Språknytt 4/2009

Forside Språknytt 4/2009I det fjerde og siste nummeret av Språknytt i år kan du lese eit intervju med kokken Harald Osa. Når mange kokkar set bresert på menyen, seier Osa grytekokt. Du får vidare vite kven som fekk Språkprisen 2009, og kva for planar Språkrådet har for arbeidet med terminologi og fagspråk.

Dersom du lurer på kvifor det heiter å gjere si borgarplikt og med brask og bram, kan du få svar i dette nummeret. Kva er sams i tydinga av substantivet insekt og verbet å skjere? Har du undra deg over orda epistelapostelengel og evangelium?

Språknytt 2/2009

Forside Språknytt 2/2009Stikkord for nummer 2/2009: intervju med Grete Faremo, tanker og tall om språkbruk i næringslivet, språket på «fjesboka», språkpolitikk i akademia, språklig mangfold i det svenske riket på 1600-tallet, den gang Sverige var en stormakt, «hjernekverne» og andre nysmidde ord, og en artikkel om særskriving.

Ellers har vi som vanlig med korte notiser om forskjellige aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

Språknytt 3/2009

Forside Språknytt 3/2009I dette nummeret kan du lese en god del stoff om bruk av norsk i dagens Musikk-Norge, språkvett i næringslivet, navigering i skriftspråkets rom, elektronisk lagring av språkmateriale, skjemaspråk og futurumskonstruksjonen «blir å reise».

Som vanlig har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukeren og Historia bak.

Språknytt 1/2009

Forsidebilete Språknytt1/2009Kor mange brukar dialekt når dei skriv på Facebook? Kor mange fjernsynstekster les ein gjennomsnittleg tv-sjåar i året, og kva slags krav skal me stille til tekstinga? På gateskilt i Oslo finn me ofte feil. Kva gjer Oslo kommune med det? Veit du kva «apeloff» og «degolefse» betyr? Desse spørsmåla får du svar på i dette nummeret av Språknytt.

Som vanleg har Språknytt korte notiser om aktuelle saker, svar på språkspørsmål, klipp, Språkbrukaren og Historia bak. 

Publisert:01.12.2010 | Oppdatert:09.06.2015