Seminar om terminologi og fagspråk i universitets- og høgskolesektoren

(28.10.13) Bli med på seminaret «Fra idé til handling i språkpolitikken: Hva gjøres med norsk fagspråk ved universitetene og høgskolene?» i Bergen tirsdag den 26. november. Arrangementet er et samarbeid mellom Norges handelshøgskole og Språkrådet.

Det er gått fire år siden ansvaret for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk ble plassert hos sektoren selv i en ny paragraf 1-7 i universitets- og høgskoleloven. De fleste universitetene og noen høgskoler i Norge har nå utarbeidet egne språkpolitiske retningslinjer.

Bakgrunn

For to år siden arrangerte Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Språkrådet et idéseminar om hvordan den nye lovparagrafen kunne fylles med innhold. Det ble framholdt at termbaser er et egnet verktøy for å tilgjengeliggjøre terminologien i de ulike fagspråkene. Etter idéseminaret ble det satt ned en utredningsgruppe som i en rapport diskuterte hvordan man best mulig kan samle inn, registrere og gjøre tilgjengelig slik terminologi på tvers av sektorens institusjoner. Rapporten ble lagt fram i mars 2012, og sent på høsten samme år ble det satt i gang et prosjekt innen kjemi med sikte på å utforme en mønsterpraksis til bruk i lignende, framtidige prosjekter.

Hva er status, og hvor går veien?

I det kommende seminaret 26. november ønsker vi å rette søkelyset mot situasjonen for norsk fagspråk i universitets- og høgskolesektoren: Har de språkpolitiske retningslinjene ført til en bedring i situasjonen for norsk fagspråk de siste par årene? Eller er presset fra engelsk fagspråk like sterkt som før?  Hvor trykker skoen, og hva kan gjøres for å virkeliggjøre innholdet i retningslinjene? Hva er resultatene fra mønsterpraksisprosjektet, og kan de overføres til andre fagfelt? Hvordan er situasjonen i Sverige og Finland? 

Målgruppe

Målgruppen for seminaret er personer fra rektorat, fakultetsledelse, instituttledelse, informasjonsavdelinger, nasjonale råd, nasjonale fag- og profesjonsråd, nasjonale fakultetsmøter, studentorganisasjoner, Forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet, medier, lærebokforlag, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) og andre institusjoner. Vi ønsker også undervisere, lærebokforfattere og forskningsjournalister velkommen til seminaret.

Tid: Tirsdag 26. november, kl. 9–16
Sted: Auditorium B, Norges handelshøgskole, Bergen
Fristen for påmelding er nå gått ut.

Seminaret, med lunsj, er gratis.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.10.2013 | Oppdatert:11.12.2014