Ny læreplan i tråd med språkpolitikken

(21.6.13) Kunnskapsdepartementet har no lagt fram revidert læreplan i norsk som skal gjelde frå skuleåret 2013–2014.

Læreplanen tek vare på jamstillinga mellom nynorsk og bokmål og styrkjer skriveopplæringa i norskfaget. Læreplanen er redusert i omfang, og progresjonen i dei grunnleggjande ferdigheitene er gjort tydelegare. Kompetansen elevane har i nynorsk og bokmål vil gå fram av vitnemålet.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.06.2013 | Oppdatert:13.04.2021