Revisjon av ordbøkene

Regjeringen har foreslått å gi seks millioner kroner i 2018 til en etterlengtet revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.

– Universitetet i Bergen og Språkrådet er svært glade for denne bevilgningen, som også føyer seg fint inn i arbeidet med språksamlingene. En revisjon vil komme hele landet til gode, spesielt alle skoleelever, sier rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen. 

Høy standard

Innholdet i ordbøkene er ikke blitt vesentlig endret siden de kom ut for mer enn 30 år siden, mens de leksikografiske metodene har utviklet seg voldsomt. Det er derfor på tide med en revisjon.

– Hovedformålet med revisjonen er å heve standarden på ordbøkene slik at de også i framtida skal være den viktigste kilden til den fullstendige normen for bokmål og nynorsk. De fremste oppgavene blir å revidere definisjonstekstene, samkjøre oppslagsordlistene i de to ordbøkene og ta inn nye oppslagsord, sier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Nye ord skal inn

Det er i dag forskjeller i utvalget av oppslagsord i de to ordbøkene. Nynorskordboka inneholder blant annet langt flere oppslagsord enn Bokmålsordboka. Noen ulikheter vil det bli også i framtida, men de umotiverte forskjellene skal bort i revisjonen.

Begge ordbøkene skal utvides med ord som er vanlige i nyere tekster, og med flere betydninger av noen ord som alt finnes i ordbøkene. Samtidig kan noen ord og betydninger som er blitt uvanlige, bli tatt ut.

Sensitive ord skal vurderes nøye. Det samme gjelder kjønnsmarkerte ord som er avløst av kjønnsnøytrale alternativer (som fagmann vs. fagperson). De skal ikke uten videre fjernes, men alternativene kan framheves, og brukseksemplene skal gjøres representative og tidsmessige.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:04.12.2017 | Oppdatert:04.12.2017