Språkdagen 3. november – på en skjerm nær deg

No image

Møt NRK-journalist Fredrik Solvang, språkdirektør Åse Wetås, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, sametingspresident Aili Keskitalo og mange andre kloke hoder!

Språkrådet inviterer til Språkdagen 2020, som i år byr på innlegg og debatter om tre sentrale temaer: helsespråk, språk og digitalisering og mindretallsspråk i Norge.

  • Hvordan kan språkarbeid i helsesektoren komme pasientene til gode?
  • Hvordan kan språkteknologi forenkle hverdagen?
  • Hvordan kan det offentlige styrke det språklige mangfoldet i Norge?

Følg Språkdagen og få svarene.

Språkdagen varer fra kl. 9 til 12 og finner sted på Det Norske Teatret i Oslo. Debattleder er Fredrik Solvang. Arrangementet blir halvdigitalt – en blanding av forhåndsinnspilte innslag og debatter i sanntid, alt profesjonelt produsert til én sending som folk kan følge digitalt der de er.

Hovedtemaet for Språkdagen 2020 er felles ansvar for språk. Aktualiteten er den nye språkloven, som er til behandling i Stortinget. Den tilhørende stortingsmeldingen om språk understreker sektorenes eget ansvar for å gjennomføre norsk språkpolitikk. Vi ønsker å sette søkelyset på hvilke konsekvenser loven og stortingsmeldingen får for det offentlige Norge.

 

Programmet blir lagt ut på språkrådet.no. Arrangementet er gratis.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:21.09.2020 | Oppdatert:21.09.2020