Nytt nummer av Termposten

(22.12.16) I siste nummer av Termposten får du vite alt du trenger om Nordterm-konferansen på Kongsberg neste år. Du kan også lese om hvem som fikk midler til terminologiprosjekt, om hvordan Språkrådet samarbeider med Standard Norge, og om hva vi kan kalle crepuscular rays på norsk.

No image

Disse får støtte til innsamling og registrering av stedsnavn

(14.12.16) I statsbudsjettet for 2016 var det satt av 1 million kroner til en tilskuddsordning for innsamling og registrering av stedsnavn. Språkrådet har nå vurdert søknadene.

No image

Språknytt: Ordbøker som nasjonsbyggere

(8.12.16) I dag tenker vi gjerne på ordbøker som praktiske verktøy som skal hjelpe folk å skrive rett, men ordbøker kan ha en langt mer politisk funksjon enn som så. Det har særlig historien vist oss.

To ledige stillingar i Språkrådet

(24.11.16) Språkrådet lyser ut stilling som rådgjevar/seniorrådgjevar i seksjonen for språkrøkt og språkrådgjeving og i seksjonen for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning. Begge stillingane er faste.

No image

Nytt Statsspråk ute nå!

(18.11.16) I årets siste utgave av Statsspråk kan du lese om hvordan ord normeres og kommer inn i ordbøkene. Du får også en rask innføring i hvordan du kan få mest mulig ut av nettordbøkene våre.

Time kåra til Årets nynorskkommune 2016

(14.11.16) Kulturdepartementet heidrar Time kommune i Rogaland som årets språksterkaste nynorskkommune. – Vinnaren har ei haldning til språk som både imponerer og inspirerer, seier juryleiar Kristin Solbjør.

«Nye perspektiv på språkteknologi» – ope halvdagsseminar om språkteknologi tysdag 15. november

(1.11.16) Korleis går ein fram om ein vil utvikle appar og dataprogram som handsamar språklege inndata? Det er etablert mange grunnlagsressursar innanfor språkteknologi, men kvar går vegen vidare?

Klarspråkskurs for statsorganer 2017

(31.10.2016) Ønsker dere hjelp til å forbedre viktige tekster? Språkrådet lyser nå ut inntil ti tilpassede klarspråkskurs for statsorganer. Kursene skal holdes i 2017, og søknadsfristen er 30. november 2016.

Ledig stilling i Språkrådet (fristen er utløpt)

(26.10.16) I seksjonen for administrasjon er det ledig ei heil stilling som førstekonsulent/rådgjevar. Vedkomande skal vere sekretær for styret i Språkrådet, gjere saksførebuing for leiinga og saman med arkivleiar ta del i drift og vidareutvikling av arkivtenesta i Språkrådet. Administrativt arbeid ved arrangementa til Språkrådet vil òg vere sentrale oppgåver.

No image

Mer av det gode for språkutstillingen

(17.10.16) Utstillingen «Oslo sier. Språk i byen» på Bymuseet i Oslo drar fulle hus. Har du ennå ikke fått sett den? Nå har du sjansen ut hele 2017!

No image

Terminologikurs i Trondheim mandag 7. november

(6.10.16) Språkrådet tilbyr et heldags grunnleggende kurs i terminologi(arbeid). Kurset holdes i år på Thon Hotel Prinsen i Trondheim. Det er gratis å delta, og vi har plass til 20 deltakere.

No image

Nytt Språknytt: Striden om gardsnamna

(26.9.16) I Noreg har styresmaktene bestemt korleis stadnamn skal skrivast. Slikt blir det bråk av. Så mykje bråk at ei gruppe grunneigarar på Toten har fått endra lova.

No image

Undersøkelse om språk i standarder

(19.9.16) Er det et problem at standarder som gjelder i Norge, ikke finnes på norsk? Dette ønsker Språkrådet å finne ut av, og vi gjennomfører derfor en undersøkelse om språkvalg i standarder. Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Standard Norge. 

No image

Klart språk gjør pensjon enklere å forstå

(26.8.16) Finansnæringen i Norge skal skrive enklere og mer forståelig om pensjon slik at forbrukerne kan ta gode og informerte valg for sin egen fremtid. Sammen med Språkrådet har Finans Norge derfor utarbeidet et enklere pensjonsspråk. 

Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(10.8.16) Språkrådet vil i 2016 gi inntil fem stipend til studenter som skriver om utvalgte språkpolitiske emner. Hvert stipend er på 20 000 kroner.

No image

Samarbeidspartnar til e-læringsprogram

(4.7.16) Språkrådet skal utvikle eit e-læringsprogram i nynorsk for offentleg tilsette. No søkjer vi ein samarbeidspartnar som kan hjelpe oss med digital presentasjon og formidling.

No image

Ope dagskurs i nynorsk fredag 2. september 2016

(23.6.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

I gang med klimaordliste

(8.6.16) Språkrådet har saman med klimaforskarar ved Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret sett i gang eit prosjekt som skal munne ut i ei fagordliste for klima. Mange studentar les lærebøker om klima berre på engelsk, og mykje av forskinga vert publisert på framandspråket. Samstundes er klimafeltet svært viktig for norsk offentlegheit, arbeidsliv og næringsliv. Derfor trengst det gode norske fagtermar.

No image

Språknytt om talespråk

(30.5.16) Han er setesdøl med hud og hår og snakker valldøl som besteforeldrene gjorde. Hun vil være menneske før hun er setesdøl og synes dialektarven blir for tung å bære. Velkommen til Setesdal anno 2016.

No image

Språk på utstilling – Oslo som språklig smeltedigel

(4.5.16) For første gang arrangeres en utstilling om Oslos språklige mangfold. Senter for flerspråklighet (MultiLing) ved Universitetet i Oslo , Språkrådet og Bymuseet i Oslo ønsker velkommen til språkutstillingen «Oslo sier. Språk i byen». Utstillingen åpner på Bymuseet i Oslo 4. mai og står ut hele 2017.

Kvensk uke i Oslo

(26.4.16) 26. april er det 11 år siden kvensk ble anerkjent som et eget språk i Norge. Det markeres med fire kvenske arrangement i lokalene til Språkrådet og Nasjonalbiblioteket: innspillskonferanse, språkting, bokbad og språkkafe.

No image

– Mastergradsstipendet var ein døropnar

(14.4.16) Språkrådet skal i 2016 dele ut inntil fem stipend til studentar som skriv om utvalde språkpolitiske emne. Trude Bukve fekk stipend i 2010 og meiner det har vore svært viktig for den vidare akademiske karrieren.

Søk om å bli «Årets nynorskkommune 2016»

(31.3.16) Kulturdepartementet skal kåre årets nynorskkommune i 2016. Kommunar og fylkeskommunar med nynorsk som målform blir oppmoda om å søkje. Prisen går til ein kommune eller fylkeskommune som har nynorsk som målform.

No image

Klarspråksprisen 2015 til Lotteri- og stiftelsestilsynet

(3.3.16) Lotteri- og stiftelsestilsynet har arbeidet med klarspråk siden 2011 og har store ambisjoner: Alt de ansatte skriver, skal bli forstått av mottakerne på første forsøk. Resultatene er så gode at de fortjener en pris.

No image

Kristin Fridtun får Språkgledeprisen 2016

(20.2.16) Forfattaren, spaltisten og føredragshaldaren Kristin Fridtun får i dag Språkgledeprisen for 2016. Prisen blir delt ut under Oversatte dager på Litteraturhuset i Oslo.

Frukostseminar med utdeling av statens klarspråkspris 2015

(12.2.2016) Kven vinn klarspråksprisen for 2015? Og kva er eigentleg problemet med språket i lover og forskrifter? Svar får du på frukostseminaret 3. mars.

No image

Ope dagskurs i nynorsk torsdag 26. mai 2016

(4.2.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

Årets fyord

(2.2.16) Språkrådet kårer hvert år årets nyord. Denne gangen griper vi saken an fra en litt annen kant og kårer årets fyord. Dette er ord vi mener brukes feil eller for mye. Det har gått inflasjon i dem. Kåringen er uvitenskapelig, subjektiv og uhøytidelig. Men saklig.

No image

Vil du hjelpe oss og Microsoft med stavekontrollen?

(22.1.16) Språkrådet arbeider for bedre norsk i IKT-verktøy og -tjenester. Stavekontroll for bokmål og nynorsk er ikke noen enkel sak, og vi vil gjerne bidra til at den blir bedre.

Språk i Norden 2015

(18.1.16) Språk i Norden 2015 har kommet. Tema for nummeret er den nordiske språkdeklarasjonen og oppfølgingen av den.

No image

Spørsmål og svar i 2015

(14.1.16) En av Språkrådets oppgaver er å svare på språkspørsmål. Hvordan skal et ord bøyes, hvordan skal det staves, heter det ditt eller heter det datt? Her finner du en oversikt over hvor mange spørsmål Språkrådet besvarte i året som gikk.

No image

Ope dagskurs i nynorsk torsdag 18. februar 2016

(8.1.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

November kan brukast til så mangt

(16.12.16) I november legg mange an bart og gir ein skjerv til kreftsaka. I Kartverket brukar dei november til å finpusse nynorsken, både med og utan bart.

No image

Årets ord: hverdagsintegrering

(12.12.16) Hverdagsintegrering er årets ord i 2016. Ordet er treffende og aktuelt, og har et klart nyordspreg.

No image

Trenger vi standarder på norsk?

(25.11.16) I samarbeid med Språkrådet inviterer Standard Norge til frokostmøte 15. desember der vi ser nærmere på behovet for å styrke arbeidet med norsk fagterminologi i standarder. Vi vil også presentere en undersøkelse blant brukere av standarder om behov for standarder på norsk.

No image

Time tildelt prisen Årets nynorskkommune 2016

(23.11.16) – Det er gildt og ei stor glede å få ein slik pris, sa ordførar Reinert Kverneland då han mottok beviset på at Time kommune er den beste nynorskkommunen i landet.

No image

Språkprisen til Ivo de Figueiredo

(16.11.16) Forfatteren Ivo de Figueiredo får Språkprisen for 2016. Prisen er Språkrådets pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa.

No image

Ordbøkene kan ikkje sensurerast

(14.11.16) Seigmenn og potetgull må få bli i ordbøkene. Ingen skal kunna nekta ord frå allmennspråket ein plass her. Dette skriv språkdirektør Åse Wetås i ein kronikk på ytring.no i dag. Du kan lese heile kronikken her.

No image

Nominerte til Språkprisen 2016

(31.10.16) Erika Fatland, Ivo de Figueiredo, Bjørn Godøy og Tore Rem er nominert til Språkprisen i år. Prisen blir delt ut på Språkdagen 16. november.

No image

Ope dagskurs i nynorsk tysdag 31. januar 2017

(31.10.16) Språkrådet tilbyr eit ope dagskurs i nynorsk for statstilsette, med plass til 25 deltakarar. På kurset går vi gjennom dei viktigaste delane av formverket og stilideala i nynorsken.

No image

– Klarspråksprisen har gjeve oss ny energi

(18.10.16) Fristen for å nominere kandidatar til Klarspråksprisen 2016 er 21. oktober. Fjorårsvinnaren Lotteri- og stiftelsestilsynet seier prisen både var ei anerkjenning av eit målretta arbeid og ei forplikting for framtida.

No image

Språksamlingene har landet i Bergen

(11.10.16) Mandag denne uken gikk startskuddet for en ny epoke i språksamlingenes historie. Nå er de flyttet fra Oslo til Bergen og har fått felles eierskap mellom Universitetet i Bergen og Språkrådet. 

Støtte til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren

(29.9.16) Språkrådet lyser ut midlar til terminologiarbeid i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Fagmiljø/fagpersonar i sektoren kan søkje om økonomisk støtte til å samle inn, registrere og gjere norsk terminologi tilgjengeleg på fagfeltet sitt.

No image

Klarspråksprisen 2016

(22.9.16) No kan du nominere kandidatar til klarspråksprisane for 2016! Nytt i år er at vi også deler ut ein eigen pris for kommunesektoren. Fristen for å nominere kandidatar er 21. oktober.

No image

Bli med på namnevandring under Oslo kulturnatt!

(12.9.16) Fredag 16. september inviterer Språkrådet til namnevandring frå St. Hanshaugen via Telthusbakken til Akerselva.

No image

Urovekkende holdninger til norskopplæring i skolen

(24.8.16) Utdanningsbyråden i Oslo avslører urovekkende holdninger til norskopplæring i forbindelse med etablering av engelskspråklig skoleklasse i hovedstaden.

Tilskottsordning for stadnamn

(14.7.16) Språkrådet lyser ut 1 000 000 kroner i tilskott til innsamling og registrering av stadnamn. Private, kommunale og fylkeskommunale aktørar kan søkje. Søknadsfristen er 15. oktober 2016.

Nytt nummer av Termposten!

(23.6.16) I sommerens utgave av Termposten får du vite hva som er favorittermen til Språkrådets direktør Åse Wetås, hva circular economy kan kalles på norsk, hvordan brann defineres, og hva de nye grunnstoffene skal hete.

No image

Kringom er beste norske bedriftsnamn

(14.6.16) Kringom får Språkrådets gulldiplom for det beste bedriftsnamnet i Noreg i NRK Nitimen i dag. Vinnaren er namnet på kollektivtilbodet i Sogn og Fjordane, drifta av Sogn og Fjordane fylkeskommune.

No image

Difi og Språkrådet lanserer nettkurs i klarspråk

(2.6.16) Kven skriv vi eigentleg for i det offentlege? Og korleis kan vi skrive slik at mottakarane forstår? Med nettkurset «Den gylne pennen» får stat og kommune eit gratis kurstilbod til hjelp i kampen mot byråkratspråk og språktåke.

Språkrådet kårer beste norske bedriftsnavn

(23.5.16) Språkrådet skal kåre de beste norske bedriftsnavnene. Sammen med Arne Hjeltnes kårer vi en vinner av Språkrådets gulldiplom og deler ut fem regionale diplomer for godt navnevett i NRK Nitimen 14. juni.

No image

Samarbeid for styrking av norsk språk

(2.5.16) Språkrådet og Standard Norge skal saman styrke norsk språk og terminologi i tekniske standardar. Standardar er heilt naudsynte for norsk næringsliv fordi dei regulerer og forklarer korleis produkt blir laga, eller kva for krav som blir stilte til tenester. Standardar gjer òg kvardagen enklare for forbrukarane.

No image

Nyord om familie og barn er uvanlig kreative

(26.4.16) Vi lager nyord hele tiden i språket, det overrasker ingen. Man sier jo at språket må være i takt med tiden. Det som kanskje overrasker, er at nyord om familie og barn er uvanlig kreative.

No image

Har du kandidater til Språkprisen 2016?

(11.4.16) Kjenner du til leseverdige tekster eller skrifter som flere burde få høre om? I så fall kan du foreslå dem for Språkrådet, som hver høst deler ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. I år gis prisen til sakprosa på bokmål.

Engelsk i norske bedrifter går ut over tryggleiken

(7.3.16) 4 av 10 tillitsvalde i industrien og byggje- og anleggsbransjen meiner bruken av engelsk går ut over effektivitet og helse, miljø og tryggleik. Det kjem fram i ei ny undersøking som TNS Gallup har gjennomført på vegner av Språkrådet.

No image

Språknytt: Når ord blir våpen

(1.3.16) I utanriksdekninga er somme ord skapte for å hisse til krig, skriv NRK-journalist Sigrun Slapgard i det nyaste Språknytt.

Bergen bystyre skal tegnspråktolkes på nett-TV

(19.2.16) Bergen bystyre har vedtatt at bystyremøtene skal tolkes til tegnspråk og sendes på kommunens nett-TV snarest mulig. Dette er en milepæl for norsk tegnspråk.

Utlysing av to oppdrag for prosjekt om genusvariasjon (søknadsfristen er ute)

(12.2.16) Språkrådet ønskjer å gjennomføre eit større prosjekt for å kartleggje genusvariasjon i bokmål og nynorsk, i første omgang variasjon innanfor dagens normer. Målet med prosjektet er å skaffe til vegar oppdatert kunnskap på feltet, som skal gje betre grunnlag for normeringsarbeidet i Språkrådet.

No image

Det flerspråklige dilemmaet

(3.2.16) Engelsk fortrenger norsk som undervisnings- og forskningsspråk i stadig større grad. Men et norsktalende samfunn og arbeidsliv trenger et norsk fagspråk. Det ansvaret må ikke universiteter og høgskoler løpe fra. 

Nye kommunenavn

(28.1.16) Ved utforming av nye kommunenavn har navngivingsprosessen to sider. Den første gjelder valg av navn, altså hva den nye kommunen skal hete. Deretter må det avgjøres hvordan navnet skal skrives.

Språkrådet inviterer til seminar om bruk av engelsk og norsk i akademia

(20.1.16) Hvordan kan vi sikre gode vilkår for norsk fagspråk i en tid der internasjonalisering preger høyere utdanning? Språkrådet vil i samarbeid med Norges handelshøyskole finne praktiske løsninger på denne utfordringen. Vi har samlet de fremste forskerne på feltet og inviterer til seminar om parallell bruk av engelsk og norsk i akademia. 

No image

Årets nynorskkommune 2015: Førde

(14.1.16) - Språk er eit viktig identitetsmerke. Det at vi har to målformer i Noreg, gir oss alle høve til å uttrykke oss på det språket som er nærast for oss, sa kulturminister Linda Hofstad Helleland då ho torsdag 14. januar delte ut prisen Årets nynorskkommune 2015 til Førde kommune.

No image

Rekordmange søk i ordbøkene

(14.1.16) Bokmålsordboka og Nynorskordboka på nett brukes stadig mer. Antall søk har økt med om lag 25 prosent i 2015.

No image

Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, laurdag 12. mars 2016

(7.1.16) I 2006, 2008, 2010 og 2013 heldt Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulentar i bokmål og nynorsk. Laurdag 12. mars 2016 skal vi halde nye prøver.

Publisert:05.01.2016 | Oppdatert:07.01.2016