Klarspråksprisen 2012 til Statens vegvesen

(7.3.2013) Vinneren av Klarspråksprisen 2012 er Statens vegvesen. Vegvesenet er en viktig samfunnsaktør med mange brukergrupper. Etaten har arbeidet systematisk med klarspråk gjennom flere år og har vist imponerende gjennomføringsevne.

– Statens vegvesen har satt i gang og gjennomført tiltak og prosjekt med tydelig entusiasme og skapt glød og begeistring i hele organsisasjonen. Klarspråksarbeidet er solid forankret på alle nivåer i organisasjonen, og vinneren har klart å integrere klarspråksarbeidet i den daglige driften på en forbilledlig måte. Vegvesenet har kartlagt førsituasjonen grundig, målt resultatene underveis og kan vise med tall og statistikk at de har oppnådd økonomiske resultater og nå sparer tid og har mer fornøyde brukere, sier juryleder Kjell Lars Berge.

I juryen for Klarspråksprisen sitter Kjell Lars Berge (leder), Gunn Ovesen, Ola I. Breivega og Ragnfrid Trohaug.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.03.2013 | Oppdatert:05.12.2019