årets teikn 2023 i norsk teiknspråk. Du kan bli med og foreslå teikn!

Publisert:03.01.2024 | Oppdatert:03.01.2024