Språkdagen 2013 – «Troll i ord?»

(15.10.13) Kva gjer vi med orda, og kva gjer dei med oss? Korleis kan ein ordleggje seg på norsk for å unngå å støyte andre? Korleis kjem nye ord inn i språket? Kvifor går ord ut av språket? Kva skjer når vi brukar fleire språk? Bli med på Språkdagen 2013, som handlar om ord og ordtilfang.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:15.10.2013 | Oppdatert:11.12.2014