Velkommen til Språkdagen 2022: Språkloven i praksis – et lederansvar

No image

Språkrådet arrangerer Språkdagen 8. november – på en skjerm nær deg.

Språkpolitikken bygger opp under flere mål som ledere i staten arbeider for å nå, som effektive tjenester til innbyggerne og en statlig sektor med sterk tillit blant folk. I språkloven er slike mål nedfelt som plikter for offentlige virksomheter. Det første året med ny språklov nærmer seg slutten – hvordan står det til med etterlevelsen?

Programmet for dagen er under arbeid og blir oppdatert. Debattene blir ledet av journalist og forfatter Marte Spurkland.


PROGRAM

Allmenn språklig verneplikt: språklovens krav til offentlige ledere
10.00–10.10

Åpningsinnlegg ved Åse Wetås, direktør i Språkrådet

10.10–10.20

Innlegg ved Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og 1. nestleder i Venstre

10.20–10.30

Samtale mellom Åse Wetås og Sveinung Rotevatn

Navnet skjemmer tingen: gode og dårlige navn på statlige organ
10.30–10.35

Film om navn i staten

10.35–11.00

DEBATT

Åse Wetås, direktør i Språkrådet
Terje Lohndal
, leder for NTNUs språkutvalg
Jens Kihl
, kulturredaktør i Bergens Tidende
Martin Apenes
, seniorrådgiver i Wergeland/Apenes

11.00–11.15 PAUSE
Har oss gjort kva gjerast skulle? Bruk av nynorsk i det offentlige
11.15–11.20

Film om nynorsk i det offentlige

11.20–11.45

DEBATT

Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant og 1. nestleder i Venstre
Terje Lohndal, leder for NTNUs språkutvalg
Solveig Vestenfor, ordfører i Ål kommune

Språk på anbud: Språkteknologi og innkjøpsmakt
11.45–11.50

Film om språkteknologi i skolen

11.50–12.05

Språkteknologisk kvarter

12.05–12.15

Avslutning ved statssekretær Odin Bohmann

Arrangementet blir tegnspråktolket.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:19.09.2016 | Oppdatert:29.09.2022