Statsspråk 3/2021

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
NorecHøge mål for nynorsken
Over nyttår kjem ei ny lov med nye reglar for nynorsken. Norec ynskjer språklova velkomen. Dei har som mål å bli det statsorganet som er best på nynorsk.
Til: abonnentane | Frå: Språkrådet (pdf)
Vil du kome i lovleg god språkform fram til språklova tek til å gjelde? Årets julegåve her på plakaten er nokre grunnleggjande reglar i nynorsk. Følgjer du desse reglane, lukar du ut ein stor del av dei vanlegaste feila!

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:17.12.2021 | Oppdatert:17.12.2021