Vaksine

I disse dager opptar svineinfluensaen og vaksinen mot den mye av oppmerksomheten i mediene. Men hva slags ord er egentlig «vaksine»?

Ordet er såkalt nylatin, det vil si laget i nyere tid på grunnlag av latinsk språkstoff. Utgangspunktet er sykdommen kukopper, som på latin heter «variolae vaccinae», der det første ordet kommer av «varus», som betyr ’byll’, og det andre av «vacca», som betyr ’ku’.

Kukopper – som også mennesker kan få – er en mildere sykdom enn kopper. Sammenhengen her er at en engelsk lege på slutten av 1700-tallet påførte en gutt smitte av kukopper for å se om han ble immun mot vanlig kopper. Legen skal ha lært av en bondekone at kukopper gir immunitet mot den farlige koppesykdommen. Gutten ble immun, og dette var da den aller første vaksineringen. Vaksinering mot kopper ble deretter ganske raskt vanlig også i Norge.

Seinere er «vaksine» blitt en medisinsk fagterm for alle liknende beskyttelsesmidler samme hvilket smittestoff de skriver seg fra. I dag gjelder det altså vaksine mot svineinfluensa.

I mediene behandler de ofte «vaksine» som et hunkjønnsord («vaksina»), men det er det ikke. Det eneste rette på både bokmål og nynorsk er «vaksinen». Ordet er altså bare hankjønn.

 

Publisert 2. november 2009 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:30.10.2009 | Oppdatert:04.08.2021