Presentasjonene fra Nordterm 2013 er nå tilgjengelige

(4.7.13) Det svenske terminologiorganet Terminologicentrum TNC var i juni vertskap for de toårlige Nordtermdagene. Arrangementet går på rundgang mellom de nordiske landene og fant i år sted i Stockholm.

TNCs direktør Anna-Lena Bucher åpner konferansen.Hele arrangementet hadde denne gang fått tittelen ”Från förarbete till förvaltning – terminologiarbete steg för steg”. I tråd med tradisjonen var det kurs første dagen, 17. juni. Kurset med to arbeidsseminarer dreide seg om datamodellering for terminologer. Deretter var det konferanse med foredrag 18. og 19. juni. Arrangementet ble avsluttet 20. juni med Nordtermforsamlingen og «midsommarsillunch» på ekte svensk vis.

Det var 40 deltakere på kurset og drøyt 80 under konferansen. Denne ble innledet med et foredrag av Ingemar Strandvik, som er svensk «kvalitetssamordnare» i Direktorat A i Europakommisjonens generaldirektorat for oversettelse (DGT). Han viste hvordan den stadige økningen i antall medlemsstater i EU siden opprettelsen av fellesskapet har gjort det helt nødvendig å arbeide systematisk med terminologi. Han tok spesielt for seg de vanskelighetene som ulike nasjonale rettssystemer medfører for en enhetlig rettslig terminologi for unionen.

Anna-Lena Bucher (t.h.) overleverer ”stafettparaplyen” til Islands representant i Nordtterm-styret, Ágústa Þorbergsdóttir.Språkrådets terminologitjeneste bidro med to foredrag.

De neste Nordtermdagene finner sted på Island på forsommeren 2015.

 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.07.2013 | Oppdatert:13.04.2021