Samfunnets støtter

I 2021 ble det gjort bystyrevedtak om at Bodø skulle bli en samisk språkkommune, som den første bykommunen i Norge. – Jeg tror det kommer til å gjøre Bodø til en enda bedre kommune for hele befolkningen, sa Bodø-ordfører Ida Pinnerød til NRK.

Direktør i Språkrådet Åse Wetås

Noen språk blir gjerne oppfatta som viktigere enn andre, og i praksis er det majoritetsspråket i et område som blir verdsatt høyest. Vi vet at en aktiv språkpolitikk som også sørger for at minoritetsspråkene får en synlig plass i offentligheten, gjør det lettere å spre kunnskap og motvirke uheldige holdninger. Det er en verdi for alle språkbrukere.

I forvaltningsområdet for samiske språk er det kommunene som har ansvaret for at barnehagetilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur, og den samiske læreplanen skal brukes i skolen. Jeg er opptatt av at alle barn skal få god opplæring i sitt språk. Barnehagene og skolene er ekstra viktige for dem som skal ta tilbake et tapt språk.

I dette nummeret av Språknytt kan du lese om Solveig Ballo. Hun lærte ikke samisk hjemme, men ønsket at hennes tre barn skulle vokse opp med språket. Uten barnehagen ville ikke foreldrene ha greid å gi barna nordsamisk som førstespråk. Språk er ikke bare et individuelt valg; samfunnet og institusjonene våre må gi støtte til de valgene hver enkelt språkbruker gjør.

Språkloven slår fast at samiske språk og norsk er likeverdige språk. Det er Sametinget som har ansvar for å forvalte de samiske språkene i Norge. Språkrådet og Sametinget har felles språkpolitiske mål. Jeg ser fram til å samarbeide med Sametingets administrasjon om å styrke det språklige mangfoldet i Norge.


Signatur
Åse Wetås
direktør i Språkrådet

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:11.01.2022 | Oppdatert:11.01.2022