Klipp

Nasjonalfilosofen Arne Næss sa ein gong at kinesisk er ikkje verdas største språk. Det mest utbreidde språket i verda er bad English. Og det er det språket me nordmenn har satsa på. Språk er nykelen til å skjøna kvarandre og porten til å læra meir om andre kulturar og menneske. Likevel har me fått det for oss her heime at det ikkje skal vera to obligatoriske framandspråk i ungdomsskulen. Det er trist.

Arne Hjeltnes, konsernsjef i kommunikasjonsselskapet Creuna, i et blogginnlegg på www.klarspråk.no

***

Lenge trudde eg det var meg det var noko galt med som syntest det var rart at ordet tenkja vart brukt i hytt og dynever. Men så var det ein annan oppvakt kar som ein lørdagskveld i godt lag kom med eit hjartesukk om kor irritert han var over bruken av dette ordet.

I sofistikerte kretsar er det nemleg slutt med å meina, synast eller tru noko som helst. Der blir det tenkt. Høyr neste gong utanriksminister Støre blir spurt som kva han synest om situasjonen i Afghanistan. Han synest ikkje noko, men han tenkjer at situasjonen er slik og slik, og han tenkjer at det må reagerast sånn og sånn (...) Kvifor? Fordi meina og synast på engelsk heiter think, og me kan ikkje vera dårlegare i steinrøysa.

Kjell Olav Stangeland, ansvarlig redaktør i Jærbladet, i spalten I dag

***

Tause mennesker er trygge og ekte. Ord er nemlig det motsatte av ekthet i Norge. Det er derfor filmene våre tradisjonelt sett har så lite dialog. Men når noen sier noe. Da. Er. Hvert. Ord. Veldig. Dypfølt. Og. Ekte.

Haddy N´jie, musiker og journalist, i spalte i Dagbladet

***

Somme som skriv nynorsk, likar ikkje forhold, så då skriv dei i høve til i staden. Det blir i grunnen ikkje mykje betre språk av den grunn. Det blir verken god meining eller god nynorsk når me må skrella av så mange ord. Eller kva seier du om denne: Rådmannen uttalte i forhold til pressa at ein no imidlertid må be den enkelte part i forhold til saka å avstå frå ytterlegare sakshandsaming.

Jan Olav Fretland, førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og styremedlem i Språkrådet, i et blogginnlegg på www.klarspråk.no

***

– Jeg tror ikke bedriftene bruker engelske uttrykk for at flest mulig skal forstå det, men at det dreier seg om å fremstå trendy. Man kan godt oppnå et trendy image på andre måter enn å bruke engelske ord.

Audhild Kvam, styreleder i NHO Trøndelag, intervjuet i Adresseavisen

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.11.2009 | Oppdatert:08.06.2015