Nyord

Når et ord er ført opp i denne spalten, betyr det bare at vi har registrert at det er i bruk. Det betyr ikke at Språkrådet går god for ordet. Dersom vi tilrår eller rår fra å bruke ordet, vil vi nevne det uttrykkelig.

administrerende hjemmemamma
Til Regjeringen
Ingrid Jeanette Flåterud
Administrerende hjemmemamma
Kontantstøtte: Jeg er en av de skrekkelige konstantstøttemottakerne dere nå så gjerne vil til livs. Mitt barn er et av dem som hindrer integrering av innvandrere med sitt blotte fravær i barnehagen. Vi er blant de familiene som nå vil straffes for en innvandringspolitikk som gikk åt skogen.

Leserinnlegg i Dagbladet 28.9.2009

***

antikarriere Følgende kjennetegn definerer de to unge menneskene Dagsavisen møter på Grünerløkka i Oslo i går ettermiddag, ifølge ukebrevet Mandag Morgen: Antikarriere: Å klatre oppover på karrierestigen har liten betydning for dem. Det viktigste er å bevege seg sidelengs, for å prøve ut stadig nye ting og områder.

Dagsavisen 26.10.2009

***

dobbelthatta Forsvarssjefen har nå ei dobbelthatta rolle som både øvste fagmilitære rådgjevar i departementet, og som etatssjef for Forsvarets militære organisasjon.

Nettsidene til Forsvarsdepartementet oktober 2009

***

gratisbutikk Gratisbutikkene er et nytt utslag av «tryvertising»  – «prøvereklame». Det går ut på å påvirke forbrukeren ved å la dem prøve varer og produkter gratis, det være seg salatdressing, leppepomade eller en kjøkkensaks. Slik skapes merkelojalitet.

Dagens Næringsliv 24–25.10.2009

***

maktnær Det er pussig at det er kvinneforskerne som nå plutselig er mest kritisk til journalistisk formidling av forskning. Det kan ha sammenheng med at de på noen tiår har gått fra å være barrikadestormere til å bli blant de mest maktnære og doktrinære forskerne i akademia.

Leserinnlegg i Aftenposten 9.10.2009

***

surregruppe Det er ingen blå og raude surregrupper lenger, det er klassar som elevane skal følgja i mange år. Dei skal vera trygge i sosiale kontekstar, dei skal ha klassen som sin daglege læringsarena.

Debattinnlegg i Aftenposten 21.10.2009

***

trygdeutspekulert Somaliske kvinner framstilles nesten konsekvent som fødemaskiner, eventuelt som trygdeutspekulerte fødemaskiner.

Dagbladet 5.10.2009

***

visumslave – Innvandrerungdom blir brukt som visumslaver av foreldrene sine. Det er gjort mye bra, men det trengs en skikkelig gjennomgang av politikken, og vi må vurdere alderskrav ved familiegjenforening. Det har gitt god effekt i Danmark.

Tidligere stortingsrepresentant Saera Khan til Dagbladet 23.10.2009

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:25.11.2009 | Oppdatert:08.06.2015