Statsspråk 3/2017

Statsspråk er eit blad med nyttige råd om praktisk språkbruk og godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men andre kan òg ha nytte av det.

Høgdepunkt
Avdelingsleiar Ida Berntsen i Nasjonalbiblioteket | Foto: NasjonalbiblioteketTypisk norsk å være klar?
– I Norge har vi lykkes så godt med å engasjere politikere i klarspråksarbeid at det trolig er unikt i verdenssammenheng, sier Ingelin Killengreen. Hun er en av mange som gleder seg over at Norge skal arrangere den internasjonale klarspråkskonferansen PLAIN i 2019.
Oi, på nynorsk! – eit innføringskurs på nett
I Språkrådets nye nettkurs får du verktøy som gjer deg tryggare på å bruke nynorsk i arbeidskvardagen. Innhaldet i kurset er basert på det som usikre nynorskbrukarar strevar mest med, og som det samstundes er lett å gjere noko med.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.09.2017 | Oppdatert:26.09.2017