– Få departementer følger opp språkpolitikken

(1.7.11) – Det er langt igjen før departementene tar det språkpolitiske ansvaret for sine sektorer som de er pålagt, sier Språkrådets direktør Arnfinn Muruvik Vonen. Rapporten Språkstatus 2011 viser at departementene har satt i verk få språkpolitiske tiltak.

Denne artikkelen er frå før 2013. Innhald og rettskriving kan vere forelda.

I 2009 fikk Norge en ny språkpolitikk, da Stortinget behandlet meldingen Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk. Hovedmålet er å sikre at norsk er et fullverdig og samfunnsbærende språk i Norge. Stortinget slo fast at språkpolitikken skal være sektorovergripende, det vil si at den forutsetter tiltak på alle samfunnsområder.

Miljø, likestilling og språk
I et rundskriv presiserte Kulturdepartementet i 2009 at alle departementer må ta et språkpolitisk ansvar, slik de også har ansvar for miljø og for likestilling.

I Språkstatus 2011 blir det poengtert at det i all hovedsak er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som driver språkpolitikk, slik det også var før Mål og meining.

– Det fremste unntaket er Fornyingsdepartementet. Med prosjektet «Klart språk i staten» tar departementet ansvar på en forbilledlig måte. Departementet har også tatt med språkkrav i den statlige kommunikasjonspolitikken, sier Vonen.

– Hvis ikke også de øvrige departementene setter i verk tiltak, blir det vanskelig å gjennomføre det Stortinget ba om: en sektorovergripende politikk. Hvordan vil departementene bidra til at norsk ikke fortrenges av engelsk, at nynorsk og bokmål blir likestilt i praksis, og at andre språkpolitiske mål blir nådd? spør Vonen.

Engelsk øker mest
Språkstatus 2011 viser blant annet dette:

  • Vitenskapelig publisering på norsk øker i absolutte tall, men taper relativt sett terreng sammenliknet med publisering på engelsk.
  • Nynorskbruken går tilbake i fem av sju NRK-kanaler.
  • Wikipedia på norsk får stadig flere artikler på både bokmål og nynorsk, men nynorsken står relativt sett svakere nå enn før.
  • Halvparten av kommunene med nynorsk som målvedtak får sjelden eller aldri skriv fra staten på nynorsk.

Årlig statusrapport
Språkstatus 2011 er den andre språkpolitiske statusrapporten fra Språkrådet. Kulturdepartementet skal hvert fjerde år legge fram en melding om språk for Stortinget, som skal bygge på årlige statusrapporter fra Språkrådet.

Kontakt:
Arnfinn Muruvik Vonen, direktør i Språkrådet, tlf. 986 25 617
Svein Arne Orvik, informasjonssjef i Språkrådet, tlf. 938 06 923


 

Del denne siden

Del på Facebook Del på Twitter

Publisert:01.07.2011 | Oppdatert:19.11.2021