Hvordan lykkes med et klarspråksprosjekt i det offentlige?

(17.1.11) Boka Klar, men aldri ferdig, som Språkrådet og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gir ut i dag, beskriver hvordan offentlige virksomheter kan lykkes i arbeidet med å skrive bedre og mer brukervennlig i tekster til publikum. Boka formidler resultater og erfaringer fra de to første årene av arbeidet med prosjektet «Klart språk i staten», som Difi og Språkrådet gjennomfører sammen. 

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

Prosjektet har blant annet delt ut over 5 millioner kroner i støtte til språkforbedringstiltak i 60 statlige virksomheter.

Eksempler på klarspråkarbeid fra elleve statlige virksomheter og to kommuner
Målet med boka er å dele kunnskap og erfaring offentlige virksomheter imellom. Boka forteller blant annet om Statens pensjonskasses arbeid med å integrere brevforbedring i den daglige driften, om Direktoratet for naturforvaltnings forbedring av språket på sine nettsider, om Likestillings- og diskrimineringsombudets arbeid med å framstille tung juss i klare ordelag og om Oslo kommune, som ber innbyggerne varsle om vanskelige brev. Boka har også et eget kapittel om det å gjennomføre og evaluere et klarspråksprosjekt og mange råd og tips om tiltak man kan gjennomføre for å lykkes i språkarbeidet.

– Vi håper at boka kan gi inspirasjon og starthjelp til andre offentlige virksomheter som har lyst til å gjøre språket bedre og klarere, sier hovedredaktør Margrethe Kvarenes. – Men som bokas tittel antyder, er språkforbedring noe man må jobbe kontinuerlig med. Også virksomheter som allerede har holdt på en stund med sine språkforbedringsprosjekter, får gode råd om hvordan de kan sikre at tiltakene deres får en mer varig virkning.

Boka kommer i posten til alle statlige virksomheter
Boka Klar, men aldri ferdig er gratis. Den blir i dag sendt ut til alle landets statlige virksomheter og noen kommuner. De som ikke mottar boka i første utsendelse, kan bestille den via bestillingsskjemaet eller laste den ned i pdf-versjon. Papirversjoner sendes fortrinnsvis til interesserte som arbeider i det offentlige.

Difi og Språkrådet samarbeider om klarspråk
Prosjektet «Klart språk i staten» er altså et samarbeid mellom Difi og Språkrådet. Det ble lansert av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i mars 2009 og har som formål å hjelpe offentlige virksomheter med å skrive bedre, klarere og mer mottakervennlig.

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:14.01.2011 | Oppdatert:19.11.2021