Språkrådet lyser ut mastergradsstipend

(9.9.13) Høsten 2013 skal Språkrådet dele ut et stipend til en masterstudent som skriver oppgave om norsk tegnspråk. Stipendet er på 20 000 kroner.

Vi er interessert i å få mer kunnskap om norsk tegnspråk. Også tolkefaglige spørsmål knyttet til norsk tegnspråk er av interesse for oss.

Søknaden må inneholde

  • en skisse på en side der du redegjør for problemstillingen og metoden. Det bør også fremgå hvor langt du er kommet i ditt arbeid
  • en anbefaling fra veilederen
  • en utdyping av problemstillingen og metoden på maksimum tre sider

Søknadsfristen er 15. oktober 2013. Søknaden kan sendes med e-post til post@sprakradet.no eller med brev til Språkrådet, postboks 8107 Dep, 0032 OSLO

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte Sonja Myhre Holten (tlf. 22 54 19 55, e-post: sonja.myhre.holten@sprakradet.no, Skype: SonjaMyhreHolten65, Facetime smh@sprakradet.no)

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:09.09.2013 | Oppdatert:11.12.2014