Ny rapport om språk og argumentasjon i partiprogram

(26.6.13) Hvilken plass har språkpolitiske spørsmål i norske valgprogram? Hvordan argumenterer partiene i programmene sine i valgåret 2013? Dette har professor Jostein Gripsrud kartlagt i en ny rapport. 

Gripsrud er professor i informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen og har laget rapporten på oppdrag fra Språkrådet. 

«Partiene er slående enige om at språk er viktig, ja, grunnleggende viktig, for den enkelte og samfunnet.  Variasjonen når det gjelder politikk i spørsmål om språk, er imidlertid stor, ikke minst når det gjelder konkresjon og detaljeringsgrad», skriver Gripsrud i rapporten. 

Når det gjelder språkbruken og argumentasjonen i programmene, skriver Gripsrud at de fleste partiene – og særlig de største – «forsøker å gi inntrykk av å ligge nær et bredt sentrumsområde i politikken». 

Last ned rapporten Språkpolitikk og språkbruk i norske partiprogram 2013.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:26.06.2013 | Oppdatert:11.12.2014