Nytt Statsspråk om teiknspråk

(6.12.11) Kva er eigentleg teiknspråk, og kva plass har teiknspråk i norsk språkpolitikk? Lær nokre nyttige teikn for byråkratar, og prøv vår nye svadagenerator, som lèt deg lage fiks ferdige setningar om du står fast i eit viktig dokument.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Eit nytt nummer av bladet Statsspråk er her!

Statsspråk er eit blad for godt språk i staten. Bladet er laga med tanke på statstilsette, men også andre kan finne gode råd om praktisk språkbruk.

Bladet kjem med fire nummer i året.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:06.12.2011 | Oppdatert:19.11.2021