Talemål

Unge mennesker snakker annerledes enn eldre. Er du fra nord i landet, er dialekten din en annen enn dialekten til en som er oppvokst på Sørlandet. Ofte skifter vi «kode» når vi skifter samtalepartner. Det muntlige språket er hele tiden i utvikling.

I Norge har vi ingen offisiell normering av talemålet. Vi har to normerte skriftspråk, men det finnes like mange dialekter som det finnes steder der det bor folk. I hovedsak kan de norske dialektene deles i to språklige grupper, østnorsk og vestnorsk, basert på jamvektsregelen. Disse hovedgruppene deles grovt inn i fire undergrupper: nordnorsk, trøndersk, vestlandsk og østlandsk.

En sosiolekt er en variant av en dialekt, innenfor det samme geografiske området. Sosiolektene bestemmes gjerne av kjønn og sosial eller etnisk tilhørighet.

En multietnolekt knyttes ofte til etableringen av en egen gruppeidentitet blant ungdommer som vokser opp i heterogene kulturelle og språklige miljøer. Både ungdommer med og uten innvandrerbakgrunn kan være brukere av en multietnolekt. Også blant disse er veksling av språklig stil godt dokumentert.

Talemål er identitet. Hvem er du? Hvem ønsker du å være?

Sjøl om Språkrådet ikke normerer talespråket, gir vi likevel råd om uttale.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:05.06.2004 | Oppdatert:14.01.2021