På tide med en samlet norsk ordbokpolitikk

(11.9.13) Det er viktig at ordbokkompetansen som er bygd opp gjennom Norsk Ordbok 2014, blir tatt vare på og utvikles videre til beste for språkbrukerne når dette prosjektet tar slutt neste år.

I et brev til Kulturdepartementet oppfordrer Språkrådet departementet til å ta initiativ til en samlet ordbokpolitikk for de neste tiårene.

Styret i Språkrådet framhever hvor viktig det er å finne fram til tiltak som er til beste for norsk skriftkultur, bokmål og nynorsk, og andre språk som blir brukt i Norge. Dette bør skje gjennom nasjonale ordbokverk, gode tospråklige ordbøker, annet leksikografisk arbeid og tiltak som sikrer gode språksamlinger og nødvendig språkdokumentasjon.

I brevet legger Språkrådet fram en rekke forslag til tiltak, som alle legger til grunn at en ordbok kan være på papir og/eller i digitalt format.

 

Kontaktinformasjon:

Ottar Grepstad, styreleder i Språkrådet, tlf. 906 16 727
Arnfinn M. Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.09.2013 | Oppdatert:11.12.2014