Fra start til slutt

No image

Ved skolestart blir elever og foreldre flere steder i landet møtt av forkortelsen TIEY, som står for Tidlig Innsats Early Years. Dessverre er denne hybridbetegnelsen blitt det «norske» navnet på den australske undervisningsmodellen Early Years Literacy Program, som for drøyt ti år siden ble introdusert i Norge.

Modellens mål er tilpasset leseopplæring og mer veiledning til hvert enkelt barn. I begynnelsen ble modellen også kalt veiledet lesing. Det er kanskje ikke et like fengende navn som TIEY, men den ugjennomtrengelige forkortelsen er blitt mye kritisert. Med litt tidligere språkinnsats kunne den ha vært unngått.

En mer vellykket fornorsking er hybrid læring eller blandet læring om det engelske begrepet Blended Learning. Det vil si at man skaper variasjon i undervisningen ved å bruke lyd og bilde i flere formater: kviss, rollespill, chat, skype og alt av læringsverktøy som man kan sette en e- foran.

Dropper ut av skolen

Rundt 4,5 prosent av norsk ungdom slutter før de har fullført skolegangen. På engelsk kalles disse elevene dropouts. Verbfrasen å droppe ut har vi laget etter engelsk mal. Vi kunne kalt elevene droppere, siden droppe ut brukes om ungdom som faller fra underveis. Å droppe ut av skolen er noe annet enn å slutte. Å slutte betyr primært å avslutte / bli ferdig med skolegangen. Likevel er sluttere den mest brukte norske betegnelsen på dem som ikke fullfører skolen.

På 1990-tallet var sluttere de som stumpet røyken. De siste ti årene har ordet endret seg. Det betegner nå nesten utelukkende skoleslutterne.

I frafallsdebatten hevder mange at det ikke er elevenes feil når de velger å gi seg før siste eksamen; det er skoleverkets skyld at de slutter for tidlig. Pushout-elevene skvises eller skubbes ut av et system som svikter under vekten av feilslått politikk og manglende veiledning, hevdes det.

Så er det kanskje et tidsspørsmål når sliterne, skulkerne og slutterne får selskap av de skviste eller utskviste på innbytterbenken.

 

-- Gunnhild Wiggen, seniorrådgiver i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:28.11.2017 | Oppdatert:29.05.2018