Hvorfor trenger vi en stedsnavnlov?

Stedsnavn er språklige kulturminner som har krav på vern på samme måte som for eksempel gamle bygninger og gjenstander.  Det er også viktig at et stedsnavn har en og samme skrivemåte på kart, skilt og i adressebøker, slik at utrykningstjenester og andre lett finner frem.

Stedsnavnloven har en formålsparagraf som fastslår:

Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som språklege kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk, og som ikkje skyggjer for meiningsinnhaldet i namnet, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

Verdien av skrivemåten

Det er ikke én bestemt skrivemåte som er avgjørende for navnets verdi som kulturminne, eller at denne skrivemåten bygger på en bestemt uttale. Derimot er det viktig at de språkhistoriske, kulturhistoriske og bosetningshistoriske aspektene ved stedsnavnene kommer frem. De fleste stedsnavn er satt sammen av vanlige ord, selv om uttalen av disse varierer rundt omkring i landet. Den skrivemåten navnene får, skal derfor ikke skygge over meningsinnholdet.

Entydig skrivemåte viktig

Stedsnavn er adresser eller veivisere som hjelper oss med å orientere oss i omverdenen. På samme måte som personnavn hjelper oss med å skille mennesker fra hverandre, hjelper stedsnavnene oss med å skille steder fra hverandre. Det er derfor viktig at et stedsnavn har én og samme skrivemåte for eksempel på kart, skilt og i adressebøker, slik at det ikke oppstår problemer når man skal finne frem. Det er også viktig at skrivemåten er slik at folk flest ikke har problemer med å skrive eller uttale navnet.

 

Sist oppdatert: 5. oktober 2015

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:22.06.2011 | Oppdatert:14.01.2021